Các câu hỏi thường gặp khi kênh bị từ chối kiếm tiền

Vì sao tôi bị từ chối kiếm tiền?

Nếu đơn đăng ký tham gia Chương trình Đối tác YouTube (YPP) của bạn bị từ chối thì có nghĩa là nhân viên đánh giá của chúng tôi nhận thấy rằng một phần đáng kể nội dung trên kênh của bạn không tuân thủ các chính sách và nguyên tắc của chúng tôi. Hãy xem những câu hỏi khác trong bài viết này để tìm hiểu về các bước cần làm sau khi đơn đăng ký bị từ chối.

Tôi có thể đăng ký lại không?

Có. Nếu đây là lần đầu đơn của bạn bị từ chối, bạn có thể đăng ký lại Chương trình Đối tác YouTube sau 30 ngày kể từ khi nhận được email thông báo từ chối. Nếu đây không phải là lần đầu bạn bị từ chối, hoặc nếu bạn đã đăng ký lại trước đó, bạn có thể đăng ký sau 90 ngày kể từ ngày nhận được email thông báo từ chối. Trước khi đăng ký lại, bạn nên kiểm tra kênh của mình xem kênh có vi phạm chính sách hay không.

Nếu cho rằng việc kênh của bạn bị từ chối tham gia Chương trình Đối tác YouTube (YPP) là do nhầm lẫn, thì bạn có thể kháng nghị trong vòng 21 ngày, bất kể số lần gửi đơn đăng ký. 

Tôi có thể làm gì để đơn đăng ký tạo được ấn tượng tốt hơn?

Chúng tôi không thể cam kết rằng bạn được tham gia kiếm tiền sau khi khắc phục vấn đề trên kênh. Tuy nhiên, chúng tôi có một số nguyên tắc chung để giúp bạn thay đổi kênh cho phù hợp với các điều kiện tham gia chương trình.

  1. Đọc email thông báo từ chối để biết kênh của bạn vi phạm những chính sách cụ thể nào.
  2. Sau đó, hãy xem xét nội dung của bạn (video, tiêu đề, nội dung mô tả, hình thu nhỏ và thẻ) để đảm bảo những nội dung đó tuân thủ các Chính sách về việc kiếm tiền trên kênh YouTubeNguyên tắc cộng đồng của chúng tôi.
  3. Bước tiếp theo là chỉnh sửa hoặc xoá những video vi phạm chính sách của chúng tôi

Nếu bạn đăng ký tham gia lại, nhóm đánh giá sẽ xem xét kỹ nội dung của bạn một lần nữa. Chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho bạn khi quy trình xem xét hoàn tất (quy trình này thường mất khoảng một tháng). Bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái của đơn đăng ký trong phần Kiếm tiền của YouTube Studio.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
2024354268378357972