Hiểu rõ phạm vi tiếp cận của video

Bạn có thể sử dụng thẻ Phạm vi tiếp cận trong YouTube Analytics để tìm hiểu cách khán giả tìm thấy nội dung của bạn. Thẻ chỉ số chính cho biết số lượt hiển thị, tỷ lệ nhấp của số lượt hiển thị, số lượt xem và số người xem riêng biệt của bạn.

Cách xem báo cáo phạm vi tiếp cận

  1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
  2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Số liệu phân tích.
  3. Trong trình đơn trên cùng, hãy chọn Phạm vi tiếp cận.

Loại nguồn lưu lượng truy cập

Báo cáo loại nguồn lưu lượng truy cập cho biết cách người xem tìm thấy nội dung của bạn trên YouTube và các nguồn bên ngoài. 

Bên ngoài

Báo cáo bên ngoài cho bạn biết các trang web và ứng dụng bên ngoài cụ thể nơi người xem tìm thấy nội dung của bạn.

Video đề xuất

Báo cáo video đề xuất cho biết người xem đã xem những video nào trong số các video đề xuất. 

Số lượt hiển thị và cách chỉ số này đã tạo ra thời gian xem 

Báo cáo số lượt hiển thị và cách chỉ số này đã tạo ra thời gian xem giúp bạn hình dung cách những lượt hiển thị hình thu nhỏ tạo ra lượt xem và thời gian xem. Tìm hiểu thêm về các mẹo sử dụng dữ liệu về số lượt hiển thị và tỷ lệ nhấp

Danh sách phát

Báo cáo danh sách phát cho biết những danh sách phát đã tạo ra lưu lượng truy cập trên nội dung của bạn. 

Tìm kiếm trên YouTube

Báo cáo tìm kiếm trên YouTube cho biết những cụm từ tìm kiếm người xem đã dùng khi tìm thấy nội dung của bạn.

Hiểu rõ các loại nguồn lưu lượng truy cập

Lưu lượng truy cập tới video của bạn có thể đến từ YouTube hoặc từ nguồn bên ngoài. Bạn sẽ thấy cả hai loại này trên thẻ "Loại nguồn lưu lượng truy cập".

Lưu lượng truy cập từ trong YouTube
Các tính năng duyệt xem Lưu lượng truy cập từ Trang chủ, thẻ kênh đăng ký, Xem sau, Thịnh hành/Khám phá và các tính năng duyệt xem khác.
Trang kênh Lưu lượng truy cập từ kênh YouTube của bạn hoặc kênh YouTube khác.
Thẻ chiến dịch Lưu lượng truy cập từ thẻ chiến dịch của chủ sở hữu nội dung.
Màn hình kết thúc Lưu lượng truy cập từ màn hình kết thúc của nhà sáng tạo.
Video ngắn Lưu lượng truy cập từ YouTube Shorts ở chế độ xem dọc.
Thông báo Lưu lượng truy cập từ thông báo và email gửi đến người đăng ký của bạn.
  Thông báo cho những người đăng ký đã bật chuông thông báo Lưu lượng truy cập từ các thông báo gửi đến những người đăng ký vừa chọn nhận "Tất cả thông báo" từ kênh của bạn vừa bật thông báo từ YouTube trên thiết bị của họ.
  Các thông báo khác của ứng dụng Lưu lượng truy cập từ thông báo dành riêng cho mỗi người xem, thông báo qua email, hộp thư đến và thông báo tổng hợp.
Các tính năng khác của YouTube Lưu lượng truy cập từ YouTube mà không thuộc bất kỳ danh mục nào khác.
Danh sách phát

Lưu lượng truy cập từ danh sách phát bất kỳ có một video của bạn. Các danh sách phát này có thể là danh sách phát của chính bạn hoặc của nhà sáng tạo khác. Lưu lượng truy cập này cũng bao gồm các danh sách phát "Video đã thích" và "Video yêu thích" của người dùng.

Bạn có thể xem những danh sách phát cụ thể đã tạo ra lưu lượng truy cập cho video của mình tại mục “Nguồn lưu lượng truy cập: Danh sách phát” trong thẻ Phạm vi tiếp cận.

Trang âm thanh Lưu lượng truy cập từ trang kết quả âm thanh được chia sẻ mà hệ thống tìm thấy trong phần xem video ngắn dạng dọc.
Video đề xuất Lưu lượng truy cập từ video đề xuất hiển thị bên cạnh hoặc sau các video khác và từ các đường dẫn liên kết trong phần mô tả video. Bạn có thể xem các video cụ thể trên thẻ "Nguồn lưu lượng truy cập: Video đề xuất" trong thẻ Phạm vi tiếp cận. 
Thẻ video Lưu lượng truy cập đến từ thẻ trong video khác.
Quảng cáo trên YouTube

Nếu video của bạn được dùng làm quảng cáo trên YouTube, bạn sẽ thấy mục "Quảng cáo trên YouTube" trong các nguồn lưu lượng truy cập. 

Lượt xem từ những quảng cáo có thể bỏ qua dài hơn 10 giây được tính nếu người dùng xem các quảng cáo này trong 30 giây hoặc cho đến khi kết thúc. Quảng cáo không thể bỏ qua không đủ điều kiện được tính là lượt xem trong YouTube Analytics.

Tìm kiếm trên YouTube Lưu lượng truy cập từ kết quả tìm kiếm trên YouTube. Bạn có thể thấy các cụm từ tìm kiếm cụ thể trên thẻ "Nguồn lưu lượng truy cập: Tìm kiếm trên YouTube" ở thẻ Phạm vi tiếp cận.
Trang sản phẩm Lưu lượng truy cập từ các trang sản phẩm trên YouTube.
Lưu lượng truy cập từ các nguồn bên ngoài
Nguồn bên ngoài Lưu lượng truy cập từ các trang web và ứng dụng đã nhúng hoặc liên kết đến video YouTube của bạn. Bạn có thể thấy các trang bên ngoài cụ thể trên thẻ "Nguồn lưu lượng truy cập: Bên ngoài" ở thẻ Phạm vi tiếp cận. 
Nguồn trực tiếp hoặc không xác định Lưu lượng truy cập từ việc nhập trực tiếp URL, dấu trang, người dùng đã đăng xuất và các ứng dụng không xác định.

Các chỉ số cần biết

Số lượt hiển thị

Số lần hình thu nhỏ xuất hiện trên YouTube để giới thiệu video cho người xem, tính theo số lượt hiển thị được ghi nhận.

Tỷ lệ nhấp của số lượt hiển thị

Tần suất người xem xem video sau khi thấy hình thu nhỏ.

Số lượt xem

Số lượt xem hợp lệ của kênh hoặc video của bạn.

Số người xem riêng biệt

Số lượng người xem ước tính đã xem nội dung của bạn trong phạm vi ngày đã chọn.

Thời lượng xem trung bình

Số phút trung bình đã xem ước tính trên mỗi lượt xem cho các video và phạm vi ngày đã chọn.

Tỷ lệ phần trăm đã xem trung bình

Tỷ lệ phần trăm nội dung video trung bình mà khán giả xem trong mỗi lượt xem.

Thời gian xem (giờ)

Thời lượng mà người xem đã xem video của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false