Προβολή επαληθεύσεων πληροφοριών στα αποτελέσματα αναζήτησης του YouTube

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι προς το παρόν διαθέσιμη μόνο στη Βραζιλία και την Ινδία.

Όταν αναζητάτε κάτι στο YouTube, μπορεί μερικές φορές να βλέπετε έναν πίνακα πληροφοριών που περιλαμβάνει επαλήθευση πληροφοριών. Αυτοί οι πίνακες πληροφοριών μπορούν να σας αποκαλύψουν αν οι αξιώσεις που σχετίζονται με την αναζήτησή σας είναι αληθείς, ψευδείς ή κάτι άλλο, όπως "εν μέρει αληθείς", σύμφωνα με την επαλήθευση πληροφοριών που πραγματοποίησε ο εκδότης. Οι επαληθεύσεις πληροφοριών που εμφανίζονται στο YouTube παρέχονται από εγκεκριμένους εκδότες.

Πώς φαίνονται οι επαληθεύσεις πληροφοριών στο YouTube

Αν ένας εκδότης έχει κάνει επαλήθευση των πληροφοριών που σχετίζονται με το ερώτημα αναζήτησης, μπορεί να δείτε ένα αποτέλεσμα αναζήτησης με ένα πλαίσιο που σας ενημερώνει με τα εξής στοιχεία:

 • Γίνεται επαλήθευση των πληροφοριών για την αξίωση
 • Το όνομα του εκδότη που πραγματοποιεί τον έλεγχο στοιχείων
 • Μια σύνοψη των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης πληροφοριών από τον εκδότη
 • Έναν σύνδεσμο για το άρθρο του εκδότη για να μάθετε περισσότερα

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να βρείτε αυτές τις επαληθεύσεις πληροφοριών στα αποτελέσματα αναζήτησης Google και στις Ειδήσεις Google.

Πώς το YouTube εμφανίζει μια επαλήθευση πληροφοριών

Αν μια επαλήθευση πληροφοριών που πραγματοποίησε ένας εκδότης πληροί ορισμένες οδηγίες και σχετίζεται με το ερώτημά σας, θα δείτε μια σύνοψη της συγκεκριμένης επαλήθευσης πληροφοριών. Θα δείτε μια επαλήθευση πληροφοριών αν:

 • Ο εκδότης της επαλήθευσης πληροφοριών είναι ένας εγκεκριμένος εκδότης.
 • Το περιεχόμενο σας λέει σαφώς:
  • Ποιες αξιώσεις ελέγχονται
  • Τα συμπεράσματα σχετικά με τις αξιώσεις
  • Τη διαδικασία εξαγωγής των συμπερασμάτων
  • Τις αναφορές και τις κύριες πηγές πληροφοριών

Αν είστε εκδότης, μάθετε περισσότερα για το πώς να καθορίσετε το περιεχόμενο επαλήθευσης πληροφοριών. Αν είστε προγραμματιστής, μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε τα δομημένα δεδομένα στη σελίδα σας.

Διαφωνία με μια επαλήθευση πληροφοριών

Το YouTube δεν υποστηρίζει ούτε δημιουργεί καμία από τις επαληθεύσεις πληροφοριών. Αν διαφωνείτε με κάποια, επικοινωνήστε με τον κάτοχο του ιστοτόπου που έκανε τη δημοσίευση.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;