Vanliga frågor om varningar

Vad händer om jag får en varning?

Om du får en upphovsrättsvarning eller en varning om brott mot communityns riktlinjer meddelar vi dig via e-post, aviseringar på mobilen och datorn och i din YouTube-kanal. Vi informerar dig om varför du fick varningen och vad du ska göra härnäst.

Varför har vi två olika system?

Vi har två system eftersom vi ser varningar om brott mot communityns riktlinjer och upphovsrättsvarningar som separata problem.

Brott mot upphovsrätten och riktlinjerna för communityn sker av olika skäl. Våra riktlinjer för communityn är regler vi vill att innehållsskapare och tittare ska följa för att YouTube-communityn ska vara säker. Upphovsrättsregler ser till att innehållsskaparnas rättigheter skyddas och att alla följer lagen när de använder innehåll i sina videor, livestreamar och snabbklipp.

Du kanske känner till våra upphovsrättsbegränsningar, men har inte bekantat dig med vår policy för nakenhet och sexuellt innehåll. Eller så kanske du känner till våra policyer kring miniatyrer men inte tänker på att det kan leda till en upphovsrättsvarning om du använder någon annans låt i din video. Vi vill ge dig möjlighet att läsa alla våra policyer.

Om du vill veta mer om vad som anses vara upphovsrättsöverträdelser kan du läsa:

Om du vill lära dig mer om våra riktlinjer för communityn kan du titta på den här videon eller granska policyn i hjälpcentret.

Varför varierar följderna för de olika varningarna?

Vi har utformat påföljderna för upphovsrättsvarningar och varningar om brott mot communityns riktlinjer på det sätt som bäst hjälper användarna att lära sig av erfarenhet och kunna dra nytta av YouTube igen. För varningar om brott mot communityns riktlinjer har vi märkt att användarna snabbt förstår varför innehållet bryter mot reglerna när de får en anmärkning och besöker den policysida som överträdelsen gäller.

Gällande upphovsrättsvarningar har vi kommit fram till att användarna förstår och lär sig av sina misstag genom att gå en utbildning i upphovsrätt.

Varför får du inte alltid en anmärkning?

Huruvida du får en anmärkning beror på några olika saker, till exempel om det var ett brott mot communityns riktlinjer eller upphovsrätten, eller om det är din första överträdelse.

Självklart kan man göra misstag. Det är därför vi utfärdar en anmärkning första gången ditt innehåll inte följer någon av våra riktlinjer för communityn. Vi hoppas att det ger dig chansen att gå igenom våra policyer och undvika att det händer igen.

Om vi får en anmälan om upphovsrättsintrång tar vi bort uppladdningen och utfärdar en upphovsrättsvarning, även om det är första gången. Vi gör det för att följa lagen. För att en video ska tas bort måste upphovsrättsinnehavaren lämna in en fullständig och giltig juridisk begäran.

Obs! Content ID-anspråk leder inte till en varning.

Hur vet jag vilken typ av varning jag har fått?

När vi meddelar dig om varningen får du veta vad det är för typ av varning. Om det är en varning om brott mot communityns riktlinjer talar vi även om vilken policy innehållet bryter mot.

Några andra sätt att bli informerad:

  • Varningar om brott mot communityns riktlinjer visas i dina kanalinställningar.
  • Du kan se upphovsrättsvarningar antingen i avsnittet Videor på ditt konto eller Videohanteraren om du använder klassiska Studio. Du kan läsa mer här.

Vad gör jag om jag får en varning?

Vi förstår att användare kan göra misstag, och att de inte avser att bryta mot våra policyer eller göra upphovsrättsintrång. Det kan kännas skrämmande att få en varning, men det finns åtgärder du kan vidta för att undvika bestående negativ effekt på kanalen.

Om du får en varning om brott mot communityns riktlinjer rekommenderar vi att du gör följande:

  1. Läs våra riktlinjer för communityn för att se till att ditt innehåll följer våra policyer.
  2. När du har granskat våra policyer kan du meddela oss om du anser att vi har gjort ett misstag. Du kan överklaga beslutet här.

Om du får en upphovsrättsvarning har du följande alternativ:

  • Vänta tills den upphör att gälla: Upphovsrättsvarningar löper ut efter 90 dagar, så länge du genomför utbildningen i upphovsrätt.
  • Begära ett återkallande: Du kan be personen som gjorde anspråk på videon att dra tillbaka sin anmälan om intrång i upphovsrätten.
  • Skicka ett bestridande av anmälan: Om din video har tagits bort på grund av att den identifierats av misstag, eller om användningen borde anses tillåten, kan du bestrida anmälan.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?