อธิบายเรื่องไอคอน "มีโฆษณาจำกัดหรือไม่มีเลย"

คุณจะเห็นไอคอน "มีโฆษณาจำกัดหรือไม่มีเลย" ( หรือ ) ก็ต่อเมื่ออยู่ในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube เท่านั้น

หากไอคอนนี้ปรากฏ แสดงว่าคุณได้เปิดใช้การสร้างรายได้จากวิดีโอ แต่ระบบอัตโนมัติหรือผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเชื่อว่าวิดีโอดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์สำหรับเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณา ซึ่งอาจทำให้คุณสร้างรายได้จากเนื้อหานี้ได้น้อยลง (เนื่องจากมีโอกาสที่โฆษณาจะแสดงน้อย) เมื่อเทียบกับเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้ลงโฆษณาทั้งหมด

ในบางกรณี คุณอาจอุทธรณ์คำตัดสินนี้ได้ หากไม่แน่ใจ ให้ตรวจสอบเนื้อหาของคุณโดยอ้างอิงจากบทความตัวอย่างเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณา หลังจากตรวจสอบแล้ว หากยังไม่เห็นด้วยกับการให้สถานะ "มีโฆษณาจำกัดหรือไม่มีเลย" คุณขอรับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของไอคอนการสร้างรายได้ต่างๆ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร