Tworzenie transmisji na żywo przy użyciu kamery internetowej

Dzięki kamerze internetowej możesz z łatwością poprowadzić transmisję na żywo na komputerze bez potrzeby korzystania z oprogramowania kodującego.

Jak utworzyć transmisję na żywo przy użyciu kamery internetowej w YouTube

Zasubskrybuj kanał YouTube Creators, gdzie znajdziesz najnowsze wiadomości, porady i wskazówki.

 

 1. Sprawdź, czy na kanale jest włączona opcja transmitowania na żywo. Transmisja z kamery internetowej jest możliwa w Chrome od wersji 60 oraz przeglądarce Firefox od wersji 53.
 2. Zaloguj się w YouTube.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz  a potem Transmituj na żywo.
 4. Z lewej strony wybierz Kamera internetowa .
 5. Podaj tytuł i opis, a potem wybierz ustawienia prywatności. Możesz również zaplanować transmisję na żywo na późniejszy termin.
  • W przypadku użytkowników YouTube w wieku od 13 do 17 lat domyślne ustawienie prywatności to transmisja prywatna. Dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat, domyślne ustawienie prywatności to transmisja publiczna. Wszyscy użytkownicy mogą zmienić to ustawienie, aby ich transmisja była publiczna, prywatna lub niepubliczna.
 6. Wybierz Więcej opcji a potem Ustawienia zaawansowane, aby zobaczyć więcej ustawień.
 7. Kliknij Dalej. Kamera zrobi zdjęcie, które zostanie ustawione jako miniatura transmisji.
 8. Sprawdź, czy masz wybraną właściwą kamerę i właściwy mikrofon.
 9. Kliknij Transmituj na żywo.
 10. Aby zarządzać transmisją, na przykład dodać tagi albo zmienić ustawienia zarabiania lub czatu, kliknij Edytuj. Te ustawienia można zmienić w dowolnym momencie, bez względu na to, czy transmisja już się rozpoczęła, czy jeszcze nie.
 11. Kiedy skończysz, kliknij Zakończ transmisję na dole strony. Wszystkie transmisje trwające poniżej 12 godzin będą automatycznie archiwizowane. Poprzednie, obecne oraz zaplanowane transmisje znajdziesz na karcie Na żywo.
Uwaga: aby uzyskać dostęp do zaplanowanej transmisji na żywo lub ją rozpocząć, otwórz Pokój reżyserski i wybierz Zarządzaj.

Korzystanie z Panelu sterowania transmisją

Podczas transmisji na żywo możesz użyć kompaktowej wersji Pokoju reżyserskiego (Panelu sterowania transmisją), aby zminimalizować obszar wyświetlania potrzebny w trakcie transmisji. W Panelu sterowania transmisją znajdziesz istotne informacje z Pokoju reżyserskiego, np. dotyczące wyświetleń i przychodu z czatu, które będą wyświetlane na mniejszym obszarze.

Aby włączyć Panel sterowania transmisją:

 1. W Pokoju reżyserskim otwórz panel transmisji.
 2. W lewym dolnym rogu kliknij Otwórz panel w nowym oknie Wydziel okienko.

Aby zamknąć Panel sterowania transmisją, zamknij okno.

Uwaga: z funkcji Panelu sterowania transmisją możesz korzystać tylko podczas transmisji na żywo przy użyciu kodera lub kamery internetowej.
 

Udostępnianie ekranu w Pokoju reżyserskim za pomocą kamery internetowej

Podczas transmitowania na żywo za pomocą kamery internetowej w Pokoju reżyserskim możesz teraz udostępniać swój ekran. Po rozpoczęciu transmisji na żywo przy użyciu kamery internetowej:

 1. Kliknij UDOSTĘPNIJ EKRAN na dole pośrodku, obok przycisku mikrofonu.
 2. Wybierz Cały ekran, Okno lub Karta.
  • Jeśli udostępniasz kartę przeglądarki, która obsługuje kamerę internetową, domyślnie udostępniany jest dźwięk z tej przeglądarki.
  • Aby prezentować inną kartę, wybierz ją, a następnie kliknij Udostępnij tę kartę.
 3. Kliknij Udostępnij.

Aby wyłączyć udostępnianie ekranu w Pokoju reżyserskim, wykonaj jedną z tych czynności:

 • W Pokoju reżyserskim kliknij Przestań udostępniać.
 • W oknie przeglądarki kliknij Zatrzymaj udostępnianie.
Uwaga: w Pokoju reżyserskim możesz udostępniać ekran tylko wtedy, gdy masz podłączoną kamerę internetową i mikrofon. 

Dodawanie zwiastuna do transmisji na żywo

Wzbudź zainteresowanie widzów zaplanowaną transmisją na żywo, pokazując im jej zwiastun. Zobaczą go na stronie odtwarzania przed rozpoczęciem transmisji.

Zwiastuny można odtwarzać tylko w transmisjach, które zostały zaplanowane na karcie „Zarządzaj” w Pokoju reżyserskim.

 1. Prześlij zwiastun na kanał YouTube tak jak każdy inny film.
 2. Otwórz YouTube Studio > Transmituj na żywo.
 3. Utwórz zaplanowaną transmisję na żywo lub wybierz już zaplanowaną transmisję na karcie „Zarządzaj”.
 4. W prawym górnym rogu kliknij Edytuj.
 5. Kliknij Dostosuj.
 6. W sekcji „Zwiastun” kliknij Dodaj.
 7. Wybierz zwiastun.
 8. Kliknij Zapisz.

Wymagania

Ta funkcja jest dostępna dla twórców, którzy uzyskali ponad 1000 subskrybentów i nie mają ostrzeżeń o naruszeniu wytycznych dla społeczności

 

Wymagania

 • Typ filmu: użyj dowolnego typu filmu obsługiwanego przez YouTube.
 • Długość filmu: od 15 sekund do 3 minut.
 • Format obrazu i rozdzielczość: zalecamy skorzystanie z tego samego formatu obrazu i rozdzielczości jak w przypadku premiery.
 • Prawa do dźwięku i filmu: sprawdź, czy zwiastun nie narusza praw do innych treści.
Dopilnuj, by w zwiastunie nie pojawiały się treści naruszające wytyczne dla społeczności.

Zarządzanie transmisjami na żywo

Z panelu w YouTube Studio możesz uzyskać dostęp do bieżących, zaplanowanych i poprzednich transmisji na żywo. Aby to zrobić:
 1. Otwórz YouTube Studio lub studio.youtube.com.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Treści.
 3. Kliknij kartę Na żywo.
  • Teraz na żywo: trwające obecnie transmisje na żywo.
  • Nadchodzące: filmy, które jeszcze nie są przesyłane strumieniowo, ale są zaplanowane na określoną godzinę.
  • Powtórki transmisji na żywo: zakończone transmisje na żywo.

Zaplanowane transmisje znajdziesz również w Pokoju reżyserskim. Możesz też je tutaj rozpocząć.

 1. Z lewej strony wybierz Zarządzaj.
 2. Kliknij zaplanowaną transmisję na żywo, którą chcesz uruchomić.
 3. Kliknij Transmituj na żywo.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne