Policy för anpassade miniatyrer

Våra kreatörers, tittares och partners säkerhet är vår högsta prioritet. Vi behöver er för att kunna skydda den här unika och levande communityn. Det är viktigt att du förstår våra riktlinjer för communityn och vilken roll de spelar i vårt gemensamma ansvar att se till att YouTube är säkert. Se till att du läser policyn nedan noggrant.den här sidan finns en fullständig lista med våra riktlinjer.

Anpassade miniatyrer som bryter mot våra riktlinjer för communityn är inte tillåtna på YouTube.

Om du ser miniatyrer som bryter mot den här policyn får du gärna rapportera dem. Här hittar du anvisningar för hur du rapporterar brott mot våra riktlinjer för communityn. Om du hittar flera videor eller kommentarer som du vill rapportera kan du rapportera kanalen.

Vad det innebär för dig

Lägg inte upp en miniatyr på YouTube om den stämmer med någon av beskrivningarna nedan.

  • miniatyrer med pornografiska bilder som visar sexakter, genitalier eller fetischer där syftet är sexuell tillfredsställelse
  • våldsamma bilder syftar till att chockera och väcka avsky
  • vilseledande miniatyrer som får tittare att tro att de ska få se något som inte finns i videon

Observera att det här inte är en fullständig lista.

Miniatyrer som inte är lämpliga för alla tittare

Ibland är en miniatyr inte lämplig för alla tittare trots att den inte bryter mot våra riktlinjer för communityn. I sådana fall tar vi bort miniatyren utan att ge ditt konto en varning. Vi meddelar att vi har tagit bort miniatyren och att du kan ladda upp en annan.

Här är några saker som spelar in när vi tar bort miniatyrer:

  • om bröst, skinkor eller genitalier (påklädda eller avklädda) står i fokus i miniatyren.
  • om subjektet framställs i en ställning som är avsedd att sexuellt egga upp tittaren
  • om våldsamma eller motbjudande bilder är i fokus i miniatyren
  • om titeln, beskrivningen, taggarna eller andra data tyder på att syftet är att chockera eller väcka avsky

Vad händer när innehåll bryter mot den här policyn?

Om din anpassade miniatyr innehåller pornografi kan vi säga upp kanalen. Om din miniatyr bryter mot våra andra policyer tar vi bort miniatyren och ger dig eventuellt en varning. Om det är första gången du har publicerat innehåll som bryter mot våra riktlinjer för communityn får du en anmärkning på kanalen utan påföljder. Om det inte är första gången får du en varning. Och om du får tre varningar sägs din kanal upp. Du kan läsa mer om vårt varningssystem här.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?