Testovanie experimentálnych funkcií na youtube.com/new

Na youtube.com/new sa môžete oboznámiť s experimentálnymi funkciami YouTube pre počítače a vyskúšať si ich. 

Nie všetky experimentálne funkcie budú nakoniec uvedené pre všetkých používateľov. Ak sa ich teda rozhodnete vyskúšať, poskytnite nám počas dvojtýždňového obdobia čo najviac spätnej väzby, aby sme mohli správne rozhodnúť o budúcnosti danej funkcie. Experimentálne funkcie, ktoré skúšate, môžete kedykoľvek vypnúť. 

Ako sa zapojiť:

  1. Prejdite na youtube.com/new.
  2. Ak vidíte nejakú experimentálnu funkciu, ktorú by ste si chceli vyskúšať, kliknite na tlačidlo Pripojiť sa. Ak nie sú k dispozícii žiadne experimentálne funkcie, môžete sa zaregistrovať do niektorej z našich výskumných štúdií.
  3. Používajte vybranú funkciu.

Ako poskytnúť spätnú väzbu: ​

  1. Prejdite na youtube.com/new.
  2. Kliknite na Odoslať spätnú väzbu.

Na YouTube sa môžu zobrazovať pripomienky, aby ste poskytli spätnú väzbu, obzvlášť keď sa bude blížiť koniec dostupnosti experimentálnej funkcie.

Ako vypnúť experimentálnu funkciu:

  1. Prejdite na youtube.com/new.
  2. Kliknite na tlačidlo Vypnúť vedľa experimentálnej funkcie.

Ak experimentálnu funkciu nevypnete skôr, automaticky zmizne k plánovanému dátumu ukončenia jej dostupnosti a obnoví sa štandardné prostredie YouTube.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?