คำอธิบายเกี่ยวกับระบบการสร้างรายได้หรือ "อัลกอริทึมการโฆษณา"

YouTube เป็นพื้นที่ที่ผู้คนทั่วโลกใช้แชร์เรื่องราวของตนเอง ในทุกๆ นาที จะมีการอัปโหลดวิดีโอกว่า 400 ชั่วโมงลงบน YouTube มีการรับชมรวมกว่า 100 ล้านชั่วโมงในแต่ละวัน และมีผู้ใช้นับพันล้านเข้ามาชม YouTube ในทุกๆ เดือน
ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้สร้างระบบอัตโนมัติขึ้นเพื่อช่วยกลั่นกรองเนื้อหาทั้งหมดบน YouTube เพื่อให้มั่นใจว่าชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่ปลอดภัยสำหรับครีเอเตอร์ ผู้ชม และผู้ลงโฆษณา โดยบางครั้งเราเรียกระบบเหล่านี้ว่า "อัลกอริทึมการโฆษณา" หรือ "ระบบ"

ระบบเหล่านี้มีผลต่อการสร้างรายได้ของครีเอเตอร์อย่างไร

ระบบจะตรวจสอบเนื้อหาและช่องของคุณผ่านช่องทางต่างๆ ในหลายระดับ สำหรับผู้ที่เป็นครีเอเตอร์ในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube ระบบการสร้างรายได้อาจส่งผลทั้งต่อเนื้อหาและช่องของคุณ

ผลกระทบต่อเนื้อหา

เมื่อมีการเปิดใช้โฆษณา ระบบจะสแกนเนื้อหาโดยพิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ ดังนี้

  • เนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณา วิดีโอทั้งหมดที่สร้างรายได้ผ่านการโฆษณาจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์สำหรับเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณา ระบบจะตรวจสอบทั้งวิดีโอ ชื่อวิดีโอ ภาพขนาดย่อ คำอธิบาย แท็ก รวมถึงตัววิดีโอเพื่อพิจารณาว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ โดยผลการตรวจสอบจะปรากฏให้เห็นในรูปแบบของไอคอนการสร้างรายได้
  • การมีส่วนร่วมของผู้ชม ระบบจะสแกนการมีส่วนร่วมของผู้ชมด้วยเช่นกัน หมายความว่าเราจะดูปัจจัยต่างๆ เช่น ความคิดเห็น การกดชอบ หรือผู้ชมดูวิดีโอจนจบไหม รวมถึงดูเนื้อหาประเภทอื่นๆ ที่ผู้ชมเลือกรับชม หลังจากนั้น ระบบอาจประเมินการสร้างรายได้ของคุณใหม่ ซึ่งอาจมีผลทำให้สถานะการสร้างรายได้เปลี่ยนไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของไอคอนการสร้างรายได้และสิ่งที่คุณดำเนินการได้

ผลกระทบต่อช่อง

นอกจากนี้ ระบบยังตรวจสอบว่าคุณพิจารณาเรื่องการสร้างรายได้ในช่องอย่างถูกต้องทุกครั้งไหม ทั้งนี้ โปรดทราบว่าคุณควรเปิดใช้การโฆษณาบนวิดีโอที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์สำหรับเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณาเท่านั้น หากมีการเปิดใช้โฆษณาในวิดีโอที่ละเมิดหลักเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง ระบบอาจแจ้งว่าช่องของคุณไม่เหมาะสม และหากเป็นกรณีร้ายแรง เราอาจดำเนินการปิดฟังก์ชันไม่ให้คุณสร้างรายได้จากโฆษณาหรือนำคุณออกจากโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube

สิ่งที่คุณทำได้หากพบว่าระบบประเมินผิดพลาด

ระบบของเราอาจไม่ถูกต้องเสมอไป ด้วยเหตุนี้ คุณจึงมีสิทธิ์ขอรับการตรวจสอบสถานะการสร้างรายได้ของวิดีโอเสมอ เมื่อขอรับการตรวจสอบ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายที่ผ่านการฝึกอบรมจะตรวจสอบเนื้อหาของคุณว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ไหม ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบไม่เห็นด้วยกับระบบอัตโนมัติ เราจะยึดเอาคำตัดสินของผู้ตรวจสอบเป็นที่สิ้นสุด

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร