Korzystanie ze skrótów Siri na iOS

Możesz korzystać ze skrótów w YouTube za pomocą Siri na urządzeniach z iOS.

Dostępne są trzy skróty:

 • Szukaj w YouTube 
 • Wyszukuj w YouTube za pomocą głosu 
 • Otwórz kartę Subskrypcje

Włączanie skrótów w Siri

 1. Na urządzeniu z iOS otwórz Ustawienia.
 2. Wybierz Siri i wyszukiwanie.
 3. Otwórz Wszystkie skróty.
 4. Kliknij  obok skrótów YouTube Siri, które chcesz dodać.

Wyłączanie skrótów w Siri

 1. Na urządzeniu z iOS otwórz Ustawienia.
 2. Wybierz Siri i wyszukiwanie.
 3. Otwórz Moje skróty.
 4. Przesuń palcem w lewo lub dotknij skrótu i wybierz Usuń.

Ustawianie swojego wyrażenia dla skrótów w Siri

 1. Na urządzeniu z iOS otwórz Ustawienia.
 2. Wybierz Siri i wyszukiwanie.
 3. Otwórz Moje skróty.
 4. Wybierz skrót, który chcesz edytować.
 5. Aby nagrać własne wyrażenie, dotknij .
 6. Kliknij Gotowe.

Zmiana swojego wyrażenia

 1. Na urządzeniu z iOS otwórz Ustawienia.
 2. Wybierz Siri i wyszukiwanie.
 3. Otwórz Moje skróty.
 4. Wybierz skrót, który chcesz edytować.
 5. Dotknij Nagraj wyrażenie ponownie.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?