איך משתמשים בקיצורי הדרך של Siri ב-iOS?

תוכלו להשתמש ב-Siri ב-iOS כדי לבצע קיצורי דרך ב-YouTube.

יש 3 קיצורי דרך שאפשר לגשת אליהם:

 • חיפוש ב-YouTube 
 • חיפוש קולי ב-YouTube 
 • פתיחת הכרטיסייה 'מינויים'

הפעלת קיצורי הדרך של Siri

 1. במכשיר ה-iOS, עוברים להגדרות.
 2. בוחרים באפשרות Siri וחיפוש.
 3. עוברים אל כל הקיצורים.
 4. מקישים על לצד קיצורי הדרך של Siri שרוצים להפעיל ב-YouTube.

השבתת קיצורי הדרך של Siri

 1. במכשיר ה-iOS, עוברים להגדרות.
 2. בוחרים באפשרות Siri וחיפוש.
 3. עוברים אל הקיצורים שלי.
 4. מחליקים ימינה על קיצור הדרך או מקישים עליו, ולאחר מכן מקישים על מחיקה.

הגדרת ביטוי מותאם אישית עבור קיצורי הדרך ב-Siri

 1. במכשיר ה-iOS, עוברים להגדרות.
 2. בוחרים באפשרות Siri וחיפוש.
 3. עוברים אל הקיצורים שלי.
 4. בוחרים את קיצור הדרך שרוצים לערוך.
 5. להקלטת ביטוי אישי, מקישים על .
 6. מקישים על סיום.

שינוי הביטוי האישי

 1. במכשיר ה-iOS, עוברים להגדרות.
 2. בוחרים באפשרות Siri וחיפוש.
 3. עוברים אל הקיצורים שלי.
 4. בוחרים את קיצור הדרך שרוצים לערוך.
 5. מקישים על הקלטה חוזרת של הביטוי.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?