วิธีการทำงานของการตรวจสอบการสร้างรายได้ที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณา

บทความนี้มีไว้สำหรับครีเอเตอร์ที่เป็นสมาชิกของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube โดยจะพูดเรื่องรายได้จากการโฆษณา รวมถึงปัจจัยในการพิจารณาการสร้างรายได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะต่างๆ ของการสร้างรายได้

เมื่อคุณใช้โฆษณาในวิดีโอรายการหนึ่ง ระบบอัตโนมัติจะตรวจสอบว่าวิดีโอของคุณเป็นไปตามหลักเกณฑ์สำหรับเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณาหรือไม่ หากวิดีโอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ คุณจะเห็นไอคอนการสร้างรายได้สีเหลือง ( หรือ ) ปรากฏที่ด้านข้างวิดีโอนั้น

อย่างไรก็ตาม ระบบของเราอาจไม่ถูกต้องเสมอไป ด้วยเหตุนี้ คุณจึงมีสิทธิ์ขอรับการตรวจสอบสถานะการสร้างรายได้ของวิดีโอในกรณีที่ได้รับไอคอนสีเหลือง เมื่อมีการขอรับการตรวจสอบ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย (บุคคลจริง ไม่ใช่ระบบ) จะตรวจสอบวิดีโอเพื่อพิจารณาการสร้างรายได้ หลังจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สถานะของไอคอนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีก

กรณีที่ควรขอรับการตรวจสอบ

แม้ว่าวิดีโอแต่ละรายการจะแตกต่างกัน แต่ก็มีขั้นตอนพื้นฐานที่คุณนำไปใช้ ดังนี้

 1. ตรวจสอบวิดีโอของคุณโดยอ้างอิงจากบทความตัวอย่างเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณา
 2. คุณจะขอรับการตรวจสอบได้ หากวิดีโอเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมดสำหรับ "คุณเปิดโฆษณาสำหรับเนื้อหานี้ได้"
 3. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube และไปที่วิดีโอในเครื่องมือจัดการวิดีโอ
 4. คลิกส่งคำขอการตรวจสอบ แล้วทำตามวิธีการบนหน้าจอ คุณจะเห็นตัวเลือกนี้เฉพาะในกรณีที่วิดีโอมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์เท่านั้น เมื่อส่งคำขอแล้ว ข้อความข้างวิดีโอในเครื่องมือจัดการวิดีโอจะอัปเดตสถานะการตรวจสอบของคุณ

สิ่งที่ผู้ตรวจสอบจะพิจารณา

ผู้เชี่ยวชาญจะตรวจสอบและประเมินเนื้อหาแต่ละรายการอย่างถี่ถ้วน โดยจะตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอนั้น ได้แก่

 • เนื้อหาวิดีโอ
 • ชื่อ
 • ภาพขนาดย่อ
 • คำอธิบาย
 • แท็ก

วิธีประเมินเนื้อหาของผู้ตรวจสอบ

ในลำดับถัดมา ผู้ตรวจสอบจะประเมินวิดีโอและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ทั้งนี้ การพิจารณาความเหมาะสมของโฆษณากับวิดีโอแต่ละรายการอาจเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท ด้วยเหตุผลนี้ ผู้ตรวจสอบจึงไม่มีรายการตรวจสอบ เช่น ในวิดีโอมีคำหยาบกี่คำ มีความรุนแรงอยู่ในระดับใด หรือมีเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดการถกเถียงมากน้อยเพียงใด กล่าวคือ คุณอาจเห็นวิดีโอที่มีคำหยาบแต่ยังได้รับโฆษณา ขณะที่วิดีโออีกรายการไม่ได้รับโฆษณาแม้ว่าไม่มีคำหยาบ แต่มีเนื้อหารุนแรงปรากฏอยู่ค่อนข้างมากหรือค่อนข้างถี่

ผู้ตรวจสอบจะไม่ใช้รายการตรวจสอบในการพิจารณา แต่จะใช้หลักเกณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณาประกอบกับการพิจารณาองค์ประกอบพื้นฐานดังต่อไปนี้

 • บริบท
 • โฟกัส
 • น้ำสียง
 • ความสมจริง
 • ความโจ่งแจ้ง

ทั้งนี้ องค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญที่สุดคือบริบท หมายถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างวิดีโอ ว่าเพื่อให้ข้อมูล ให้ความรู้ หรือเพื่อสร้างความตกตะลึงและกระตุ้นความรู้สึก ตัวอย่างเช่น หากเป็นการให้ข้อมูล ให้ความรู้ คุณควรใส่บริบทนี้ลงไปในชื่อ ภาพขนาดย่อ คำอธิบาย และแท็กด้วย บริบทจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถพิจารณาเรื่องการสร้างรายได้อย่างเหมาะสม หากขาดบริบท ผู้ตรวจสอบอาจประเมินเนื้อหาของคุณคลาดเคลื่อนไป

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังการตรวจสอบ

คุณจะยื่นคำขอให้มีการตรวจสอบวิดีโอได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้น คุณจะได้รับอีเมลแจ้งผลการพิจารณาการสร้างรายได้ โดยคำตัดสินของผู้ตรวจสอบจะถือเป็นที่สิ้นสุดและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะการสร้างรายได้ของวิดีโอดังกล่าวอีก

ทำไมจึงต้องมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่

ระบบที่กำหนดไอคอนการสร้างรายได้เป็นระบบที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิง ประกอบกับการตรวจสอบอีกนับล้านครั้งที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ (เมื่อมีการอุทธรณ์) ซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะช่วยฝึกและปรับปรุงระบบให้พิจารณาการสร้างรายได้ของวิดีโอแต่ละรายการได้อย่างเหมาะสม โดยเทคโนโลยีนี้จะนำคำตัดสินจากผู้ตรวจสอบที่เป็นเจ้าหน้าที่มาเปรียบเทียบกับการตัดสินใจของเครื่องมือแยกประเภท และนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงความแม่นยำของระบบโดยรวม

เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบอัตโนมัตินี้อย่างต่อเนื่อง และการตรวจสอบจากคุณจะช่วยให้เราตัดสินใจได้แม่นยำยิ่งขึ้น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร