Video không hoạt động ở quốc gia của tôi

Một số video YouTube có thể không sẵn có tại quốc gia của bạn vì những lý do sau:

  • Chủ sở hữu video đã chọn đặt nội dung của họ chỉ sẵn có cho một số quốc gia nhất định (thường là do quyền cấp phép)
  • Để tuân thủ luật pháp địa phương, YouTube có thể chặn nội dung cụ thể nào đó
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?