Uppdateringar om innehållsleverans

Använd den här artikeln för att hålla dig uppdaterad med allt det senaste om innehållsleverans.

Musikförläggare

13 februari 2018
 • Korrigera eller ersätt äganderätt: Tidigare har levererad äganderätt alltid ersatt äganderätt som redan fanns i CMS.  Med den nya kolumnen apply_ownership_incrementally kan användare ange om de levererade äganderättsregionerna ska läggas till bland de befintliga regionerna för tillgången eller helt ersätta befintliga regioner för tillgången.
19 januari 2018
 • Expansion av related_asset_id: I fältet related_asset_id accepteras nu id för omslagsbilds- och musikvideotillgångar, så att musikförläggare kan länka sina kompositionsandelar till de här tillgångarna när en ljudinspelningstillgång saknas.
28 november 2017
 • CSV-mall för att ta bort länk till musiktillgångar: Vi har lanserat en ny CSV-mall så att musikförläggare kan ta bort länken från sina kompositionsandelar till ljudinspelningstillgångar.  Du kommer åt den här nya mallen på sidan för mallar för innehållsleverans.

3 april 2017

 • CSV-statusrapporter för CSV-mall för komposition: Vi kommer nu att returnera CSV-statusrapporter för paket där CSV-mallen för komposition används, och inte XML-statusrapporter.  Läs mer om statusrapporter här.

Skivbolag

4 juni 2018
 • DDEX-statusrapporter för DDEX-paket för ljudinspelningar och omslagsbilder: Statusrapporter för DDEX-paket för ljudinspelningar och omslagsbilder kommer nu att levereras i DDEX-format.
 • Validering för DDEX-paket för ljudinspelningar och omslagsbilder: Vi kommer att validera DDEX-leveranser mot en XSD, vilket innebär att valideringen blir striktare.  Flöden som tidigare var giltiga kan därför bli ogiltiga när de här ändringarna genomförs.  Du kan validera din DDEX mot vår XSD genom att logga in på CMS och navigera till Innehållsleverans > Validera.  Se till att du använder innehållsleverantören som börjar med "web-" i det övre högra hörnet.  Välj vår DDEX-fil och klicka på Validera.

22 februari 2018

 • CSV-statusrapporter för CSV-mallar för musikvideouppladdningar och musikvideouppdateringar: Vi kommer nu att returnera CSV-statusrapporter för paket där CSV-mallen för musikvideouppladdningar eller musikvideouppdateringar används, och inte XML-statusrapporter.  Läs mer om statusrapporter här.
28 november 2017
 • CSV-mall för att ta bort länk till musiktillgångar: Vi har lanserat en ny CSV-mall så att skivbolag kan ta bort länken från sina ljudinspelningstillgångar till musikvideotillgångar.  Du kommer åt den här nya mallen på sidan för mallar för innehållsleverans.

4 juli 2017

 • CSV-statusrapporter för CSV-mallar för ljudinspelningar och musikvideor (endast referens): Vi kommer nu att returnera CSV-statusrapporter för paket där CSV-mallen för ljudinspelningar eller musikvideor (endast referens) används, och inte XML-statusrapporter.  Läs mer om statusrapporter här.

Film

15 januari 2019

 • Utfasning av CSV-mall för Film (tjäna pengar med annonser): I och med utfasningen av verktyget Mina filmer kommer den här mallen också att fasas ut.

Tv

15 januari 2019

 • Utfasning av CSV-mall för tv-avsnitt (tjäna pengar med annonser): I och med utfasningen av verktyget Mina program kommer den här mallen också att fasas ut.

16 oktober 2018

 • CSV-statusrapporter för CSV-mall för tv-avsnitt (tjäna pengar med annonser): Vi kommer nu att returnera CSV-statusrapporter för paket där CSV-mallen för tv-avsnitt (tjäna pengar med annonser) används, och inte XML-statusrapporter.  Läs mer om statusrapporter här.

22 augusti 2018

 • CSV-statusrapporter för CSV-mall för tv-avsnitt (hyr eller köp): Vi kommer nu att returnera CSV-statusrapporter för paket där CSV-mallen för tv-avsnitt (hyr eller köp) används, och inte XML-statusrapporter.  Läs mer om statusrapporter här.

8 januari 2018

 • CSV-statusrapporter för CSV-mall för tv-avsnitt (endast referens): Vi kommer nu att returnera CSV-statusrapporter för paket där CSV-mallen för tv-avsnitt (endast referens) används, och inte XML-statusrapporter.  Läs mer om statusrapporter här.

8 november 2017

 • CSV-statusrapporter för CSV-mallar för program och säsonger: Vi kommer nu att returnera CSV-statusrapporter för paket där CSV-mallen för program eller säsonger används, och inte XML-statusrapporter.  Läs mer om statusrapporter här.

Webb

22 februari 2018

 • CSV-statusrapporter för CSV-mallar för webbuppladdning, webbuppdatering och webb (endast referens): Vi kommer nu att returnera CSV-statusrapporter för paket där CSV-mallen för webbuppladdning, webbuppdatering eller webb (endast referens) används, och inte XML-statusrapporter.  Läs mer om statusrapporter här.

Servermappar

29 maj, 17 juli och 13 augusti 2017
 • Förbättringar av SFTP-backend: Vi kommer att göra förbättringar av vårt SFTP-system, vilket kommer att innefatta en migrering till ett nytt SFTP-backend-system.  Under den här tiden kan det uppstå avbrott för din YouTube-SFTP under ungefär en timme.  Om du håller på att ladda upp en fil till din SFTP när underhållsperioden börjar kan du slutföra uppladdningen av filen innan du loggas ut.  (Du kan inte slutföra uppladdningen av hela paketet, bara den enskilda filen du höll på att ladda upp.)  När vårt arbete är klart aktiveras din SFTP igen.  Då kan du logga in igen och ladda upp som vanligt.  Efter den här underhållsperioden kan du inte längre byta namn på kataloger i din SFTP.  Du kan bara byta namn på filer.  Du förlorar dessutom befintliga misslyckade paket som finns i din SFTP.

   

Övriga uppdateringar

15 november 2018
 • CSV-mall för hantering av spellistor: Vi har lanserat en ny CSV-mall för hantering av spellistor.  Nu kan användarna lägga till och radera flera videor samtidigt i en spellista.  Du kommer åt den här nya mallen på sidan för mallar för innehållsleverans.

16 juli 2018

 • CSV-statusrapporter för CSV-mall för tillgångsuppdateringar: Vi kommer nu att returnera CSV-statusrapporter för paket där CSV-mallen för tillgångsuppdateringar används, och inte XML-statusrapporter.  Läs mer om statusrapporter här.

14 februari 2018

 • CSV-mall för referenshantering: Vi har lanserat en ny CSV-mall för hantering av referenser.  Nu kan användarna aktivera, inaktivera och radera flera referenser samtidigt.  Du kommer åt den här nya mallen på sidan för mallar för innehållsleverans.

17 december 2017

 • Innehållsleverans i Google Kalkylark: Nu kan du leverera din metadata från Google Kalkylark direkt till YouTube med hjälp av tillägget för YouTube-innehållsleverans i Google Kalkylark.  Du kan validera din metadata i Google Kalkylark, se fel via markerade celler och/eller ett nytt felblad i kalkylarket och skicka filen till ett nytt paket i CMS.

3 augusti 2017

 • Minsta längd för referensfil: Vi har ändrat minsta tillåtna längd för att skapa referenser till 20 sekunder.  Vi har inte inaktiverat några befintliga referenser som är mindre än 20 sekunder.  Den här nya gränsen gäller nya referenser som skapas via CMS-arbetsflöden eller Innehållsleverans. 

28 september 2016

 • CSV-statusrapporter för CSV-mall för lokalisering: Vi kommer nu att returnera CSV-statusrapporter för paket där CSV-mallen för lokalisering används, och inte XML-statusrapporter.  Läs mer om statusrapporter här.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?