Δοκιμή πειραματικών λειτουργιών στο Youtube.com/new

Μπορείτε να μάθετε σχετικά με τις πειραματικές λειτουργίες YouTube σε υπολογιστή και να επιλέξετε να τις χρησιμοποιήσετε στο Youtube.com/new

Δεν θα βγουν ζωντανά όλες οι πειραματικές δοκιμές. Αν επιλέξετε να τις χρησιμοποιήσετε, δώστε όσο το δυνατόν περισσότερα σχόλια στην περίοδο των 2 εβδομάδων για να μας βοηθήσετε να καθορίσουμε το μέλλον της λειτουργίας. Μπορείτε να αποχωρήσετε από τις πειραματικές δοκιμές ανά πάσα στιγμή. 

Για τη συμμετοχή σας:

  1. Επισκεφτείτε το youtube.com/new.
  2. Αν δείτε ένα πείραμα που θέλετε να δοκιμάσετε, επιλέξτε το κουμπί Συμμετοχή. Αν δεν διατίθενται πειράματα, μπορείτε να εγγραφείτε για να συμμετάσχετε σε μία από τις μελέτες έρευνας.
  3. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία που επιλέξατε.

Για να μοιραστείτε σχόλια: ​

  1. Επισκεφτείτε το youtube.com/new.
  2. Επιλέξτε Αποστολή σχολίων.

Επίσης, μπορεί να δείτε να εμφανίζονται μηνύματα στο YouTube ως υπενθύμιση για την υποβολή σχολίων, ειδικά όταν πλησιάζει το τέλος του πειράματος.

Για να αποχωρήσετε από ένα πείραμα:

  1. Επισκεφτείτε το youtube.com/new.
  2. Επιλέξτε το κουμπί Απενεργοποίηση δίπλα στο πείραμα.

Αν δεν αποχωρήσετε από την πειραματική λειτουργία πριν ολοκληρωθεί, θα εξαφανιστεί αυτόματα την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης και η εμπειρία σας στο YouTube θα γίνει όπως πριν.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;