ใช้ทางลัด Siri บน iOS

คุณใช้ Siri บน iOS เพื่อสร้างทางลัดสำหรับ YouTube ได้

3 ทางลัดที่คุณเข้าถึงได้มีดังนี้

 • ค้นหาใน YouTube 
 • ค้นหาด้วยเสียงใน YouTube 
 • เปิดแท็บการติดตาม

เปิดใช้ทางลัด Siri

 1. ไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์ iOS
 2. เลือก Siri และการค้นหา
 3. ไปที่ทางลัดทั้งหมด
 4. แตะ ถัดจากทางลัด Siri สำหรับ YouTube ที่ต้องการเพิ่ม

ปิดใช้ทางลัด Siri

 1. ไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์ iOS
 2. เลือก Siri และการค้นหา
 3. ไปที่ทางลัดของฉัน
 4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือแตะทางลัด แล้วแตะลบ

ปรับแต่งวลีส่วนบุคคลสำหรับทางลัด Siri

 1. ไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์ iOS
 2. เลือก Siri และการค้นหา
 3. ไปที่ทางลัดของฉัน
 4. เลือกทางลัดที่ต้องการแก้ไข
 5. แตะ เพื่อบันทึกวลีส่วนบุคคล
 6. แตะเสร็จสิ้น

เปลี่ยนวลีส่วนบุคคล

 1. ไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์ iOS
 2. เลือก Siri และการค้นหา
 3. ไปที่ทางลัดของฉัน
 4. เลือกทางลัดที่ต้องการแก้ไข
 5. แตะบันทึกวลีอีกครั้ง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร