Förstå din videoräckvidd

På fliken Räckvidd i YouTube Analytics kan du se hur din målgrupp hittar ditt innehåll. Kortet med viktiga mätvärden visar exponeringar, klickfrekvens för exponeringar, visningar och unika tittare.

Visa dina räckviddsrapporter

  1. Logga in på YouTube Studio.
  2. I menyn till vänster väljer du Analytics.
  3. I menyn högst upp väljer du Räckvidd.

Typer av trafikkällor

Rapporten Trafikkällor visar hur tittarna hittade ditt innehåll på YouTube och i externa källor.

Extern

Den externa rapporten visar de externa webbplatser och appar där tittarna hittade ditt innehåll.

Förslag på videor

Rapporten Förslag på videor visar vilka videor tittarna har tittat på från förslagen.

Exponeringar och hur de ledde till visningstid

Rapporten Exponeringar och hur de ledde till visningstid ger dig en bild av hur exponeringar av miniatyren ledde till visningar och visningstid. Läs fler tips om hur du använder exponeringar och CTR-data.

Spellistor

I rapporten Spellistor kan du se vilka spellistor som leder till trafik för ditt innehåll.

YouTube-sökning

I rapporten YouTube-sökning kan du se vilka sökord användarna sökte efter när de hittade ditt innehåll.

Förstå typer av trafikkällor

Trafiken till dina videor kan komma antingen från YouTube eller från externa källor. Båda typerna av källor visas på kortet Trafikkälltyper.

Trafik från YouTube
Bläddringsfunktioner Trafik från startsidan, prenumerationer, Titta senare, Populärt/Utforska och andra funktioner.
Kanalsidor Trafik från din YouTube-kanal och andra YouTube-kanaler.
Kampanjkort Trafik från innehållsägares kampanjkort.
Slutskärmar Trafik från kreatörers slutskärmar.
Shorts Trafik från den vertikala Shorts-vyn.
Aviseringar Trafik från aviseringar och e-postmeddelanden som skickats till dina prenumeranter.
  Aviseringar till prenumeranter som får klockaviseringar Trafik från aviseringar som skickats till dina prenumeranter som har aktiverat Alla aviseringar för din kanal och aktiverat YouTube-aviseringar på sin enhet.
  Aviseringar från andra appar Trafik från anpassade aviseringar, e-postaviseringar, inkorgen och sammanfattningar.
Andra YouTube-funktioner Trafik från YouTube som inte faller inom någon annan kategori.
Spellistor

Trafik från spellistor där någon av dina videor ingår. De här spellistorna kan vara din egen spellista eller en annan kreatörs spellista. I den här typen av trafik ingår även användarspellistor som Gillade videor och Favoritvideor.

Du kan se vilka specifika spellistor som genererat trafik till dina videor på kortet Trafikkälla: Spellistor på fliken Räckvidd.

Förslag på videor Trafik från förslag som visas bredvid eller efter andra videor och från länkar i videobeskrivningar. Du kan se specifika videor på kortet Trafikkälla: Förslag på videor på fliken Räckvidd.
Videokort Trafik som kommer från ett kort i en annan video.
Annonsering på YouTube

Om din video används som annons på YouTube visas Annonsering på YouTube som trafikkälla.

Visningar från överhoppningsbara annonser som är längre än tio sekunder räknas om de visas i 30 sekunder eller tills de tar slut. Annonser som inte är överhoppningsbara räknas aldrig som visningar i YouTube Analytics.

YouTube-sökning Trafik från sökresultat på YouTube. Du kan se specifika söktermer på kortet Trafikkälla: YouTube-sökning på fliken Räckvidd.
Produktsidor Trafik från produktsidor på YouTube.
Trafik från externa källor
Externa källor Trafik från webbplatser och appar där en av dina YouTube-videor är inbäddad eller har en länk. Du kan se specifika externa webbplatser och källor på kortet Trafikkälla: Externt på fliken Räckvidd. 
Direkta eller okända källor Trafik från direktinmatning av webbadressen, bokmärken, utloggade tittare och oidentifierade appar.

Mätvärden att känna till

Exponeringar

Hur många gånger dina miniatyrer har visats för tittare på YouTube via registrerade exponeringar.

Klickfrekvens för exponeringar

Hur ofta tittare har tittat på en video efter att ha sett en miniatyr.

Visningar

Antalet giltiga visningar för dina kanaler eller videor.

Unika tittare

Uppskattat antal tittare som sett ditt innehåll inom det valda datumintervallet.

Genomsnittlig visningslängd

Uppskattat antal visade minuter i genomsnitt per visning för den valda videon under det valda datumintervallet.

Genomsnittlig procent som har visats

Genomsnittlig procent av en video som din målgrupp tittar på per visningstillfälle.

Visningstid (timmar)

Hur länge tittarna har sett på din video.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?