Weryfikacja faktów w wynikach wyszukiwania

Uwaga: ta funkcja jest obecnie dostępna wyłącznie w Indiach.

Gdy szukasz czegoś w YouTube, czasami pojawia się panel informacyjny, który zawiera informacje zweryfikowane. Te panele informują, czy twierdzenia powiązane z Twoim zapytaniem zostały zweryfikowane przez wydawcę jako prawdziwe, fałszywe lub np. „częściowo prawdziwe”. Informacje zweryfikowane widoczne w YouTube są udostępniane przez zatwierdzonych wydawców.

Jak wygląda weryfikacja faktów w YouTube

Jeśli wydawca zweryfikował fakty związane z wyszukiwanym hasłem, może pojawić się wynik wyszukiwania z polem zawierającym te informacje:

 • roszczenie w trakcie weryfikacji;
 • imię i nazwisko lub nazwa wydawcy oceniającego twierdzenie;
 • podsumowanie weryfikacji faktów dokonanej przez wydawcę;
 • link do artykułu wydawcy, w którym można znaleźć więcej informacji.

Uwaga: możesz też znaleźć informacje zweryfikowane w wynikach wyszukiwania Google i wiadomościach Google.

W jaki sposób YouTube przedstawia informacje zweryfikowane

Jeśli weryfikacja faktów dokonana przez wydawcę spełnia określone wymagania i jest związana z Twoim zapytaniem, zobaczysz jej podsumowanie. Informacje zweryfikowane wyświetlą się, jeśli:

 • Wydawca weryfikacji jest zatwierdzony.
 • Treść zawiera jednoznaczne informacje o:
  • weryfikowanych twierdzeniach,
  • wnioskach dotyczących twierdzeń,
  • sposobie wyciągania wniosków,
  • cytatach i głównych źródłach informacji.

Jeśli jesteś wydawcą, dowiedz się, jak określamy treść informacji zweryfikowanych. Jeśli jesteś programistą, dowiedz się, jak umieścić na stronie ustrukturyzowane dane.

Nie zgadzam się z weryfikacją faktów

YouTube nie promuje ani nie tworzy żadnych informacji zweryfikowanych. Jeśli nie zgadzasz się z tymi informacjami, skontaktuj się z właścicielem strony, na której je opublikowano.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?