Overenia faktov vo výsledkoch vyhľadávania

Poznámka: Táto funkcia je momentálne k dispozícii iba v Indii.

Pri vyhľadávaní na YouTube niekedy uvidíte informačný panel, ktorý obsahuje overenie faktov. Tieto informačné panely vás informujú, či sú vyhľadávané tvrdenia na základe overenia faktov vydavateľom posúdené ako pravdivé, nepravdivé alebo čiastočne pravdivé. Overenia faktov zobrazené na YouTube pochádzajú od overených vydavateľov.

Ako vyzerá overenie faktov na YouTube

Ak určitý vydavateľ overí niečo, čo súvisí s vaším vyhľadávaním, uvidíte výsledok vyhľadávania s oknom, ktoré obsahuje nasledujúce informácie:

 • tvrdenie, ktoré sa overuje;
 • meno alebo názov vydavateľa overujúceho dané fakty;
 • zhrnutie overenia faktov vydavateľom;
 • vydavateľov odkaz na článok s ďalšími informáciami.

Poznámka: Tieto overenia faktov môžete nájsť aj vo výsledkoch vyhľadávania Google a v Správach Google.

Ako sa zobrazí overenia faktov na YouTube

Ak vydavateľovo overenie faktov spĺňa určité požiadavky a súvisí s vaším dopytom, zobrazí sa vám súhrn overenia faktov. Overenie faktov sa zobrazí, ak:

 • fakty overil overený vydavateľ,
 • obsah priamo uvádza:
  • ktoré tvrdenia sú kontrolované,
  • závery týkajúce sa tvrdení,
  • ako sa dospelo k záverom,
  • citáty a primárne zdroje informácií.

Ak ste vydavateľ, prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako určujeme obsah overenia faktov. Ak ste vývojár, prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako pridať štruktúrované údaje na stránku.

Nesúhlas s overením faktov

YouTube nepodporuje žiadne overenia faktov. Ak s overením faktov nesúhlasíte, kontaktujte vlastníka webu, ktorý ho zverejnil.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?