Vysvetlenie dosahu videokampane

Na karte Dosah v analytike na YouTube môžete zistiť, ako publikum nachádza váš obsah. Na karte kľúčových metrík nájdete zobrazenia, mieru prekliknutí jednotlivých zobrazení, zhliadnutia a jedinečných divákov.

Zobrazenie prehľadov dosahov

  1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
  2. V ponuke vľavo vyberte možnosť Analytika.
  3. V hornej ponuke vyberte Dosah.

Typy zdrojov návštevnosti

V prehľade typov zdrojov návštevnosti zistíte, ako diváci našli váš obsah na YouTube a v externých zdrojoch. 

Externé

Externý prehľad zobrazuje konkrétne externé weby a aplikácie, kde diváci našli váš obsah.

Navrhované videá

V prehľade navrhovaných videí je uvedené, ktoré videá si diváci pozreli z návrhov. 

Zobrazenia a ako viedli k celkovej dobe pozerania 

Prehľad Zobrazenia a ako viedli k celkovej dobe pozerania vám poskytuje predstavu o tom, ako zobrazenia miniatúry viedli k zhliadnutiam a celkovej dobe pozerania. Prečítajte si ďalšie tipy, ako môžete používať údaje o zobrazeniach a CTR

Zoznamy

Prehľad zoznamov uvádza, ktoré zoznamy vedú k návštevnosti vášho obsahu. 

Vyhľadávanie na YouTube

Prehľad vyhľadávania YouTube zobrazuje výrazy, ktoré diváci vyhľadávali, keď našli váš obsah.

Vysvetlenie typov zdrojov návštevnosti

Návštevnosť vašich videí môže pochádzať zo služby YouTube alebo z externých zdrojov. Na karte Typy zdroja návštevnosti nájdete oba tieto zdroje.

Návštevnosť zo služby YouTube
Funkcie prehliadania Návštevnosť z domovskej stránky, odberov, zoznamov Pozrieť neskôr či Populárne/Preskúmať a iných funkcií prehliadania.
Stránky kanálov Návštevnosť z vášho kanála na YouTube alebo iných kanálov na YouTube.
Karty kampane Návštevnosť z kariet kampaní vlastníkov obsahu.
Záverečné obrazovky Návštevnosť zo záverečných obrazoviek autora.
Krátke videá Návštevnosť z vertikálneho zobrazenia krátkych videí.
Upozornenia Návštevnosť z upozornení a e‑mailov odoslaných vašim odberateľom.
  Upozornenia pre odberateľov s povolenými upozorneniami Návštevnosť z upozornení odoslaných odberateľom, ktorí si zapli Všetky upozornenia z vášho kanála a vo svojom zariadení povolili upozornenia zo služby YouTube.
  Iné upozornenia aplikácie Návštevnosť z prispôsobených upozornení, e‑mailových upozornení, doručenej pošty a súhrnov.
Iné funkcie YouTube Návštevnosť zo služby YouTube, ktorá nepatrí do žiadnej inej kategórie.
Zoznamy

Návštevnosť z ktoréhokoľvek zoznamu, ktorý zahŕňal niektoré z vašich videí. Môže ísť o váš vlastný zoznam alebo zoznam videí iného autora. Táto návštevnosť zahŕňa aj zoznamy obľúbených videí používateľov a tiež zoznamy s označením páči sa mi.

Na karte „Zdroj návštevnosti: zoznamy“, ktorú nájdete na karte Dosah, môžete zobraziť konkrétne zoznamy, ktoré generovali návštevnosť vašich videí.

Navrhované videá Návštevnosť na základe návrhov, ktoré sa objavujú vedľa iných videí alebo po iných videách, a z odkazov v popisoch videí. Na karte „Zdroj návštevnosti: navrhované videá“, ktorú nájdete na karte Dosah, môžete zobraziť konkrétne videá. 
Karty videí Návštevnosť pochádzajúca z karty v inom videu.
Reklamy na YouTube

Ak sa vaše video používa ako reklama na YouTube, ako zdroj návštevnosti budú uvedené „Reklamy na YouTube“. 

Zhliadnutia z preskočiteľných reklám dlhších ako desať sekúnd sa započítavajú, ak ich diváci sledovali aspoň 30 sekúnd alebo až do konca. Nepreskočiteľné reklamy sa v analytike na YouTube nikdy nezapočítavajú ako zhliadnutia.

Vyhľadávanie na YouTube Návštevnosť z výsledkov vyhľadávania na YouTube. Na karte „Zdroj návštevnosti: vyhľadávanie na YouTube“, ktorú nájdete na karte Dosah, môžete zobraziť konkrétne hľadané výrazy.
Stránky s výrobkami Návštevnosť zo stránok s výrobkami na YouTube.
Návštevnosť z externých zdrojov
Externé zdroje Návštevnosť z webov a aplikácií, kde je vaše video vložené alebo ktoré naň odkazujú. Na karte „Zdroj návštevnosti: externý“, ktorú nájdete na karte Dosah, môžete zobraziť konkrétne externé weby a zdroje. 
Priame alebo neznáme zdroje Návštevnosť z priameho zadania webovej adresy, záložiek, od odhlásených divákov a z neidentifikovaných aplikácií.

Dôležité metriky

Zobrazenia

Koľkokrát sa divákom na YouTube zobrazili vaše miniatúry prostredníctvom registrovaných zobrazení.

Miera prekliknutí zobrazení

Ako často si diváci pozreli video po tom, čo videli miniatúru.

Zhliadnutia

Počet legitímnych zhliadnutí pre vaše kanály alebo videá.

Jedineční diváci

Odhadovaný počet divákov, ktorí si pozreli váš obsah počas vybratého obdobia.

Priemerná doba pozerania

Odhad priemerného času pozerania pri jednom prehratí pre vybraté video a obdobie.

Priemerné percento zhliadnutia videa

Priemerné percento dĺžky videa, ktoré si publikum pozrie na jedno prehratie.

Celková doba pozerania (hodiny)

Ako dlho diváci pozerali vaše video.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false