Så fungerar granskningar av annonsvänlig intäktsgenerering

Den här artikeln gäller innehållsskapare som ingår i YouTubes partnerprogram. Den handlar om annonsintäkter och vad som avgör intäktsgenerering. Läs mer om de olika statusarna för intäktsgenerering.

När du aktiverar annonser för en video kontrollerar våra automatiska system om den uppfyller våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll. Om videon inte gör det ser du en gul ikon för intäktsgenerering ( eller ) bredvid videon.

Ibland blir det fel i systemen. Därför kan du begära granskning av videons status för intäktsgenerering om en gul ikon visas. När du begär granskning tittar en policyspecialist (en riktig person, inte en maskin) på videon och fattar ett beslut om intäktsgenerering. Ikonens status ändras inte när specialisten är klar med granskningen.

När du ska begära granskning

Videor skiljer sig åt, men du kan prova följande:

 1. Granska din video mot vår artikel med annonsvänliga exempel.
 2. Om videon uppfyller alla kriterier för ”du kan aktivera annonser för det här innehållet” kan du begära granskning.
 3. Logga in på YouTube och öppna videon i Videohanteraren.
 4. Klicka på Begär granskning och följ instruktionerna på skärmen. Det här alternativet visas bara om videon kan överklagas. När du har skickat in din begäran uppdateras statustexten bredvid videon i Videohanteraren.

Det här tittar granskarna på

Våra specialister tittar noggrant igenom och bedömer det videorelaterade innehållet, till exempel:

 • Videoinnehåll
 • Namn
 • Miniatyr
 • Beskrivning
 • Taggar

Så här bedömer granskarna innehållet

Våra granskare gör sedan en helhetsbedömning av videon och det relaterade innehållet. Videors lämplighet för annonser kan variera beroende på kontext. Med det i åtanke får granskarna ingen checklista över hur många svärord, hur mycket våld eller kontroversiellt innehåll som finns i en video. Det innebär att en video med några svärord kan bli godkänd för annonser. Samtidigt kanske en video utan svärord men återkommande våldsamt innehåll inte blir godkänd för annonser.

Granskarnas beslut är baserat på riktlinjerna för annonsvänligt innehåll och följande principer:

 • Kontext
 • Fokus
 • Färgton
 • Realism
 • Explicit innehåll

Den viktigaste principen är kontext. Vad är syftet med din video? Är det att informera och utbilda eller att chockera och uppmana? Om det till exempel är att informera och utbilda ska du ange kontext i din titel, miniatyrer, beskrivning och taggar. Kontexten hjälper granskarna att fatta rätt beslut om intäktsgenerering. Utan kontext kan granskarna kanske inte bedöma ditt innehåll på rätt sätt.

Efter granskningen

Du kan bara få en video granskad en gång. När granskningen är klar får du ett e-postmeddelande med beslutet om intäktsgenerering. Granskarens beslut är slutgiltigt och videons status för intäktsgenerering kan inte längre ändras.

Varför det är viktigt med mänskliga granskningar

Systemet som tillämpar ikoner för intäktsgenerering fungerar utifrån en inlärningsteknik och miljontals manuella granskningar (från överklaganden), som tillsammans utbildar och förbättrar systemet för att det ska fatta rätt beslut om intäktsgenerering för varje video. Tekniken jämför den mänskliga granskarens beslut och klassificeringsbeslut, och använder informationen för att förbättra systemets precision.

Vi arbetar ständigt med att förbättra våra automatiserade system och dina granskningar hjälper oss att fatta mer exakta beslut.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?