Slik fungerer evalueringer av annonsørvennlig innhold for inntektsgenerering

Denne artikkelen er ment for skapere som er med i YouTubes partnerprogram. I denne artikkelen finner du informasjon om annonseinntekter og hvordan en video blir vurdert for inntektsgenerering. Finn ut mer om de forskjellige statusene for inntektsgenerering.

Når du slår på annonser for en video, kontrollerer de automatiske systemene våre om videoen samsvarer med retningslinjene våre for annonsørvennlig innhold. Hvis dette ikke er tilfellet, ser du et gult ikon for inntektsgenerering ( eller ) ved siden av videoen.

Det hender at systemene våre gjør feil. Derfor kan du alltid be om en manuell evaluering av videoens status for inntektsgenerering hvis du ser et gult ikon. Når du ber om en manuell evaluering, ser en spesialist på retningslinjene (altså ikke en maskin) gjennom den aktuelle videoen. Deretter tar spesialisten en avgjørelse om inntektsgenereringen. Ikonstatusen endres ikke etter at spesialisten har fullført evalueringen.

Når du bør be om en manuell evaluering

Selv om alle videoer er forskjellige, finnes det noen grunnleggende trinn du kan følge:

 1. Vurder videoen din opp mot kriteriene i retningslinjene for annonsørvennlig innhold.
 2. Hvis videoen din er i tråd med alle kriteriene under «Du kan slå på annonser for dette innholdet», kan du be om en evaluering.
 3. Logg på YouTube, og gå til videoen i Videobehandler.
 4. Klikk på Be om en evaluering, og følg veiledningen på skjermen. Du ser bare dette alternativet hvis videoen din er kvalifisert for å sende inn en anke. Når du har sendt inn anken, oppdateres teksten ved siden av videoen i Videobehandler med status for evalueringen.

Hva kontrollørene ser etter

Spesialistene våre ser nøye gjennom og vurderer alle aspektene av innholdet, blant annet

 • videoinnholdet
 • tittelen
 • miniatyrbildet
 • beskrivelsen
 • etikettene

Slik vurderer kontrollørene innholdet

Deretter vurderer kontrollørene videoen og alt relatert innhold som en helhet. Hvorvidt en video er egnet for annonser, kan endres ut ifra konteksten. På tross av dette sitter ikke kontrollørene våre med en sjekkliste og krysser av for hver gang det forekommer banning eller omstridt innhold i videoen. Det kan med andre ord hende at en video viser annonser selv om den har noen banneord. Det kan også hende at en video uten banning, men med mye eller grov vold, ikke får vise annonser.

I stedet for en sjekkliste bruker kontrollørene retningslinjene for annonsørvennlig innhold samt kriteriene nedenfor når de skal ta en avgjørelse:

 • kontekst
 • fokus
 • tone
 • realisme
 • hvor eksplisitt innholdet er

Det viktigste kriteriet er konteksten. Hva er meningen med videoen din – er det å informere og undervise, eller å støte og provosere? Hvis hensikten for eksempel er å informere og undervise, bør du inkludere konteksten i tittelen, miniatyrbildene, beskrivelsen og etikettene. Konteksten hjelper kontrollørene med å ta riktig avgjørelse om inntektsgenerering. Uten kontekst kan ikke kontrollørene evaluere innholdet ditt grundig nok.

Hva skjer etter evalueringen?

Hver video kan bare evalueres manuelt én gang. Når evalueringen er fullført, mottar du en e-post med avgjørelsen om inntektsgenereringen. Kontrollørens avgjørelse er endelig, og videoens status for inntektsgenerering kan ikke lenger endres.

Hvorfor er manuell evaluering viktig?

Systemet som tildeler ikonene for inntektsgenerering, er basert på maskinlæringsteknologi og millioner av manuelle gjennomganger (fra anker). Sammen er dette med på å lære opp systemet og gjøre det bedre, slik at de riktige beslutningene om inntektsgenerering blir tatt for alle videoer. Teknologien sammenligner beslutningene fra automatiske klassifiseringer og menneskelig evaluerere, og bruker denne informasjonen til å gjøre systemet mer nøyaktig.

Vi jobber stadig med å utbedre de automatiske systemene våre, og vi hører gjerne fra deg hvis du har tilbakemeldinger som kan hjelpe oss med å ta mer nøyaktige beslutninger.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?