Se faktasjekker i YouTube-søkeresultater

Merk: Denne funksjonen er foreløpig bare tilgjengelig i Brasil og India.

Når du søker etter noe på YouTube, kan du noen ganger se et informasjonspanel med en faktasjekk. I disse informasjonspanelene kan du se om påstander knyttet til det aktuelle søket er sanne, usanne eller noe annet, for eksempel «delvis sanne», ifølge utgiveren av faktasjekken. Faktasjekkene som vises på YouTube, leveres av godkjente utgivere.

Slik ser faktasjekker ut på YouTube

Hvis en utgiver har faktasjekket noe som er knyttet til søket ditt, kan det hende du ser et søkeresultat med en boks med følgende informasjon:

 • påstanden som er faktasjekket
 • navnet til utgiveren som utførte faktasjekken
 • et sammendrag av resultatene fra utgiverens faktasjekk
 • en link til utgiverens artikkel der du kan finne ut mer om dette

Merk: Du kan også se disse faktasjekkene i resultater på Google Søk og på Google Nyheter.

Slik vises faktasjekker på YouTube

Hvis en faktasjekk fra en utgiver overholder visse retningslinjer og er knyttet til søket ditt, får du se et sammendrag av denne faktasjekken. Du får se en faktasjekk hvis

 • faktasjekken kommer fra en godkjent utgiver
 • faktasjekken inneholder tydelig informasjon om
  • hvilke påstander som sjekkes
  • konklusjonene om påstandene
  • hvordan man kom frem til konklusjonene
  • henvisninger og primære informasjonskilder

Hvis du er utgiver, kan du finne ut mer om kriteriene våre for innhold i faktasjekker. Hvis du er utvikler, kan du finne ut hvordan du legger til de nødvendige strukturerte dataene på siden din.

Er du uenig i en faktasjekk?

YouTube verken støtter eller står bak noen av disse faktasjekkene. Hvis du er uenig i en faktasjekk, bør du kontakte nettstedeieren som publiserte den.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?