Entendre les analítiques sobre els ingressos d'anuncis

En aquest article trobaràs informació sobre YouTube Analytics. Obtén informació sobre com pots guanyar diners a YouTube.

YouTube Analytics t'ofereix un ampli ventall de mètriques per mesurar el rendiment del teu canal i veure quants diners estàs guanyant a YouTube. Algunes d'aquestes mètriques són molt semblants, però tenen diferències que són importants per entendre els teus ingressos d'anuncis a YouTube. A continuació trobaràs algunes de les mètriques que més es confonen i informació sobre la importància de conèixer-ne les diferències.

CPM

El CPM és una mètrica que indica els diners que destinen els anunciants a publicar anuncis a YouTube. No mesura els ingressos dels teus vídeos per cada 1.000 visualitzacions. YouTube Analytics inclou diverses mètriques de CPM:

 • CPM: import que paga un anunciant per 1.000 impressions d'anunci. Les impressions d'anunci es compten cada vegada que es mostra un anunci.
 • CPM basat en reproduccions: import que paga un anunciant per 1.000 reproduccions de vídeo en què es mostra un anunci.

Quina és la diferència entre el CPM i el CPM basat en reproduccions?

Els vídeos de YouTube poden incloure més d'un anunci. El CPM se centra en el cost publicitari de les impressions d'anunci, mentre que el CPM basat en reproduccions se centra en el cost publicitari de les reproduccions de vídeo que inclouen un o més anuncis. Normalment, el CPM basat en reproduccions és més alt que el CPM.
Posem per cas un vídeo que ha tingut 5.000 visualitzacions, de les quals 1.000 incloïen 1 anunci i 500 n'incloïen 2; en total sumen 1.500 visualitzacions amb anuncis. Això significa que hi ha hagut 2.000 impressions d'anunci, però només 1.500 reproduccions amb monetització.
Suposem que l'anunciant ha pagat 7 $ en total. El cost per impressió del vídeo seria el resultat de dividir els 7 $ que ha pagat l'anunciant entre les 2.000 impressions d'anunci; és a dir, 0,0035 $. El CPM, o cost per cada mil impressions, seria igual a 0,0035 vegades 1.000; és a dir, 3,50 $. El CPM basat en reproduccions seria el resultat de dividir 7 $ entre les 1.500 reproduccions amb monetització i multiplicar-lo per 1.000; és a dir, 4,67 $.

Per què és important el CPM?

Quan es publica un anunci en un dels teus vídeos, reps una part de l'import que paga l'anunciant. Com més pagui un anunciant per un anunci, més diners rebràs. El CPM és un bon indicador del valor que aporten als anunciants els teus vídeos i el teu públic per assolir els seus objectius empresarials.
Els teus ingressos no equivalen al resultat de multiplicar el CPM per les visualitzacions, ja que el CPM reflecteix el que paguen els anunciants, no el que guanyes tu. A més, no totes les visualitzacions tenen anuncis. Alguns vídeos no compliran els requisits per publicar-hi anuncis si no són adequats per a anunciants. Pot ser que hi hagi visualitzacions de vídeos sense anuncis si en aquell moment no n'hi ha de disponibles. Les visualitzacions que inclouen anuncis s'anomenen reproduccions amb obtenció d'ingressos.

Per què canvia el meu CPM?

És normal que el CPM canviï amb el temps, i pot fer-ho per diversos motius, com ara els següents:
 • Època de l'any: els anunciants tendeixen a fer ofertes més altes o més baixes en funció de l'època de l'any. Per exemple, molts anunciants fan ofertes més altes just abans de les vacances.
 • Canvis en la ubicació dels espectadors: els anunciants poden controlar els països o les regions on volen publicar anuncis. El nivell de competència del mercat publicitari varia segons la ubicació i, per tant, el CPM canvia en funció del país. Si es produeix un canvi en la procedència de la majoria de les teves visualitzacions, és possible que el CPM variï. Per exemple, si rebies visualitzacions d'un país amb CPM més alts i ara en reps més de països amb CPM més baixos, és possible que el teu CPM disminueixi.
 • Canvis en la distribució dels formats d'anunci disponibles: cada tipus d'anunci acostuma a tenir un CPM diferent. Si, per exemple, hi ha més anuncis que no es poden ometre a l'inventari d'anuncis, és possible que el CPM sigui més alt.

Ingressos estimats i ingressos estimats dels anuncis 

 • Ingressos estimats: inclou tots els tipus d'ingressos. Aquesta mètrica es mostra a la pestanya Ingressos.
 • Ingressos estimats dels anuncis: ingressos únicament dels anuncis que es publiquen als teus vídeos. Aquesta mètrica es mostra a l'informe de fonts d'ingressos.

La targeta de mètriques clau de la pestanya Ingressos mostra els ingressos estimats, les reproduccions amb monetització estimades i el CPM basat en reproduccions. Les reproduccions amb monetització estimades i el CPM basat en reproduccions estan relacionats únicament amb els ingressos d'anuncis. Això vol dir que els ingressos estimats poden ser superiors als ingressos d'anuncis, perquè s'hi inclouen els ingressos d'altres fonts, com ara els abonaments al canal, els ingressos de YouTube Premium, els productes de marxandatge i Super Chat. Consulta els teus ingressos estimats dels anuncis per saber quants diners reps només amb els anuncis.

Visualitzacions, impressions d'anunci i reproduccions amb monetització estimades

 • Visualitzacions: nombre de vegades que s'ha vist un vídeo.
 • Impressions d'anunci: nombre de vegades que s'han vist anuncis concrets als teus vídeos.
 • Reproduccions amb obtenció d'ingressos estimades: nombre de vegades que s'ha vist un vídeo amb anuncis.

Si un vídeo té 10 visualitzacions i 8 contenien anuncis, tindràs 10 visualitzacions i 8 reproduccions amb obtenció d'ingressos estimades. Si una d'aquestes 8 tenia 2 anuncis, tindràs 9 impressions d'anunci.

No totes les visualitzacions de YouTube tenen anuncis, i això pot ser per algun dels motius següents:

 • El vídeo no és adequat per a anunciants.
 • El vídeo té desactivats els anuncis o alguns formats d'anunci concrets.
 • No hi ha cap anunci disponible en aquell moment per mostrar-lo a l'espectador en qüestió. Els anunciants poden orientar els anuncis a dispositius, sectors demogràfics i interessos concrets, i és possible que el teu espectador no hi encaixi. Obtén més informació sobre els mètodes de segmentació disponibles per als anuncis de vídeo.
 • Altres factors, com ara el país de l'espectador, si ha vist un anunci recentment, si té una subscripció a YouTube Premium, etc.

És per això que és probable que tinguis més visualitzacions que reproduccions amb monetització estimades.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?