Informacje zweryfikowane w wynikach wyszukiwania w YouTube

Uwaga: ta funkcja jest obecnie dostępna tylko w Brazylii i Indiach.

Gdy szukasz czegoś w YouTube, czasami pojawia się panel informacyjny, który zawiera informacje zweryfikowane. Te panele informują, czy twierdzenia powiązane z Twoim zapytaniem zostały zweryfikowane przez wydawcę jako prawdziwe, fałszywe lub np. „częściowo prawdziwe”. Informacje zweryfikowane widoczne w YouTube są udostępniane przez zatwierdzonych wydawców.

Jak wygląda weryfikowanie informacji w YouTube

Jeśli wydawca zweryfikował informacje związane z wyszukiwanym hasłem, może pojawić się wynik wyszukiwania z polem zawierającym te dane:

 • weryfikowane twierdzenie,
 • imię i nazwisko lub nazwę wydawcy weryfikującego twierdzenie,
 • podsumowanie zweryfikowanych przez wydawcę informacji,
 • link do artykułu wydawcy, w którym można znaleźć więcej informacji.

Uwaga: możesz też znaleźć informacje zweryfikowane w wynikach wyszukiwania Google i Wiadomościach Google.

W jaki sposób YouTube przedstawia informacje zweryfikowane

Jeśli weryfikacja informacji dokonana przez wydawcę spełnia określone wytyczne i jest związana z Twoim zapytaniem, zobaczysz jej podsumowanie. Informacje zweryfikowane wyświetlą się, jeśli:

 • Wydawca tych informacji jest zatwierdzony.
 • Treść zawiera jednoznaczne informacje o:
  • weryfikowanych twierdzeniach,
  • wnioskach dotyczących twierdzeń,
  • sposobie wyciągania wniosków,
  • cytatach i głównych źródłach informacji.

Jeśli jesteś wydawcą, dowiedz się, jak określamy treść informacji zweryfikowanych. Jeśli jesteś programistą, dowiedz się, jak umieścić na stronie uporządkowane dane.

Nie zgadzam się z informacjami zweryfikowanymi

YouTube nie promuje ani nie tworzy żadnych informacji zweryfikowanych. Jeśli nie zgadzasz się z tymi informacjami, skontaktuj się z właścicielem strony, na której je opublikowano.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?