Bật tính năng DVR trên sự kiện trực tiếp

Khi bạn bật tính năng DVR của YouTube, người xem có thể tạm dừng, tua lại và tiếp tục phát khi đang xem sự kiện trực tiếp. Khi người xem chọn xem tiếp, sự kiện trực tiếp sẽ tiếp tục phát từ thời điểm họ nhấn nút tạm dừng. Để bật tính năng DVR, hãy làm theo các bước sau:

 
  1. Chuyển đến YouTube Studio.
  2. Nhấp vào Tạo sau đó Phát trực tiếp.
  3. Bắt đầu phát trực tiếp ngay trong thẻ Phát trực tiếp hoặc lên lịch phát trực tiếp trong thẻ Quản lý.
  4. Trên trang tổng quan của sự kiện trực tiếp, hãy nhấp vào mục Bật bộ ghi hình.

Giới hạn

Nếu sự kiện trực tiếp của bạn quá dài thì người xem sẽ chỉ có thể tua lại tối đa một khoảng thời gian nhất định. Thời gian tua lại tối đa là 12 giờ đối với hầu hết thiết bị.

  • 2 giờ đối với sự kiện trực tiếp có độ trễ thấp và rất thấp.
  • 4 giờ đối với sự kiện trực tiếp có độ trễ bình thường.
  • Việc xem trên Apple TV, Apple AirPlay hoặc phiên bản ứng dụng YouTube cũ sẽ có giới hạn thời gian tua lại ngắn hơn

Những giới hạn này cũng áp dụng khi người xem tạm dừng và tiếp tục xem sự kiện trực tiếp. Người xem không thể tua về thời điểm trước khi bạn bắt đầu phát trực tiếp.

Tắt tính năng DVR 

Nếu bạn chọn tắt tính năng DVR thì người xem sẽ không thể tua lại khi bạn đang phát trực tiếp. Tuy nhiên, người xem vẫn có thể thấy video ghi lại toàn bộ sự kiện trực tiếp của bạn ngay khi có video đó. Bạn không thể tắt tính năng DVR khi phát trực tiếp qua webcam và thiết bị di động.

Nếu thay đổi quyết định về việc cho phép sử dụng DVR sau khi bắt đầu phát trực tiếp, bạn vẫn có thể bật hoặc tắt tính năng này trong khi đang phát trực tiếp. Tuy nhiên, sự thay đổi này sẽ chỉ áp dụng cho những người xem bắt đầu phát sự kiện trực tiếp của bạn sau khi bạn thực hiện thay đổi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
16907990260549847291
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
59