Paano gumagana ang mga pagsusuri ng pag-monetize na angkop sa advertiser

Ginawa ang artikulong ito para sa mga creator na kasali sa Partner Program ng YouTube. Ang artikulong ito ay tungkol sa kita sa ad at sa pagpapasya kaugnay ng pag-monetize. Matuto pa tungkol sa iba't ibang status ng pag-monetize.

Kapag na-on mo ang mga ad para sa isang video (kasama ang Shorts), tinitingnan ng aming mga naka-automate na system kung natutugunan nito ang aming mga alituntunin sa content na angkop sa advertiser. Kung hindi nakakatugon ang iyong video, makakakita ka ng dilaw na icon ng pag-monetize ( o ) sa tabi ng video na iyon.

Hindi palaging tama ang aming mga system. Kaya puwede mong hilinging suriin ang status ng pag-monetize ng iyong video kung makakakuha ka ng dilaw na icon. Kapag humiling ka ng pagsusuri, sisiyasatin ng isang espesyalista sa patakaran (aktwal na tao, hindi makina) ang video na iyon at gagawa siya ng pasya kaugnay ng pag-monetize. Hindi magbabago ang status ng icon kapag natapos na ang isinagawang pagsusuri ng espesyalista.

Kailan dapat humiling ng pagsusuri

Bagama't magkakaiba ang bawat video, narito ang ilang simpleng hakbang na puwede mong gawin:

 1. Suriin ang iyong video batay sa mga pamantayang nakalista sa aming mga alituntunin sa content na angkop sa advertiser.
 2. Kung nakakasunod ang iyong video sa lahat ng pamantayan kung saan “puwede mong i-on ang mga ad para sa content na ito,” puwede kang humiling ng pagsusuri.
 3. Mag-sign in sa YouTube at pumunta sa video sa iyong Video Manager.
 4. I-click ang Humiling ng pagsusuri at sundin ang mga tagubilin sa screen. Lalabas lang ang opsyong ito kung kwalipikado sa pag-apela ang iyong video. Kapag nakapagsumite ka na, maa-update sa status ng iyong pagsusuri ang text sa tabi ng video sa Video Manager.

Ano ang tinitingnan ng mga tagasuri

Ang aming mga espesyalista, na sumusuri sa lahat ng content na nauugnay sa video, ay maingat na pinapanood at sinusuri ang bawat bahagi ng content, kasama ang:

 • Content ng video
 • Pamagat
 • Thumbnail
 • Paglalarawan
 • Mga Tag

Paano ina-assess ng mga tagasuri ang content

Ina-assess ng aming mga tagasuri ang video at ang kaugnay na content sa kabuuan. Puwedeng magbago ang kaangkupan sa ad ng bawat video batay sa konteksto. Dahil dito, hindi binibigyan ng checklist ang aming mga tagasuri, gaya ng kung ilang mura ang mayroon sa isang video o kung gaano karami ang kontrobersyal na content nito. Sa madaling salita, puwede kang makakita ng video na may ilang mura na nakakakuha ng mga ad. Habang puwede namang hindi makakuha ng mga ad ang video na walang mura, pero marami o may paulit-ulit na marahas na content.

Sa halip na gumamit ng checklist, ginagamit ng mga tagasuri ang mga alituntunin para sa advertiser kasama ang mga sumusunod na prinsipyo:

 • Konteksto
 • Focus
 • Tone
 • Pagiging Makatotohanan
 • Pagka-graphic

Ang pinakamahalagang prinsipyo ay konteksto. Ano ang intensyon sa likod ng iyong video — gusto ba nitong magbigay ng impormasyon at kaalaman, o manindak at magpasimula ng karahasan? Halimbawa, kung gusto nitong magbigay ng impormasyon at kaalaman, dapat kang magsama ng konteksto sa iyong pamagat, mga thumbnail, paglalarawan, at mga tag. Nakakatulong ang kontekstong ito sa mga tagasuring magpasya nang tama kaugnay ng pag-monetize. Kapag walang konteksto, posibleng hindi tumpak na masuri ng mga tagasuri ang iyong content.

Ano ang mangyayari pagkatapos ng pagsusuri

Isang beses ka lang puwedeng magpasuri ng isang video. Sa oras na matapos ang isang pagsusuri, makakatanggap ka ng email na may pasya sa pag-monetize. Hindi na mababago ang pasya ng tagasuri, at hindi na magbabago ang status ng pag-monetize ng video.

Bakit mahalaga ang mga pagsusuri ng tao

Ang system na naglalapat ng mga icon ng pag-monetize ay pinapagana ng natututong teknolohiya at milyon-milyong manual na pagsusuri (mula sa mga apela). Kapag pinagsama, nagtutulungan ang mga ito sa pagsasanay at pagpapahusay ng system para tama ang mga maging pasya nito sa pag-monetize para sa bawat video. Pinagkukumpara ng teknolohiya ang mga pasya ng taong tagasuri at ang mga pasya ng taga-uri, at ginagamit nito ang nabanggit na impormasyon para maging mas tumpak ang system sa pangkalahatan.

Patuloy naming pinapahusay ang aming mga naka-automate na system, at nakakatulong sa amin ang iyong mga review na makagawa ng mga mas tumpak na pasya.

Nakatulong ba ito?

Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
3540431303550927822
true
Maghanap sa Help Center
true
true
true
true
true
59