Lydoptagelsesandele for pladeselskaber

Funktionerne, der er beskrevet i denne artikel, er kun tilgængelige for partnere, der bruger YouTubes system til Content ID-matchning.

Lydoptagelsesandele giver dig større synlighed og mere detaljeret kontrol over, hvordan dine rettigheder og data repræsenteres i Content ID for lydoptagelsesaktiver.

I lydoptagelsesaktiver kan du nu se aktivet "Lydoptagelsesandel", der oprettes for hver unik ISRC (International Standard Recording Code), du leverer til YouTube. Du kan også vælge den samme ISRC for mere end én af dine lydoptagelsesandele, hvis de leveres med samme tilpassede id.

I modsætning til et lydoptagelsesaktiv repræsenterer en lydoptagelsesandel kun de oplysninger om metadata, ejerskab og politik, som én ejer har angivet. Det er kun dig, der kan se og redigere dine egne lydoptagelsesandele.

Opdelingen efter ISRC giver dig mulighed for at bevare tidligere leverede versioner af metadata under aktivopdatering og sammenfletning. Lydoptagelsesandele kan også gøre det nemmere at rapportere til det relevante pladeselskab eller den relevante musiker i tilfælde, hvor lydreferencer, der ligner hinanden, men er forskellige betragtes som dubletter til Content ID og er indeholdt på samme lydoptagelsesaktiv.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor kan jeg finde mine lydoptagelsesandele – hvordan ser de ud?

I lydoptagelsesaktiver får du vist fanen Lydoptagelse. I sektionen Dine andele ser du alle de lydoptagelsesandele, du ejer.

Når du klikker på titlen på en lydoptagelsesandel, åbnes infosiden. Hver lydoptagelsesandel har sit eget unikke aktiv-id og to faner: Metadata og Ejerskab og politik. Fanerne Metadata og Ejerskab og politik svarer til dem, du i dag ser på et lydoptagelsesaktiv, men viser kun de oplysninger om metadata, ejerskab og politik, som du har angivet for den pågældende lydoptagelsesandel.

Du kan redigere oplysningerne ved at klikke på redigeringsblyanten , eller du kan klikke på Sammenlign metadata for at se metadataleveringer for den pågældende lydoptagelsesandel.

Husk, at når du ser en sammenligning af metadata for en andel, der er oprettet før februar 2019, får du muligvis vist mere end én ISRC i sammenligningen af metadata. Vi tager kun den senest leverede ISRC i en lydoptagelsesandel i betragtning som den officielle ISRC for den pågældende andel.

Er tilpasset id påkrævet for lydoptagelsesandele?

Tilpasset id er ikke et obligatorisk felt. Tilpasset id og ISRC, der leveres sammen, udgør en unik "nøgle" til at oprette en lydoptagelsesandel, men tilpasset id er helt valgfrit. Hvis du vil oprette to eller flere lydoptagelsesandele med samme ISRC, skal et tilpasset id bruges til at skelne mellem dem.

Kan lydoptagelsesandele slettes?

Der findes ikke nogen officiel måde at slette oplysninger fra en lydoptagelsesandel på. Vi tager dog kun de metadata, det ejerskab og den politik, du senest har føjet til en lydoptagelsesandel, i betragtning. Derfor er den bedste måde, hvorpå du kan sikre dig, at du viser de rigtige oplysninger for en lydoptagelsesandel, at redigere andelen ved at klikke på redigeringsblyanten i CMS eller ved at levere en opdatering.

Snart giver vi dig også mulighed for at flette dine egne lydoptagelsesandele sammen for at "slette" yderligere, uønskede andele.

Hvilket ejerskab og hvilken politik for en lydoptagelsesandel gælder for et tilknyttet lydoptagelsesaktiv?

På nuværende tidspunkt betragter vi kun ejerskabet og politikken fra din senest leverede eller senest opdaterede lydoptagelsesandel som dit ejerskab og din politik for et lydoptagelsesaktiv.

Fremover vil vi gerne udvide dette til et samlet ejerskab på tværs af alle dine egne lydoptagelsesandele i et lydoptagelsesaktiv, så det mest omfattende ejerskab og den mest restriktive politik i dine leverede ISRC'er bevares, selv i tilfælde hvor der er foretaget en sammenfletning af aktiver.

Hvordan skal jeg håndtere ejerskabskonflikter for lydoptagelsesandele?

Lydoptagelsesandele har ikke ejerskabskonflikter, da hver lydoptagelsesandel kun har én ejer.

Ejerskabskonflikter når ikke længere end til niveauet for lydoptagelsesaktiver i henhold til det samlede ejerskab fra alle ejere af aktiver og baseret på hver ejers senest leverede eller senest opdaterede lydoptagelsesandel for et givent lydoptagelsesaktiv. Få flere oplysninger.

Ejerskabskonflikter kan ses på fanerne Ejerskab og politik og Lydoptagelse.

Har lydoptagelsesandele referencer, og påvirker de krav?

Lydoptagelsesandele er ikke knyttet til referencer og påvirker ikke krav.

Du kan komme ud for, at lydoptagelsesandele oprettes ved levering af nye referencer, men referencer og krav er fortsat tilknyttet lydoptagelsesaktivet.

Har lydoptagelsesandele en indvirkning på, hvordan jeg sender opdateringer til lydoptagelser med indholdslevering?

Lydoptagelsesandele påvirker ikke, hvordan du leverer opdateringer med indholdslevering.

Når du leverer en opdatering til et lydoptagelsesaktiv, sker der følgende:

  • Hvis det ISRC, du har angivet, ikke findes som det senest leverede ISRC for en af dine lydoptagelsesandele, oprettes en ny lydoptagelsesandel.
  • Hvis det ISRC, du har angivet, findes som det senest leverede ISRC for en af dine lydoptagelsesandele, opdateres lydoptagelsesandelen.
  • Hvis det ISRC, du har angivet, findes som det senest leverede ISRC for mere end én af dine lydoptagelsesandele, og der ikke er angivet et tilpasset id til at skelne mellem dem, opdateres den andel, du først oprettede med dette ISRC.

Hvad hvis jeg ikke leverer ISRC'er for mine lydoptagelsesaktiver?

Du skal så vidt muligt sørge for at angive ISRC'er, da disse id'er udgør branchestandarden for lydoptagelser. Har du ikke en ISRC for en optagelse, er det stadig muligt at levere med et tilpasset id eller med et id for et lydoptagelsesaktiv. Der oprettes automatisk en lydoptagelsesandel for din oprindelige levering til et lydoptagelsesaktiv, men data bliver muligvis overskrevet med efterfølgende opdateringer af aktivet, hvis der ikke er angivet en ISRC.

Hvordan søger jeg efter en bestemt lydoptagelsesandel?

Det er ikke muligt at søge efter en lydoptagelsesandel ud fra et lydoptagelsesandels-id på listen over aktiver. Du kan dog søge efter lydoptagelsesaktiv-id'et, der indeholder et lydoptagelsesandelsaktiv. Du kan også søge efter dit senest angivne ISRC for en given lydoptagelsesandel.

Vises lydoptagelsesandele i YouTube Analytics?

Oplysninger om lydoptagelsesandele vises ikke i YouTube Analytics. Du kan søge i YouTube Analytics ud fra lydoptagelsesaktiv-id. Hvis du vil se en inddeling af dine data efter lydoptagelsesandel, kan du bruge rapporten om lydoptagelsesandele, der kan downloades.

Hvordan vises lydoptagelsesandele i rapporter, der kan downloades?

Du kan se alle lydoptagelsesandele og tilhørende metadata i en NY rapport om delinger af aktiver i sektionen Rapporter > Aktiv i CMS.

Lydoptagelsesandele vises ikke eksplicit i andre metadata eller i finansielle rapporter, der kan downloades. Hvad alle andre rapporter angår, vises den seneste version af metadata, du har angivet, eller metadata for visning, hvis du ikke angav metadata.

Da rapporten om delinger af aktiver viser mere detaljerede data for hvert lydoptagelsesandels-id og for det tilhørende lydoptagelsesaktiv-id, kan oplysningerne sammenlignes med andre rapporter for at give et klarere billede af pladeselskabet eller musikeren ud fra ISRC.

Hvis du for eksempel har leveret en ny version af en sang med en ISRC, der blev sammenflettet med samme lydoptagelsesaktiv som den originale version med sin egen unikke ISRC, kan rapporten om delinger af aktiver vise dig separate lydoptagelsesandele for originalen og for de nyere versioner, hvor begge er relateret til samme lydoptagelsesaktiv-id. Hvis disse versioner ejes af forskellige pladeselskaber, har du mulighed for at sammenligne med finansielle rapporter for at give oplysninger om effektiviteten af Content ID til begge pladeselskaber.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?