Creators in the YouTube Partner Program can start sharing ads revenue from Shorts in February 2023. Shorts views are already counting towards new program eligibility requirements for creators not in YPP. Learn more!

הפעלה או השבתה של Super Chat ו-Super Stickers

התכונות Super Chat ו-Super Stickers מאפשרות ליוצרים לייצר הכנסות מהערוצים שלהם. התכונות האלה מאפשרות לצופים לקנות הודעות צ'אט שמוצגות באופן בולט, ולהצמיד אותן לחלק העליון של פיד הצ'אט במקרים מסוימים. למידע נוסף על דרישות הסף

חשוב לזכור שבאחריותכם לציית לכל החוקים החלים כשאתם משתמשים ב-Super Chat וב-Super Stickers. החוקים האלה יכולים לקבוע אם מותר לכם להפעיל את התכונות Super Chat ו-Super Stickers, להציע לרכוש אותן, לשלוח הודעות באמצעותן ולקבל תשלום עליהן.

Super Chat & Super Stickers: Setup and Tips for Using Them

בערוץ YouTube Creators אפשר לקבל את כל החדשות, העדכונים והטיפים החדשים ביותר.

 

הפעלה או השבתה של Super Chat או Super Stickers בערוץ

הפעלה של Super Chat או Super Stickers

 1. נכנסים אל studio.youtube.com.
 2. בתפריט הימני, לוחצים על מונטיזציה.
 3. בתפריט שמופיע בחלק העליון של מרכז השליטה, לוחצים על Supers ואז קדימה, מתחילים ופועלים בהתאם להוראות שמוצגות במסך.
 4. לאחר שתבצעו את כל ההוראות, יופיעו 2 אפשרויות: 
  • 'התכונה Super Chat מופעלת' לצד מתג כחול.
  • 'התכונה Super Stickers מופעלת' לצד מתג כחול. 

השבתה של Super Chat או Super Stickers

 1. נכנסים אל studio.youtube.com.
 2. בתפריט הימני, לוחצים על מונטיזציה.
 3. בתפריט שמופיע בחלק העליון של מרכז השליטה הראשי, לוחצים על Supers.
 4. בוחרים אחת מהאפשרויות הבאות או את שתיהן:
  • לוחצים על המתג לצד 'התכונה Super Chat מופעלת'.
  • לוחצים על המתג לצד 'התכונה Super Chat מופעלת'.
 5. בחלון הקופץ, לוחצים על תיבת הסימון לצד 'ההשלכות של פעולה זו ברורות לי' ואז השבתה.

הערה: אם צד שלישי מנהל את הזכויות שלכם, חשוב לבדוק איתו לפני שמפעילים את Super Chat או את Super Stickers.

הפעלת Super Chat ברשת

איך מפעילים Super Chat ברשת?

 1. במחשב, נכנסים ל-YouTube Studio.
 2. נכנסים להגדרות.
 3. לוחצים על הסכמים ומאשרים את תנאי הנספח בנושא מוצרים מסחריים.

הפעלה של Super Chat ו-Super Stickers לשידורי בכורה

התכונות Super Chat ו-Super Stickers פועלות בשידורי הבכורה ב-YouTube. אם הפעלתם את התכונות Super Chat ו-Super Stickers בערוץ, הן יופעלו באופן אוטומטי כשתציגו סרטון בשידור בכורה. כדי להעלות שידור בכורה של סרטון עם Super Chat או Super Stickers:

 1. במחשב, נכנסים ב-YouTube לערוץ שהתכונה Super Chat או Super Stickers מופעלת בו.
 2. בראש הדף, לוחצים על העלאה או עוברים לכתובת youtube.com/upload.
 3. לוחצים על תזמון בתפריט הנפתח.
  • הערה: בחירה בסטטוס חשיפה 'גלוי לכולם' תגרום להפעלת שידור הבכורה מיד אחרי שהעלאת הסרטון תסתיים.
  • לא ניתן ליצור שידור בכורה לסרטונים שסטטוס החשיפה שלהם הוא 'לא רשום'.
 4. לוחצים על הסרטון שרוצים להעלות מהמחשב.
 5. בדף הבא מפעילים את האפשרות שידור בכורה.
 6. בוחרים את התאריך ואת השעה לשידור הבכורה.
 7. כשהסרטון מוכן לשידור, לוחצים על שידור בכורה בפינה השמאלית העליונה.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
59
false
false