Korzystanie ze skrótów Siri na iPhonie i iPadzie

Możesz korzystać ze skrótów w YouTube za pomocą Siri na iPhonie i iPadzie.

Dostępne są trzy skróty:

 • Szukaj w YouTube
 • Szukaj w YouTube za pomocą głosu
 • Otwórz kartę Subskrypcji

Włączanie skrótów Siri

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz Ustawienia.
 2. Wybierz Siri i wyszukiwanie.
 3. Otwórz Wszystkie skróty.
 4. Kliknij  obok skrótów YouTube Siri, które chcesz dodać.

Wyłączanie skrótów Siri

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz Ustawienia.
 2. Wybierz Siri i wyszukiwanie.
 3. Otwórz Moje skróty.
 4. Przesuń palcem w lewo lub dotknij skrótu i wybierz Usuń.

Ustawianie swojego wyrażenia dla skrótów w Siri

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz Ustawienia.
 2. Wybierz Siri i wyszukiwanie.
 3. Otwórz Moje skróty.
 4. Wybierz skrót, który chcesz edytować.
 5. Aby nagrać własne wyrażenie, dotknij .
 6. Kliknij Gotowe.

Zmiana swojego wyrażenia

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz Ustawienia.
 2. Wybierz Siri i wyszukiwanie.
 3. Otwórz Moje skróty.
 4. Wybierz skrót, który chcesz edytować.
 5. Dotknij Nagraj wyrażenie ponownie.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?