Visa faktakontroller i YouTube-sökresultat

Obs! Den här funktionen är för närvarande enbart tillgänglig i Brasilien, Indien och USA.

I informationspaneler ges ytterligare sammanhang för videor på YouTube. Olika typer av upplysningar från tredjepartskällor visas, däribland länkar till faktakontrollerade resultat i Sök. Vi gör det här för att du ska kunna fatta egna beslut om videor på plattformen.

När du söker efter något på YouTube som rör ett specifikt påstående visas ibland en informationspanel med en faktakontroll från en oberoende tredjepartsutgivare. I informationspanelerna anges huruvida påståenden som hör till sökningen har klassats som sanna, falska eller exempelvis delvis sanna i utgivarens faktakontroll.

Så ser faktakontroller ut på YouTube

Om en utgivare faktakontrollerat något som rör din sökfråga visas en informationspanel märkt Oberoende faktakontroll med följande uppgifter:

  • namnet på utgivaren som har utfört faktakontrollen
  • påståendet som faktakontrollerats
  • ett utdrag av utgivarens faktakontroll
  • en länk till utgivarens artikel om du vill läsa mer
  • faktakontrollens publiceringsdatum.

När det finns faktakontroller från fler utgivare visas flera resultat.

Om det inte visas någon faktakontroll

Faktakontroller visas inte alltid. Det är flera faktorer som påverkar om en faktakontroll visas, i synnerhet hur pass relevant och uppdaterad faktakontrollen är i förhållande till sökfrågan.

Om det inte visas någon faktakontroll kan det bero på att ingen kvalificerad utgivare har publicerat en faktakontroll som är relevant för sökningen. YouTube anger inte vilka slags faktakontroller eller klassificeringssystem som visas i informationspanelerna.

Feedback på faktakontroller

YouTube varken stödjer eller skapar någon av faktakontrollerna som visas i informationspanelerna på YouTube. Om du anser att uppgifterna i en specifik faktakontroll inte stämmer kontaktar du webbplatsägaren som publicerade den. Om du upptäcker att en faktakontroll bryter mot riktlinjerna för communityn kan du skicka feedback till oss.

Utgivare av faktakontroller

Faktakontroller som visas på YouTube använder ClaimReview-uppmärkning från schema.org som är tillgänglig för allmänheten, och utgivare är kvalificerade att delta om

  • utgivaren antingen är en verifierad undertecknare av International Fact-Checking Networks principförklaring eller är en tillförlitlig utgivare

OCH

Utgivare och deras faktakontroller granskas regelbundet för att säkerställa följande:

  • Faktakontrollerna uppfyller YouTubes riktlinjer för communityn.
  • Faktakontrollerna uppfyller ClaimReviews riktlinjer för strukturerad data.
  • Faktakontrollerna innehåller otvetydiga påstående och tydliga klassificeringar som enkelt går att hitta i artikelns brödtext. 
  • Källorna och metoderna som ligger till grund för faktakontrollerna går att stämma av och är transparenta, med citat och hänvisningar till det ursprungliga källmaterialet.

Om en artikel inte uppfyller de här riktlinjerna kan vi bestämma oss för att visa utgivarens artikel eller ta bort utgivarens möjlighet att visa faktakontroller på YouTube.

Obs! YouTube visar inte faktakontroller från organisationer som är statsfinansierade eller kopplade till politiska partier. I USA visar vi bara faktakontroller från utgivare baserade i USA.

Så här bedömer vi tillförlitlighet

Vi utgår från ett antal faktorer för att bedöma tillförlitlighet så att enbart innehåll från etablerade och relevanta källor visas i våra informationspaneler. Vi använder även externa granskare för att bedöma sakkunskapen och trovärdigheten i innehållet. Vi är mycket måna om att skapa produkter och se till att våra policyer följs så att politiska eller ideologiska intressen inte påverkar bedömningen av tillförlitliga källor.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?