Xem dữ liệu của sự kiện trực tiếp

Khi phát trực tiếp trên YouTube, bạn có thể xem hiệu suất của sự kiện trực tiếp đó thông qua thẻ Mức độ tương tác trong YouTube Analytics. Bạn có thể biết số lượng người xem đã theo dõi toàn bộ sự kiện trực tiếp của mình. Bạn cũng có thể biết số lượng tin nhắn người xem đã gửi trong cuộc trò chuyện trực tiếp. 

Xem báo cáo về sự kiện trực tiếp

  1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
  2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Nội dung.
  3. Trên thẻ Trực tiếp, hãy chọn một sự kiện trực tiếp.
  4. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Số liệu phân tích.
  5. Ở trình đơn trên cùng, hãy chọn Mức độ tương tác.
  6. Tìm báo cáo Số người xem đồng thời.

Báo cáo Số người xem đồng thời có ở cấp độ video và vài phút sau khi sự kiện trực tiếp kết thúc, bạn sẽ thấy được các chỉ số trong báo cáo. Tìm hiểu thêm về các chỉ số của sự kiện trực tiếp

Các chỉ số cần biết

Số người xem đồng thời Số lượng người xem tối đa xem video phát trực tiếp của bạn cùng một lúc.
Tin nhắn trò chuyện Số lượng tin nhắn trò chuyện người xem gửi đến trong lúc bạn phát trực tiếp.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false