Se trafikkällor för videor

Använd rapporterna för trafikkällor på fliken Räckvidd i YouTube Analytics för att se hur användarna hittar ditt innehåll. Få tips om hur du analyserar dina trafikkällor.

Visa trafikkällor

  1. Logga in på YouTube Studio.
  2. Välj Analytics i menyn till vänster.
  3. Överst på sidan väljer du Räckvidd.
  4. Klicka på rapporten Trafikkälltyper.

Visa mer information om trafikkällor

Du kan använda de andra rapporterna för trafikkällor på fliken Räckvidd om du vill ha mer information.

  • Externt: Se vilka externa webbplatser och appar som tittare har hittat dina videor på.
  • Förslag på videor: Se vilka videor som tittarna tittade på när de såg dina videor som förslag.
  • Spellistor: Ta reda på vilka spellistor som leder till trafik för dina videor.
  • YouTube-sökning: Se vilka fraser tittarna sökte efter när de hittade dina videor.

Förstå typer av trafikkällor

Trafiken till dina videor kan komma antingen från YouTube eller från externa källor. Båda typerna av källor visas på kortet Trafikkälltyper.

Trafik från YouTube
Bläddringsfunktioner Trafik från startsidan, prenumerationsflödet, Titta senare och andra bläddringsfunktioner.
Kanalsidor Trafik från din YouTube-kanal och andra YouTube-kanaler.
Kampanjkort Trafik från innehållsägares kampanjkort.
Slutskärmar Trafik från kreatörers slutskärmar.
Shorts Trafik från den vertikala Shorts-vyn.
Aviseringar Trafik från aviseringar och e-postmeddelanden som skickats till dina prenumeranter.
  Push-meddelanden till prenumeranter som får klockaviseringar Trafik från pushmeddelanden du har skickat ut till dina prenumeranter som har aktiverat Alla aviseringar för din kanal och aktiverat YouTube-aviseringar på sina enheter.
  Andra appaviseringar Trafik från anpassade aviseringar, e-postaviseringar, inkorgen och sammanfattningar.
Andra YouTube-funktioner YouTube-trafik som inte faller inom någon annan kategori, till exempel visningar från partnerkampanjer eller översikten.
Spellistor

Trafik från spellistor där någon av dina videor ingår. Det kan vara någon av dina spellistor eller någon annans. I den här typen av trafik ingår även användarspellistor som Gillade videor och Favoritvideor.

Du kan se vilka specifika spellistor som genererat trafik till dina videor på kortet Trafikkälla: Spellistor på fliken Räckvidd.

Förslag på videor Trafik från förslag som visas bredvid eller efter andra videor och från länkar i videobeskrivningar. Du kan se specifika videor på kortet Trafikkälla: Förslag på videor på fliken Räckvidd. 
Videokort Trafik som kommer från ett kort i en annan video.
Annonsering på YouTube

Om din video används som annons på YouTube visas Annonsering på YouTube som trafikkälla. 

Observera att visningar från överhoppningsbara annonser som är längre än tio sekunder endast registreras om de visas i minst 30 sekunder eller tills de tar slut. Annonser som inte är överhoppningsbara räknas aldrig som visningar i YouTube Analytics.

YouTube-sökning Trafik från sökresultat på YouTube. Du kan se specifika söktermer på kortet Trafikkälla: YouTube-sökning på fliken Räckvidd.
Trafik från externa källor
Externa källor Trafik från webbplatser och appar där en av dina YouTube-videor är inbäddad eller har en länk. Du kan se specifika externa webbplatser och källor på kortet Trafikkälla: Externt på fliken Räckvidd. 
Direkta eller okända källor Trafik från direktinmatning av webbadressen, bokmärken, utloggade användare och appar som inte kan identifieras.

Mätvärden att känna till 

Genomsnittlig visningslängd Uppskattat antal visade minuter i genomsnitt per visning för den valda videon under det valda datumintervallet.
Genomsnittlig procent som har visats Genomsnittlig procent av en video som din målgrupp tittar på per visningstillfälle.
Visningar Hur många gånger dina miniatyrer har visats för tittare på YouTube via registrerade exponeringar.
Klickfrekvens för exponeringar Hur ofta tittare har tittat på en video efter att ha sett en miniatyr.
Unika tittare Uppskattat antal personer som sett ditt innehåll inom det valda datumintervallet.
Visningar Antalet giltiga visningar för dina kanaler eller videor.
Visningstid (minuter) Den tid som en tittare har tittat på en video. Det ger dig en bättre överblick över vilket innehåll användarna verkligen tittar på, och vilket innehåll de klickar på men sedan lämnar.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?