Overenia faktov vo výsledkoch vyhľadávania na YouTube

Poznámka: Táto funkcia je momentálne dostupná iba v Brazílii a Indii.

Pri vyhľadávaní na YouTube niekedy uvidíte informačný panel, ktorý obsahuje overenie faktov. Tieto informačné panely vás informujú, či sú vyhľadávané tvrdenia na základe overenia faktov vydavateľom posúdené ako pravdivé, nepravdivé alebo čiastočne pravdivé. Overenia faktov zobrazené na YouTube pochádzajú od overených vydavateľov.

Ako vyzerá overenie faktov na YouTube

Ak určitý vydavateľ overí niečo, čo súvisí s vaším vyhľadávaním, uvidíte výsledok vyhľadávania s oknom, ktoré obsahuje nasledujúce informácie:

 • tvrdenie, ktoré sa overuje;
 • meno alebo názov vydavateľa overujúceho dané fakty;
 • zhrnutie overenia faktov vydavateľom;
 • odkaz na vydavateľov článok s ďalšími informáciami.

Poznámka: Tieto overenia faktov môžete nájsť aj vo výsledkoch vyhľadávania Google a v Správach Google.

Zobrazenie overenia faktov na YouTube

Ak vydavateľovo overenie faktov spĺňa určité pokyny a súvisí s vaším dopytom, zobrazí sa vám súhrn overenia faktov. Overenie faktov sa zobrazí, ak:

 • fakty overil overený vydavateľ,
 • obsah jasne uvádza:
  • ktoré tvrdenia sú kontrolované,
  • závery týkajúce sa tvrdení,
  • ako sa dospelo k záverom,
  • citácie a primárne zdroje informácií.

Ak ste vydavateľ, prečítajte si viac o tom, ako určujeme obsah overenia faktov. Ak ste vývojár, prečítajte si viac o tom, ako pridať štruktúrované dáta na stránku.

Nesúhlas s overením faktov

YouTube nepodporuje ani nevytvára žiadne overenia faktov. Ak s overením faktov nesúhlasíte, kontaktujte vlastníka webových stránok, ktorý ho zverejnil.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?