Statistické údaje týkající se tržeb z reklam

Tento článek se týká nástroje YouTube Analytics. Podívejte se, jaké jsou možnosti vydělávání peněz na YouTube.

YouTube Analytics nabízí celou řadu metrik, které měří výkon vašeho kanálu a ukazují, kolik na YouTube vyděláváte. Některé z těchto metrik vypadají velmi podobně, ale jejich drobné odlišnosti jsou pro pochopení tržeb z reklam na YouTube důležité. Níže uvádíme některé metriky, které si uživatelé často pletou, s vysvětlením důležitých odlišností. 

CPM

CPM je metrika, která ukazuje, kolik peněz inzerent utrácí za zobrazování reklam na YouTube. Nejedná se o údaj, kolik vaše videa vydělávají za tisíc zobrazení. YouTube Analytics uvádí několik různých metrik CPM:

 • CPM: Cena, kterou inzerent zaplatí za 1000 zobrazení reklamy. Zobrazení reklamy se započítá pokaždé, když je reklama zobrazena.
 • CPM podle počtu přehrávání: Cena, kterou inzerent zaplatí za 1000 přehrání videí, u kterých se zobrazí reklama. 

Jaký je rozdíl mezi CPM a CPM podle počtu přehrávání?

U videí na YouTube může být více než jedna reklama. CPM uvádí náklady inzerenta na zobrazení reklam. CPM podle počtu přehrávání uvádí náklady inzerenta na přehrání videí, která obsahují jednu nebo i více reklam. CPM podle počtu přehrávání je obvykle vyšší než CPM.
Řekněme, že vaše video bylo zhlédnuto 5000krát. 1000 zhlédnutí zahrnovalo jednu reklamu, 500 dalších zhlédnutí zahrnovalo dvě reklamy, což je celkem 1500 zhlédnutí s reklamami. To znamená, že bylo zaznamenáno 2000 zobrazení samostatné reklamy, ale pouze 1500 zpeněžených přehrání.
Řekněme, že inzerent zaplatil celkem 70 Kč. Cena za zobrazení bude odpovídat nákladům inzerenta (70 Kč) děleno počtem zobrazení reklam (2000), což je 0,035 Kč. CPM, cena za tisíc zobrazení, se pak rovná 0,035 krát 1000, což je 35 Kč. CPM podle počtu přehrávání se rovná 70 Kč děleno 1500 (počet zpeněžených přehrání) krát 1000, což je 46,70 Kč.

Proč je CPM důležitá?

Získáte představu o tom, kolik inzerenti zaplatí při zobrazení reklamy ve vašem videu. Čím víc inzerent za reklamu zaplatí, tím víc peněz vyděláte. CPM je dobrým ukazatelem toho, jak hodnotní inzerenti vaše videa a diváky využívají k dosažení svých vlastních obchodních cílů.
Vaše příjmy ale neodpovídají výsledku prosté rovnice CPM krát počet zhlédnutí. Důvodem je skutečnost, že CPM uvádí, kolik inzerenti zaplatí, nikoli to, kolik vyděláte. Reklama se také nezobrazí při každém zhlédnutí. Pokud je video nevhodné pro inzerenty, reklama se u něj nezobrazí vůbec. Při jiných zhlédnutích videa se zase nemusí zobrazit reklama z důvodu nedostatku dostupných reklam. Zhlédnutí, která obsahují reklamy, se nazývají zpeněžená přehrání.

Proč se moje CPM mění?

Kolísání CPM v průběhu času je normální. Může k němu docházet z několika důvodů:
 • Roční období: Výše nabídek inzerentů kolísá s různými časovými obdobími roku. Například před Vánoci mnoho inzerentů nabídku zvyšuje.
 • Změny v geografické oblasti diváků: Inzerenti si mohou určit, které země a oblasti chtějí svou reklamou oslovit. Různé lokality mají na reklamním trhu různou konkurenci, CPM se tedy v jednotlivých zemích liší. Dojde-li k posunu většiny vašich zhlédnutí do jiné země, může dojít ke změně CPM. Pokud jste například dosud měli zhlédnutí ze země s vyšší CPM, ale nyní získáváte více zhlédnutí ze země s nižší CPM, může dojít k poklesu CPM.
 • Posun v distribuci dostupných formátů reklamy: Různé typy reklam obvykle mají jiné hodnoty CPM. Pokud jsou v reklamním inventáři například dostupnější nepřeskočitelné reklamy, CPM může být vyšší.

Odhadované tržby a tržby z reklam 

 • Odhadované tržby: Tržby ze všech typů příjmů. Tato metrika se zobrazuje na kartě Tržby.
 • Odhadované tržby z reklam: Tržby pouze z reklam ve videích. Tato metrika se zobrazuje v přehledu zdrojů tržeb.

Karta s klíčovými metrikami na záložce Tržby zobrazuje odhadované tržby, odhadovaná zpeněžená přehrání a CPM podle počtu přehrávání. Odhad zpeněžených přehrání a CPM podle počtu přehrávání jsou přibližně tržbami z reklam. To znamená, že odhadované tržby mohou být vyšší než vaše tržby z reklam, protože můžete mít příjmy i z jiných zdrojů. Dalším zdrojem tržeb může být například členství v kanálu, tržby z YouTube Premium, prodej reklamního zboží nebo Superchat. Pokud chcete vědět, kolik peněz vyděláváte pouze z reklam, sledujte odhadované tržby z reklam.

 Zhlédnutí, zobrazení reklam a odhadovaná zpeněžená přehrání

 • Zhlédnutí: Počet přehrání vašeho videa.
 • Zobrazení reklamy: Počet zobrazení jednotlivých reklam u vašich videí.
 • Odhadovaná zpeněžená přehrání: Počet přehrání vašeho videa s reklamami.

Pokud je vaše video přehráno desetkrát a při osmi přehráních se zobrazí reklamy, budete mít 10 zhlédnutí a 8 odhadovaných zpeněžených přehrání. A pokud byly u jednoho z těchto odhadovaných zpeněžených přehrání zobrazeny dvě reklamy, budete mít 9 zobrazení reklamy.

Reklama se nezobrazuje při každém zhlédnutí videa na YouTube. Reklama se nemusí zobrazit například v následujících případech:

 • Video není vhodné pro inzerenty.
 • Reklamy nebo některé formáty reklam jsou u daného videa vypnuty.
 • V daném okamžiku není pro konkrétního diváka k dispozici žádná reklama. Inzerenti si mohou vybrat zacílení na konkrétní zařízení, demografické údaje nebo zájmy. Konkrétní divák pak tomuto cílení nemusí odpovídat. Podívejte se, jaké jsou možnosti cílení pro videoreklamy.
 • V řadě dalších případů, například podle toho, ve které zemi se divák nachází, kdy naposled viděl jinou reklamu, zda má předplatné služby Premium a podobně.

Z těchto důvodů je pravděpodobné, že zaznamenáte více zhlédnutí než odhadovaných zpeněžených přehrání.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?