Χρήση των συντομεύσεων Siri σε iOS

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Siri σε iOS για συντομεύσεις στο YouTube.

Οι 3 συντομεύσεις στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση είναι:

 • Αναζήτηση στο YouTube 
 • Αναζήτηση στο YouTube με φωνή 
 • Άνοιγμα σελίδας Εγγραφές

Ενεργοποίηση συντομεύσεων Siri

 1. Από τη συσκευή σας iOS, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
 2. Επιλέξτε Siri και Αναζήτηση.
 3. Μεταβείτε στην επιλογή Όλες οι συντομεύσεις.
 4. Πατήστε δίπλα στις συντομεύσεις Siri του YouTube που θέλετε να προσθέσετε.

Απενεργοποίηση συντομεύσεων Siri

 1. Από τη συσκευή σας iOS, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
 2. Επιλέξτε Siri και Αναζήτηση.
 3. Μεταβείτε στο στοιχείο Οι συντομεύσεις μου.
 4. Σύρετε αριστερά προς τα πάνω ή πατήστε τη συντόμευση και Διαγραφή.

Προσαρμόστε μια προσωπική φράση για τις συντομεύσεις σας Siri

 1. Από τη συσκευή σας iOS, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
 2. Επιλέξτε Siri και Αναζήτηση.
 3. Μεταβείτε στο στοιχείο Οι συντομεύσεις μου.
 4. Επιλέξτε τη συντόμευση που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 5. Για να καταγράψετε μια προσωπική φράση, πατήστε .
 6. Πατήστε Τέλος.

Αλλάξτε μια προσωπική φράση

 1. Από τη συσκευή σας iOS, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
 2. Επιλέξτε Siri και Αναζήτηση.
 3. Μεταβείτε στο στοιχείο Οι συντομεύσεις μου.
 4. Επιλέξτε τη συντόμευση που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 5. Πατήστε Εκ νέου εγγραφή φράσης.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;