ดูการตรวจสอบข้อเท็จจริงในผลการค้นหาของ YouTube

หมายเหตุ ขณะนี้ฟีเจอร์ดังกล่าวมีให้บริการเฉพาะในอินเดียเท่านั้น

เมื่อค้นหาใน YouTube คุณอาจเห็นแผงข้อมูลที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏขึ้นในบางครั้ง แผงข้อมูลเหล่านี้จะบอกว่าการอ้างสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาของคุณนั้นเป็นจริง เป็นเท็จ หรืออื่นๆ เช่น "จริงบางส่วน" โดยเป็นผลจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้เผยแพร่ ทั้งนี้ การตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ปรากฏบน YouTube นั้นจัดทำโดยผู้เผยแพร่ที่ได้รับอนุมัติ

ลักษณะของการตรวจสอบข้อเท็จจริงบน YouTube

หากผู้เผยแพร่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหาของคุณ คุณอาจเห็นผลการค้นหาพร้อมกล่องข้อความที่ระบุรายละเอียดต่อไปนี้

 • การอ้างสิทธิ์ที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริง
 • ชื่อของผู้เผยแพร่ที่ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
 • สรุปของการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่พบของผู้เผยแพร่
 • ลิงก์ไปยังบทความของผู้เผยแพร่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: คุณอาจค้นหาการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหล่านี้ได้ในผลการค้นหาของ Google Search และใน Google News

วิธีแสดงการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ YouTube

หากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้เผยแพร่เป็นไปตามข้อกำหนดและเกี่ยวข้องกับการค้นหาของคุณ คุณจะเห็นสรุปของการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะปรากฏในกรณีต่อไปนี้

 • ผู้เผยแพร่ของการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นเป็นผู้เผยแพร่ที่ได้รับอนุมัติ
 • เนื้อหาดังกล่าวแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนในเรื่องต่อไปนี้
  • รายการที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
  • สรุปเกี่ยวกับการกล่าวอ้าง
  • ได้ข้อสรุปมาได้อย่างไร
  • การอ้างอิงและแหล่งข้อมูลหลัก

หากคุณเป็นผู้เผยแพร่ ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราพิจารณาการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับเนื้อหา หรือดูวิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างในหน้าเว็บหากคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์

กรณีที่คุณไม่เห็นด้วยกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง

YouTube ไม่ได้ให้การรับรองหรือเป็นผู้สร้างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหล่านี้แต่อย่างใด หากคุณไม่เห็นด้วยกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง โปรดติดต่อเจ้าของเว็บไซต์ที่เผยแพร่การตรวจสอบนั้น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร