הבנת מקורות התנועה של סרטונים

דוחות מסוג 'מקורות תנועה' בכרטיסייה היקף החשיפה ב-YouTube Analytics יכולים לעזור לכם להבין איך המשתמשים מוצאים את התוכן שלכם. תוכלו למצוא כאן טיפים לגבי ניתוח של מקורות התנועה.

הצגת מקורות התנועה

  1. נכנסים לגרסת הבטא של YouTube Studio.
  2. בתפריט הימני, בוחרים באפשרות Analytics.
  3. בחלק העליון של הדף, בוחרים בכרטיסייה היקף החשיפה.
  4. לוחצים על הכרטיס סוגי מקורות תנועה.

הצגת הפירוט של מקורות התנועה

כדי לקבל יותר פרטים, אפשר להשתמש בדוחות נוספים של מקורות תנועה בכרטיסייה היקף החשיפה.

  • חיצוני: גלו אפליקציות ואתרים חיצוניים ספציפיים שבהם הצופים מצאו את הסרטונים שלכם
  • סרטונים מוצעים: ראו באילו סרטונים אנשים צפו, כאשר הם ראו את הסרטונים שלכם בהצעות
  • פלייליסטים: גלו אילו פלייליסטים מובילים לתנועה בסרטונים שלכם
  • חיפוש ב-YouTube: ראו אילו מונחים או ביטויים הקלידו הצופים במהלך חיפוש כשהם מצאו את הסרטונים שלכם

הבנת הסוגים השונים של מקורות תנועה

התנועה אל הסרטונים שלכם יכולה להגיע מתוך YouTube או ממקורות חיצוניים. תוכלו למצוא את שתי האפשרויות בכרטיס 'סוגי מקורות תנועה'.

תנועה מתוך YouTube
תכונות גלישה תנועה ממסך הבית, מפיד המינויים, מהפלייליסט 'לצפייה במועד מאוחר יותר' ומתכונות גלישה אחרות.
דפי ערוץ תנועה מערוץ YouTube שלכם או מערוצי YouTube אחרים.
כרטיסי קמפיין תנועה שמגיעה מכרטיסי קמפיין של בעלי תוכן.
מסכי סיום תנועה שמגיעה ממסכי סיום של יוצרים.
התראות תנועה שמגיעה מהתראות ומאימיילים שנשלחו למנויים שלכם.
תכונות אחרות של YouTube תנועה שמגיעה מתוך YouTube ואינה משתייכת לאף אחת מהקטגוריות, כמו צפיות מקידומים של שותפים או ממרכז השליטה.
פלייליסטים

תנועה מכל פלייליסט שכלל אחד מהסרטונים שלכם. זה יכול להיות פלייליסטים שלכם או של משתמשים אחרים. התנועה הזו כוללת גם את הפלייליסטים 'סרטונים שסימנתי בלייק' ו'סרטונים מועדפים' של משתמשים.

בכרטיס 'מקור התנועה: פלייליסטים' שבכרטיסייה 'היקף החשיפה', תוכלו לראות את הפלייליסטים הספציפיים שהניעו תנועה אל הסרטונים שלכם.

סרטונים מוצעים תנועה שמגיעה מהצעות שמוצגות לצד סרטונים אחרים או אחרי הצגתם, ומקישורים בתיאורי הסרטונים. בכרטיס 'מקור התנועה: סרטונים מוצעים' שבכרטיסייה 'היקף החשיפה', תוכלו לראות את הסרטונים הספציפיים. 
כרטיסים בסרטונים תנועה שמגיעה מכרטיס בסרטון אחר.
פרסום ב-YouTube

אם הסרטון שלכם משמש כמודעה ב-YouTube, מקור התנועה שתראו הוא 'פרסום ב-YouTube'. 

שימו לב: צפיות שמגיעות ממודעות ניתנות לדילוג, שאורכן עולה על 10 שניות, נספרות רק אם נצפו לפחות 30 שניות מהמודעה, או אם המודעה נצפתה עד סופה. מודעות שאינן ניתנות לדילוג אינן נספרות כצפיות ב-YouTube Analytics.

חיפוש ב-YouTube תנועה שמגיעה מתוצאות חיפוש ב-YouTube. בכרטיס 'מקור התנועה: חיפוש ב-YouTube' שבכרטיסייה 'היקף החשיפה', תוכלו לראות את מונחי החיפוש הספציפיים.
תנועה ממקורות חיצוניים
מקורות חיצוניים תנועה שמגיעה מאפליקציות ומאתרים שסרטון YouTube שלכם מוטמע בהם, או שהם כוללים קישור אליו. בכרטיס 'מקור התנועה: חיצוני' שבכרטיסייה 'היקף החשיפה', תוכלו לראות אתרים ומקורות חיצוניים ספציפיים. 
מקורות ישירים או לא ידועים תנועה שמגיעה מהזנה ישירה של כתובות אתרים, סימניות, משתמשים מנותקים ואפליקציות לא מזוהות.

מדדים שכדאי להכיר 

משך צפייה ממוצע ממוצע משוער של מספר הדקות שנצפו בכל צפייה בסרטון שנבחר, בטווח התאריכים שנבחר.
האחוז הממוצע שנצפה האחוז הממוצע של הסרטון שנצפה על ידי הקהל בכל צפייה.
חשיפות מספר הפעמים שבהן התמונות הממוזערות שלכם הוצגו לצופים ב-YouTube באמצעות חשיפות רשומות.
שיעור קליקים של חשיפות התדירות שבה משתמשים צפו בסרטון לאחר שראו תמונה ממוזערת.
צופים ייחודיים המספר המשוער של אנשים שצפו בתוכן שלכם בטווח התאריכים שנבחר.
צפיות מספר הצפיות החוקיות בערוצים או בסרטונים שלכם.
זמן צפייה (דקות) משך זמן הצפייה של צופה בסרטון. המידע הזה עוזר להבין באיזה תוכן הצופים צפו במלואו (בניגוד לסרטונים שעליהם לחצו מבלי לצפות בהם עד הסוף).
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?