Informacje zweryfikowane w wynikach wyszukiwania w YouTube

Uwaga: ta funkcja jest obecnie dostępna wyłącznie w Brazylii, Indiach i Stanach Zjednoczonych.

Panele informacyjne zapewniają dodatkowy kontekst do filmów w całym YouTube. Zobaczysz w nich rozmaite informacje kontekstowe ze źródeł zewnętrznych, na przykład linki do zweryfikowanych informacji w wyszukiwarce. Podajemy ten kontekst, by ułatwić Ci podejmowanie decyzji co do filmów, które oglądasz na platformie.

Podczas wyszukiwania w YouTube treści związanych z konkretnym twierdzeniem zobaczysz czasem panel informacyjny zawierający informacje zweryfikowane przez niezależnego wydawcę zewnętrznego. Te panele informują, czy twierdzenia powiązane z Twoim zapytaniem zostały zweryfikowane przez wydawcę jako prawdziwe, fałszywe lub np. „częściowo prawdziwe”.

Jak wygląda weryfikowanie informacji w YouTube

Jeżeli wydawca zweryfikował coś, co dotyczy wyszukiwanego przez Ciebie hasła, pojawi się panel informacyjny oznaczony jako „informacje zweryfikowane przez niezależne źródła”, który będzie zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę wydawcy oceniającego twierdzenie;
  • weryfikowane twierdzenie;
  • fragment ze zweryfikowanymi przez wydawcę informacjami;
  • link do artykułu wydawcy, w którym można znaleźć więcej informacji;
  • informacje o dacie publikacji artykułu ze zweryfikowanymi informacjami.

Jeśli dostępne są informacje zweryfikowane od wielu wydawców, zobaczysz wiele wyników.

Co w sytuacji, gdy informacje zweryfikowane się nie pojawiają

Nie ma gwarancji, że informacje zweryfikowane się wyświetlą. Decyduje o tym wiele czynników, przede wszystkim trafność i aktualność informacji zweryfikowanych powiązanych z wyszukiwanym przez Ciebie hasłem.

Jeżeli nie widzisz informacji zweryfikowanych, może to wynikać z tego, że kwalifikujący się wydawca nie opublikował artykułu z takimi informacjami istotnego dla Twojego wyszukiwania. YouTube nie udziela wskazówek redakcyjnych dotyczących artykułów z informacjami zweryfikowanymi ani nie udostępnia systemów ocen w panelach informacyjnych.

Opinie na temat informacji zweryfikowanych

Nie promujemy ani nie tworzymy żadnych informacji zweryfikowanych pojawiających się w panelach informacyjnych w YouTube. Jeżeli nie zgadzasz się z informacjami zweryfikowanymi w jakimś artykule, skontaktuj się z właścicielem strony, na której ten artykuł został opublikowany. Jeśli natrafisz na informacje zweryfikowane, które naruszają wytyczne dla społeczności, możesz przesłać nam opinię.

Kto publikuje informacje zweryfikowane

Artykuły z informacjami zweryfikowanymi, które pojawiają się w YouTube, wykorzystują publicznie dostępne znaczniki ClaimReview ze strony schema.org. Wydawca może publikować artykuły, jeśli:

  • jest zweryfikowanym sygnatariuszem kodeksu zasad organizacji International Fact-Checking Network lub wiarygodnym wydawcą

ORAZ

Wydawcy i zweryfikowane przez nich informacje są sprawdzani na bieżąco, by:

  • potwierdzić, że artykuły z informacjami zweryfikowanymi spełniają wytyczne dla społeczności YouTube;
  • potwierdzić, że artykuły z informacjami zweryfikowanymi spełniają wytyczne dotyczące danych strukturalnych ClaimReview;
  • potwierdzić, że artykuły z informacjami zweryfikowanymi zawierają jednoznaczne twierdzenia i przejrzysty system ocen, które łatwo znaleźć w tekście;
  • ocenić, czy źródła informacji zweryfikowanych i metody weryfikacji są możliwe do znalezienia i przejrzyste, a także czy zawierają cytaty z oryginalnych źródeł i odniesienia do tych źródeł.

Jeżeli dany artykuł nie spełnia tych wytycznych, możemy go nie wyświetlić albo odebrać jego wydawcy możliwość wyświetlania w YouTube informacji zweryfikowanych.

Uwaga: YouTube nie pokazuje informacji zweryfikowanych dostarczanych przez organizacje finansowane przez państwo lub powiązane z partiami politycznymi. W Stanach Zjednoczonych wyświetlamy wyłącznie informacje zweryfikowane dostarczone przez wydawców z tego kraju.

Jak oceniamy wiarygodność

Ocenę wiarygodności opieramy na różnych sygnałach, by zagwarantować, że w naszych panelach informacyjnych pojawiają się wyłącznie treści z renomowanych i adekwatnych źródeł. Korzystamy także z usług zewnętrznych recenzentów, którzy oceniają poziom wiedzy zawartej w treściach i ich wiarygodność. Wkładamy dużo pracy w tworzenie naszych usług i egzekwowanie zasad, by mieć pewność, że na ocenę wiarygodności źródeł nie mają wpływu poglądy ideologiczne ani polityczne.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?