Policy för miniatyrer

Våra kreatörers, tittares och partners säkerhet är vår högsta prioritet. Vi behöver er för att kunna skydda den här unika och levande communityn. Det är viktigt att du förstår våra riktlinjer för communityn och vilken roll de spelar i vårt gemensamma ansvar att se till att YouTube är säkert. Se till att du läser policyn nedan noggrant.den här sidan finns en fullständig lista med våra riktlinjer.

Miniatyrer och andra bilder som bryter mot våra riktlinjer för communityn är inte tillåtna på YouTube. Bilder omfattar banners, avatarer, community-inlägg och andra YouTube-funktioner som har bilder.

Om du hittar miniatyrer eller andra bilder som bryter mot policyn kan du rapportera dem. Om du hittar flera videor eller kommentarer som du vill rapportera kan du rapportera kanalen.

Vad den här policyn innebär för dig

Lägg inte upp en miniatyr eller annan bild på YouTube om den visar

 • pornografi
 • sexuella handlingar, användning av sexleksaker, fetischer eller andra bilder med sexuell tillfredsställelse
 • nakenhet, inklusive genitalier
 • oönskad sexualisering
 • våld som syftar till att chockera eller väcka avsky
 • explicit eller stötande innehåll med blod
 • vulgärt eller oanständigt språk
 • innehåll som vilseleder tittarna att tro att de ska få se något som inte finns med i videon.

Obs! Det här är inte en fullständig lista.

Åldersbegränsade miniatyrer och borttagning av miniatyrer

Ibland är en miniatyr inte lämplig för alla tittare trots att den inte bryter mot våra riktlinjer för communityn. I sådana fall kan vi sätta en åldersgräns på videon eller ta bort miniatyren, men vi ger inte kanalen en varning. Vi meddelar dig om vi tar bort en miniatyr, och du kan ladda upp en annan miniatyr.

Vi tar hänsyn till följande faktorer när vi åldersbegränsar videor eller tar bort miniatyrer:

 • om bröst, skinkor eller genitalier är i fokus i miniatyren
 • om en person framställs i en ställning som är avsedd att sexuellt egga upp tittaren
 • om våldsamma eller motbjudande bilder är i fokus i miniatyren
 • om texten är avsedd att chockera eller väcka avsky
 • om titeln, beskrivningen, taggarna eller andra data tyder på att syftet är att chockera eller väcka avsky.

Det här händer om miniatyrer bryter mot våra policyer

Om din miniatyr innehåller pornografi kan vi säga upp kanalen. Om din miniatyr bryter mot våra andra policyer tar vi bort miniatyren och ger dig eventuellt en varning. Om det är första gången du lägger upp innehåll som bryter mot riktlinjerna för communityn får du en anmärkning på kanalen utan påföljder. Om det inte är första gången utfärdar vi en varning. Om du får tre varningar under 90 dagar eller om kanalen är inriktad på otillåtet innehåll sägs kanalen upp. Läs mer om vårt varningssystem.

Vi kan säga upp din kanal eller ditt konto vid upprepade brott mot riktlinjerna för communityn eller användarvillkoren. Vi kan även säga upp din kanal eller ditt konto vid enstaka fall av allvarlig otillåten användning, eller om kanalens syfte i sig är ett brott mot våra policyer. Du kan läsa mer om uppsägningar av kanaler och konton här.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
false
true
true
59
false
false