ดูประสิทธิภาพของวิดีโอล่าสุด

ไปที่ YouTube Studio เบต้าและ YouTube Analytics เพื่อดูว่าวิดีโอที่อัปโหลดล่าสุดมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด รวมถึงดูสถิติ ภาพรวม และข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เพื่อประเมินความสำเร็จของวิดีโอ

หน้าแดชบอร์ดของ YouTube Studio เบต้า

หน้าแดชบอร์ดของ YouTube Studio เบต้าจะแสดงประสิทธิภาพของวิดีโอล่าสุดเทียบกับวิดีโอก่อนหน้า ซึ่งมักจะให้เข้าชมได้หลังจากเผยแพร่วิดีโอแล้วไม่กี่นาที อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเมตริกบางอย่างอาจใช้เวลาถึง 3 ชั่วโมงจึงจะแสดงให้เห็น หากต้องการดูหน้าแดชบอร์ด ให้ไปที่ studio.youtube.com ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้หน้าแดชบอร์ดของ YouTube Studio

YouTube Analytics

แท็บต่างๆ ใน YouTube Analytics จะแสดงให้เห็นภาพรวมของประสิทธิภาพวิดีโอที่คุณเลือกได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิดีโอล่าสุดกับวิดีโอที่อัปโหลดก่อนหน้านี้

เคล็ดลับ: เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิดีโอ อย่าลืมพิจารณาวิดีโอที่เผยแพร่โดยใช้กรอบเวลาเดียวกันเพื่อการเปรียบเทียบอย่างเท่าเทียมกัน

ช่วงวันที่ "ตั้งแต่เผยแพร่"

เมื่อพิจารณา Analytics ของแต่ละวิดีโอ ช่วงวันที่โดยค่าเริ่มต้นจะเป็น "ตั้งแต่เผยแพร่" ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของวิดีโอตั้งแต่มีการเผยแพร่ นอกจากนี้ คุณจะเห็นเส้นหรือพื้นที่สีเทาที่แสดงให้เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งระหว่างประสิทธิภาพโดยทั่วไปของวิดีโอตั้งแต่เผยแพร่ หรือประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของวิดีโออื่นที่อยู่ในกรอบเวลาเดียวกัน โดยวางเมาส์เหนือเส้นดังกล่าวเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการเปรียบเทียบ ทั้งนี้ เมตริกส่วนใหญ่ที่คุณเห็นในแผนภูมิเมตริกหลักจะแสดงเป็นแบบเรียลไทม์

ข้อมูลเชิงลึก

ในบางครั้ง YouTube Analytics จะแสดงข้อความสั้นๆ เพื่อบอกให้คุณทราบถึงประสิทธิภาพของวิดีโอล่าสุด นอกจากนี้ ข้อมูลเชิงลึกดังกล่าวยังแสดงสาเหตุที่เป็นไปได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านประสิทธิภาพ ซึ่งข้อความเหล่านี้จะปรากฏเป็นเวลา 72 ชั่วโมงแล้วหายไปจนกว่าคุณจะอัปโหลดวิดีโอใหม่ ทั้งนี้ ระบบจะไม่แสดงข้อมูลเชิงลึกสำหรับวิดีโอเปิดตัวและสตรีมแบบสด

กิจกรรมแบบเรียลไทม์

รายงานกิจกรรมแบบเรียลไทม์จะอยู่ในแท็บภาพรวมใน Analytics และแสดงภาพรวมของยอดดูของวิดีโอในปัจจุบัน รวมถึงแหล่งที่มาของการเข้าชมวิดีโอ โดยคุณอาจดูรายงานกิจกรรมแบบเรียลไทม์ของช่องทั้งช่องหรือของวิดีโอแต่ละรายการได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร