Sử dụng Phím tắt Siri trên iPhone và iPad

Bạn có thể sử dụng Siri trên iPhone và iPad để thực hiện một số thao tác nhanh trên YouTube.

Sau đây là 3 thao tác nhanh mà bạn có thể thực hiện:

 • Tìm kiếm trên YouTube 
 • Tìm kiếm trên YouTube bằng giọng nói 
 • Mở thẻ Kênh đăng ký

Bật Phím tắt Siri

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy chuyển đến Settings (Cài đặt).
 2. Chọn Siri & Search (Siri & Tìm kiếm).
 3. Chuyển đến Tất cả các thao tác nhanh.
 4. Nhấn nút bên cạnh Phím tắt Siri cho YouTube mà bạn muốn thêm vào.

Tắt Phím tắt Siri

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy chuyển đến Settings (Cài đặt).
 2. Chọn Siri & Search (Siri & Tìm kiếm).
 3. Chuyển đến Thao tác nhanh của tôi.
 4. Vuốt sang trái hoặc nhấn vào thao tác nhanh rồi nhấn vào Xóa.

Tùy chỉnh cụm từ của riêng bạn cho các Phím tắt Siri

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy chuyển đến Settings (Cài đặt).
 2. Chọn Siri & Search (Siri & Tìm kiếm).
 3. Chuyển đến Thao tác nhanh của tôi.
 4. Chọn thao tác nhanh mà bạn muốn chỉnh sửa.
 5. Để ghi lại một cụm từ của riêng bạn, hãy nhấn nút .
 6. Nhấn vào Done (Xong).

Thay đổi cụm từ của riêng bạn

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy chuyển đến Settings (Cài đặt).
 2. Chọn Siri & Search (Siri & Tìm kiếm).
 3. Chuyển đến Thao tác nhanh của tôi.
 4. Chọn thao tác nhanh mà bạn muốn chỉnh sửa.
 5. Nhấn vào Ghi lại cụm từ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?