Jak ocenić, czy treści są odpowiednie do wyświetlania reklam

Ten artykuł skierowany jest do twórców uczestniczących w programie partnerskim YouTube. Dotyczy on przychodów z reklam oraz tego, na jakiej podstawie podejmowana jest decyzja o zarabianiu. Dowiedz się więcej o oznaczeniach zarabiania.

Gdy włączysz reklamy, nasze automatyczne systemy sprawdzą, czy Twój film spełnia nasze Wytyczne dotyczące tworzenia filmów odpowiednich do wyświetlania reklam. Jeśli nie, zobaczysz obok niego żółtą ikonę zarabiania ( lub ).

Nasze systemy nie zawsze podejmują słuszne decyzje. Dlatego gdy zobaczysz żółtą ikonę, możesz poprosić o ponowne sprawdzenie możliwości zarabiania na filmie. Kiedy to zrobisz, specjalista ds. zasad (człowiek, nie komputer) obejrzy Twój film i podejmie decyzję. Ikona nie zmieni się, dopóki specjalista nie sprawdzi filmu.

Kiedy poprosić o ponowną ocenę

Każdy film jest inny, ale możesz wykonać kilka podstawowych czynności:

 1. Sprawdź swój film, porównując go z przykładami z tego artykułu.
 2. Jeśli Twoje treści spełniają wszystkie kryteria opisane w sekcjach „W tych treściach można włączyć reklamy”, możesz poprosić o sprawdzenie.
 3. Zaloguj się w YouTube i otwórz film w Menedżerze filmów.
 4. Kliknij Poproś o sprawdzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami, które zobaczysz na ekranie. Ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy Twój film spełnia warunki pozwalające na zgłoszenie odwołania. Gdy prześlesz prośbę, tekst obok filmu w Menedżerze filmów będzie zawierać aktualne informacje o stanie weryfikacji.

Na co patrzą weryfikatorzy

Każda treść jest uważnie oglądana i oceniana przez naszych specjalistów, którzy patrzą na wszystkie aspekty związane z filmem, do których należą:

 • treść filmu,
 • tytuł,
 • miniatura,
 • opis,
 • tagi.

Jak weryfikatorzy oceniają treści

Nasi weryfikatorzy oceniają film i powiązane z nim treści jako całość. To, czy w danym filmie można wyświetlać reklamy, może ulec zmianie w zależności od kontekstu. Biorąc to pod uwagę, nie dajemy weryfikatorom żadnej listy kontrolnej, na której mieliby zaznaczyć na przykład ile przekleństw, poziomów przemocy czy kontrowersyjnych treści znajduje się w danym filmie. Może się więc zdarzyć, że zobaczysz jakiś film z kilkoma przekleństwami, który zawiera reklamy. Z kolei w filmie, w którym nie ma przekleństw, ale pojawia się dużo przemocy, reklam może nie być.

Aby podjąć decyzję, zamiast listy kontrolnej weryfikatorzy stosują wytyczne dotyczące tworzenia filmów odpowiednich do wyświetlania reklam oraz kryteria poniżej:

 • kontekst,
 • główny temat filmu,
 • ton,
 • realizm,
 • drastyczność.

Najważniejszy jest kontekst. Jaki jest przekaz Twojego filmu – czy ma on uczyć i informować, czy raczej szokować i podburzać? Jeśli ma na przykład informować i uczyć, należy uwzględnić kontekst w tytule, miniaturach, opisie i tagach. Pomaga on weryfikatorom w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących zarabiania. Bez kontekstu weryfikatorzy mogą nie być w stanie dokładnie ocenić treści.

Co dzieje się po dokonaniu oceny

Film można przesłać do ponownej oceny tylko raz. Po zakończeniu procedury otrzymasz e-maila z decyzją dotyczącą zarabiania. Decyzja weryfikatora jest ostateczna, a stan zarabiania filmu nie będzie już ulegał zmianie.

Dlaczego weryfikacja manualna jest istotna

System wykorzystujący ikony zarabiania jest oparty na technologiach uczących się oraz milionach decyzji z weryfikacji manualnej (po przesłaniu filmu do ponownej oceny). Te dwie opcje pomagają w szkoleniu i ulepszaniu systemu, aby mógł podejmować właściwe decyzje dotyczące zarabiania dla każdego filmu. Technologia porównuje decyzje podejmowane przez weryfikatorów z tymi podejmowanymi przez system. Potem wykorzystuje te informacje, by poprawić stopień dokładności całego systemu.

Stale ulepszamy nasze zautomatyzowane systemy, a opinie pomagają nam podejmować trafniejsze decyzje.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?