Se faktasjekker i YouTube-søkeresultater

Merk: Denne funksjonen er foreløpig bare tilgjengelig i India.

Når du søker etter noe på YouTube, ser du noen ganger et informasjonspanel med faktasjekker. Disse informasjonspanelene viser om påstander som er knyttet til søket ditt, er sanne, usanne eller noe annet, for eksempel «delvis sanne», ifølge utgiverens faktasjekk. Faktasjekkene som vises på YouTube, leveres av godkjente utgivere.

Slik ser faktasjekker ut på YouTube

Hvis en utgiver har faktasjekket noe som er knyttet til søket ditt, kan det hende du ser et søkeresultat med en boks med følgende informasjon:

 • påstanden som er faktasjekket
 • navnet til utgiveren som utførte faktasjekken
 • et sammendrag av resultatene fra utgiverens faktasjekk
 • en link til utgiverens artikkel med mer informasjon

Merk: Du kan også se disse faktasjekkene i Google-søkeresultater og på Google Nyheter.

Slik vises faktasjekker på YouTube

Hvis en faktasjekk fra en utgiver oppfyller bestemte krav og er knyttet til søket ditt, ser du et sammendrag av denne faktasjekken. Du ser en faktasjekk hvis

 • faktasjekken kommer fra en godkjent utgiver
 • faktasjekken inneholder tydelig informasjon om
  • hvilke påstander som sjekkes
  • konklusjonene om påstandene
  • hvordan man kom frem til konklusjonene
  • henvisninger og primærkilder til informasjonen

Hvis du er utgiver, kan du finne ut mer om kriteriene våre for faktasjekkinnhold. Hvis du er utvikler, kan du finne ut hvordan du legger til de strukturerte dataene på siden din.

Er du uenig i en faktasjekk?

YouTube verken støtter eller står bak noen av disse faktasjekkene. Hvis du er uenig i en faktasjekk, bør du kontakte eieren av nettstedet der den er publisert.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?