Statistické údaje týkající se tržeb z reklam

Tento článek se týká nástroje YouTube Analytics. Podívejte se, jaké jsou možnosti vydělávání peněz na YouTube.

Informace o tom, kolik peněz na YouTube vyděláváte a jaký má váš kanál výkon, vám poskytnou metriky nástroje YouTube Analytics. Některé z těchto metrik vypadají velmi podobně, ale jejich drobné odlišnosti jsou pro pochopení tržeb z reklam na YouTube důležité. 
Níže uvádíme některé běžně používané metriky s vysvětlením důležitých odlišností. 

RPM

Metrika Tržby na 1000 zhlédnutí (RPM) ukazuje, kolik peněz jste si vydělali v přepočtu na 1000 zhlédnutí videa. RPM zahrnuje data z různých zdrojů tržeb, jako jsou například reklamy, členství v kanálu, tržby z YouTube Premium nebo Superchat či Super Stickers.

Proč mám RPM nižší než CPM?

RPM je obvykle nižší než CPM, protože RPM:
 • se počítá po odečtení podílu z příjmů, který patří YouTube, 
 • zahrnuje všechna zhlédnutí včetně nezpeněžených.
Přidání metriky RPM nemá žádný vliv na objem příjmů, které získáváte.
 

Jaký je rozdíl mezi RPM a CPM?

CPM je cena za tisíc zobrazení reklamy před odečtením podílu z příjmů, který patří YouTube. RPM jsou vaše celkové tržby (po odečtení podílu YouTube) na tisíc zhlédnutí.

RPM

CPM

 • metrika zaměřená na autora,
 • zahrnuje celkový objem tržeb z údajů YouTube Analytics, včetně reklam, YouTube Premium, členství v kanálu nebo Superchatu a nálepek Super Stickers,
 • zahrnuje celkový počet zhlédnutí všech vašich videí včetně těch, u kterých nevyužíváte zpeněžení,
 • skutečné tržby získané po zohlednění sdílení příjmů
 • metrika zaměřená na inzerenta,
 • počítá se pouze z tržeb z reklam a YouTube Premium,
 • zahrnuje pouze zhlédnutí zpeněžených videí (videí, u kterých se zobrazily reklamy),
 • tržby před zohledněním sdílení příjmů.

Proč je metrika RPM důležitá?

RPM umožňuje sledovat, kolik peněz vyděláváte na 1000 zhlédnutí, a lépe tak porozumět celkové efektivitě zpeněžení.

Jak lze RPM zvýšit?

Pokud si chcete zlepšit RPM, měli byste zvýšit celkové tržby. Podívejte se na několik tipů, jak maximalizovat RPM: 
 • zapněte si zpeněžení u všech videí,
 • povolte všechny formáty reklamy,
 • povolte reklamy ve všech dostupných pozicích (například uprostřed videa),
 • aktivujte si alternativní možnosti zpeněžení (členství, Superchat a podobně) a rozšiřte si tak zdroje příjmů.

Připomínáme, že u každé z uvedených funkcí je třeba splnit příslušné požadavky a pokyny. 

Co mi metrika RPM říká? Co to znamená, když stoupá nebo klesá?

RPM je informace o míře vašich příjmů z YouTube. Pokud stoupá, znamená to, že na každých tisíc zhlédnutí si vyděláte víc; pokud klesá, vyděláte si méně. Všimněte si, že když roste počet nezpeněžených zhlédnutí, RPM může klesat. To platí i v případě, že se vaše tržby nijak nezměnily.
Když RPM stoupá (nebo klesá), je to výborný indikátor toho, že vám vaše strategie tržeb funguje (nebo naopak nefunguje). Správné pochopení vstupů, které metriku RPM ovlivňují, vám pomůže odhalit místa, kde je možné strategii zpeněžení vylepšit.

Jaké informace o tržbách se z RPM nedozvím?

RPM je užitečná metrika zpeněžení, neposkytuje ale autorům komplexní obrázek o tržbách. Co tato metrika nezahrnuje:

 • tržby z prodeje reklamního zboží a používání panelu s reklamním zbožím,
 • tržby plynoucí z dohod se značkami a sponzorské podpory (vyjma služby YouTube BrandConnect),
 • všechny ostatní tržby, které YouTube generuje nepřímo (služby, přednášková činnost, poplatky za konzultace a podobně).

RPM neukazuje, který zdroj je odpovědný za případnou náhlou změnu celkového objemu tržeb.

Vzhledem k tomu, že metrika RPM kombinuje více metrik dohromady, nezjistíte z ní, který zdroj tržeb stojí za případnou změnou celkového objemu.

Může se například stát, že zaznamenáte pokles RPM, protože vám stoupne počet zhlédnutí, ale většina z nich není zpeněžena. Nebo můžete zaznamenat nárůst RPM, aniž by došlo ke změně počtu zhlédnutí, protože diváci začnou více využívat členství v kanálu.

Chcete-li plně pochopit změny RPM, doporučujeme zkoumat různé analýzy, které YouTube nabízí.

CPM

Cena za 1000 zobrazení (CPM) je metrika, která ukazuje, kolik peněz inzerent utrácí za zobrazování reklam na YouTube. YouTube Analytics uvádí několik různých metrik CPM:

 • CPM: Cena, kterou inzerent zaplatí za 1000 zobrazení reklamy. Zobrazení reklamy se započítá pokaždé, když je reklama zobrazena.
 • CPM podle počtu přehrání: Cena, kterou inzerent zaplatí za 1000 přehrání videí, u kterých se zobrazí reklama. 

Jaký je rozdíl mezi CPM a CPM podle počtu přehrání?

U videí na YouTube může být více než jedna reklama. CPM uvádí náklady inzerenta na zobrazení reklam. CPM podle počtu přehrání uvádí náklady inzerenta na přehrání videí, která obsahují jednu nebo i více reklam. CPM podle počtu přehrání je obvykle vyšší než CPM.
Řekněme, že vaše video bylo zhlédnuto 5000krát. 1000 zhlédnutí zahrnovalo jednu reklamu, 500 dalších zhlédnutí zahrnovalo dvě reklamy, což je celkem 1500 zhlédnutí s reklamami. To znamená, že bylo zaznamenáno 2000 zobrazení samostatné reklamy, ale pouze 1500 zpeněžených přehrání.
Řekněme, že inzerent zaplatil celkem 70 Kč. Cena za zobrazení bude odpovídat nákladům inzerenta (70 Kč) děleno počtem zobrazení reklam (2000), což je 0,035 Kč. CPM, cena za tisíc zobrazení, se pak rovná 0,035 krát 1000, což je 35 Kč. CPM podle počtu přehrávání se rovná 70 Kč děleno 1500 (počet zpeněžených přehrání) krát 1000, což je 46,70 Kč.

Proč je CPM důležitá?

Získáte představu o tom, kolik inzerenti zaplatí při zobrazení reklamy ve vašem videu. Čím víc inzerent za reklamu zaplatí, tím víc peněz vyděláte. CPM je dobrým ukazatelem toho, jak hodnotní inzerenti vaše videa a diváky využívají k dosažení svých vlastních obchodních cílů.
Vaše příjmy ale neodpovídají výsledku prosté rovnice CPM krát počet zhlédnutí. Důvodem je skutečnost, že CPM uvádí, kolik inzerenti zaplatí, nikoli to, kolik vyděláte. Reklama se také nezobrazí při každém zhlédnutí. Pokud je video nevhodné pro inzerenty, reklama se u něj nezobrazí vůbec. Při jiných zhlédnutích videa se zase nemusí zobrazit reklama z důvodu nedostatku dostupných reklam. Zhlédnutí, která obsahují reklamy, se nazývají zpeněžená přehrání.

Proč se moje CPM mění?

Kolísání CPM v průběhu času je normální. Může k němu docházet z několika důvodů:
 • Roční období: Výše nabídek inzerentů v různých obdobích roku kolísá. Například před svátky mnoho inzerentů nabídku zvyšuje.
 • Změny v geografické oblasti diváků: Inzerenti si mohou určit, které geografické oblasti chtějí svou reklamou oslovit. Různé lokality mají na reklamním trhu různou konkurenci, CPM se tedy v jednotlivých geografických oblastech liší. Dojde-li k posunu většiny vašich zhlédnutí do jiné země, může dojít ke změně CPM. Pokud jste například dosud měli zhlédnutí z geografické oblasti s vyšší CPM, ale nyní získáváte více zhlédnutí z oblasti s nižší CPM, může dojít k poklesu CPM.
 • Posun v distribuci dostupných formátů reklamy: Různé typy reklam obvykle mají jiné hodnoty CPM. Pokud jsou v reklamním inventáři například dostupnější nepřeskočitelné reklamy, CPM může být vyšší.

Odhadované tržby a tržby z reklam 

 • Odhadované tržby: Tržby ze všech typů příjmů. Tato metrika se zobrazuje na kartě Tržby.
 • Odhadované tržby z reklam: Tržby pouze z reklam ve videích. Tato metrika se zobrazuje v přehledu zdrojů tržeb.

Karta s klíčovými metrikami na záložce Tržby zobrazuje odhadované tržby, RPM a CPM podle počtu přehrávání. CPM podle počtu přehrání se vztahuje k tržbám z reklam. To znamená, že odhadované tržby mohou být vyšší než vaše tržby z reklam, protože můžete mít příjmy i z jiných zdrojů. Dalším zdrojem tržeb může být například členství v kanálu, tržby z YouTube Premium nebo Superchat. Pokud chcete vědět, kolik peněz vyděláváte pouze z reklam, sledujte odhadované tržby z reklam.

 Zhlédnutí, zobrazení reklam a odhadovaná zpeněžená přehrání

 • Zhlédnutí: Počet přehrání vašeho videa.
 • Zobrazení reklamy: Počet zobrazení jednotlivých reklam u vašich videí.
 • Odhadovaná zpeněžená přehrání: Počet přehrání vašeho videa s reklamami.

Pokud je vaše video přehráno desetkrát a při osmi přehráních se zobrazí reklamy, budete mít 10 zhlédnutí a 8 odhadovaných zpeněžených přehrání. A pokud byly u jednoho z těchto odhadovaných zpeněžených přehrání zobrazeny dvě reklamy, budete mít 9 zobrazení reklamy.

Reklama se nezobrazuje při každém zhlédnutí videa na YouTube. Reklama se nemusí zobrazit například v následujících případech:

 • Video není vhodné pro inzerenty.
 • Reklamy nebo některé formáty reklam jsou u daného videa vypnuty.
 • V daném okamžiku není pro konkrétního diváka k dispozici žádná reklama. Inzerenti si mohou vybrat zacílení na konkrétní zařízení, demografické údaje nebo zájmy. Konkrétní divák pak tomuto cílení nemusí odpovídat. Podívejte se, jaké jsou možnosti cílení pro videoreklamy.
 • V řadě dalších případů, například podle toho, ve které geografické oblasti se divák nachází, kdy naposled viděl jinou reklamu, zda má předplatné služby Premium a podobně.

Z těchto důvodů je pravděpodobné, že zaznamenáte více zhlédnutí než odhadovaných zpeněžených přehrání.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?