ดูการตรวจสอบข้อเท็จจริงในผลการค้นหาของ YouTube

หมายเหตุ: ขณะนี้ฟีเจอร์นี้ใช้ในบราซิล อินเดีย และสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

แผงข้อมูลจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมของวิดีโอบน YouTube คุณจะเห็นข้อมูลต่างๆ จากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม เช่น ลิงก์เพื่อตรวจสอบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในช่องค้นหา ข้อมูลเหล่ามีไว้เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิดีโอที่คุณรับชมบนแพลตฟอร์ม

เมื่อค้นหาใน YouTube ที่เกี่ยวข้องกับการอ้างสิทธิ์แบบเฉพาะเจาะจง คุณจะเห็นแผงข้อมูลที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้เผยแพร่อิสระที่เป็นบุคคลที่สามปรากฏขึ้นในบางครั้ง แผงข้อมูลเหล่านี้จะบอกว่าการกล่าวอ้างที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาของคุณนั้นเป็นจริง เป็นเท็จ หรืออื่นๆ เช่น "จริงบางส่วน" โดยเป็นผลจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้เผยแพร่

ลักษณะของการตรวจสอบข้อเท็จจริงบน YouTube

หากผู้เผยแพร่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหา คุณจะเห็นแผงที่ทำสัญลักษณ์ว่า "ตรวจสอบข้อเท็จจริงอิสระ" พร้อมข้อความดังต่อไปนี้

  • ชื่อของผู้เผยแพร่ที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
  • การอ้างสิทธิ์ที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริง
  • สรุปของการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่พบของผู้เผยแพร่
  • ลิงก์ไปยังบทความของผู้เผยแพร่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
  • ข้อมูลวันที่เผยแพร่ของบทความตรวจสอบข้อเท็จจริง

เมื่อมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้เผยแพร่หลายราย คุณจะเห็นผลลัพธ์หลายรายการ

หากคุณไม่เห็นการตรวจสอบข้อเท็จจริง

การตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ได้แสดงขึ้นทุกครั้ง การตรวจสอบข้อเท็จจริงจะปรากฏขึ้นเนื่องด้วยปัจจัยบางประการ ซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือความเกี่ยวข้องและความใหม่ของการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหาของคุณ

หากคุณไม่เห็นการตรวจสอบข้อเท็จจริง อาจเป็นเพราะว่าผู้เผยแพร่ที่ได้รับสิทธิ์ไม่ได้เผยแพร่บทความตรวจสอบเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหาของคุณ YouTube จะไม่ให้แนวทางเชิงบรรณาธิการกับบทความตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือระบบการจัดประเภทที่แสดงในแผงข้อมูล

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง

YouTube ไม่ได้ให้การรับรองหรือสร้างการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่แสดงในแผงข้อมูลบน YouTube แต่อย่างใด หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อมูลในบทความตรวจสอบข้อเท็จจริง โปรดติดต่อเจ้าของเว็บไซต์ที่เผยแพร่การตรวจสอบนั้น หากพบเห็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชน คุณส่งความคิดเห็นมาถึงเราได้

ใครเป็นผู้เผยแพร่การตรวจสอบข้อเท็จจริง

บทความตรวจสอบข้อเท็จจริงที่แสดงบน YouTube นำไปใช้ได้ในสาธารณะ schema.org ClaimReview มาร์กอัป และผู้เผยแพร่มีสิทธิ์เข้าร่วมหากมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • ผู้เผยแพร่เป็นผู้ลงนามที่ได้รับการยืนยันในหลักปฏิบัติของ International Fact-Checking Network หรือเป็นผู้เผยแพร่ข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือ

AND

เราจะตรวจสอบผู้เผยแพร่และการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่า

  • บทความตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของชุมชนYouTube
  • บทความตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลที่มีโครงสร้างของ ClaimReview
  • บทความตรวจสอบข้อเท็จจริงจะประกอบไปด้วยการอ้างสิทธิ์ที่แตกต่างกันและการจัดประเภทที่ชัดเจน ซึ่งพบได้ในเนื้อหาของบทความ 
  • แหล่งที่มาและวิธีตรวจสอบข้อเท็จจริงมีความโปร่งใสและติดตามได้ ด้วยการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลชนิดปฐมภูมิ

หากบทความไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เราจะไม่แสดงบทความของผู้เผยแพร่ หรือนำความสามารถในการแสดงการตรวจสอบข้อเท็จจริงบน YouTube ของผู้เผยแพร่ออก

หมายเหตุ: YouTube จะไม่แสดงการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลหรือหน่วยงานเกี่ยวพันกับพรรคการเมือง ในสหรัฐอเมริกา เราจะแสดงการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้เผยแพร่ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร