Novinky o Prenose obsahu

V tomto článku nájdete všetky aktuálne novinky o Prenose obsahu.

Hudobné vydavateľstvá

9. marec 2018
 • Automatické rozdeľovanie veľkých súborov CSV: súbory CSV väčšie než tie s tradičným limitom 3 000 riadkov sa automaticky rozdeľujú na menšie súbory a balíčky na účel spracúvania, vďaka čomu sa znižuje potreba ručného rozdeľovania súboru na menšie časti.
13. február 2018
 • Oprava alebo náhrada vlastníctva: z historických údajov vyplýva, že prenesené vlastníctvo vždy nahradilo to, ktoré predtým existovalo v systéme na správu obsahu.  Nový stĺpec „apply_ownership_incrementally“ umožňuje používateľom ukázať, či by pri diele mali byť územia s preneseným vlastníctvom pridané do existujúcich území alebo by ich mali úplne nahradiť.
19. január 2018
 • Rozšírenie poľa „related_asset_id“: do poľa „related_asset_id“ odteraz môžete zadávať identifikátory skladby s obalom albumu a hudobného videa, aby hudobné vydavateľstvá mohli prepájať svoje zdieľané kompozície s danými dielami, keď neexistuje zvuková nahrávka.
28. november 2017
 • Šablóna CSV na odpájanie hudobných diel: uviedli sme novú šablónu CSV, ktorá hudobným vydavateľstvám umožní odpájať ich zdieľané kompozície od zvukových nahrávok.  K tejto novej šablóne sa môžete dostať na stránke Šablóny v Prenose obsahu.

3. apríl 2017

 • Prehľady stavu vo formáte CSV pre šablónu CSV s kompozíciami: pri balíčkoch so šablónou CSV s kompozíciami budeme odteraz namiesto prehľadov stavu vo formáte XML vracať prehľady vo formáte CSV.  Viac o prehľadoch stavu sa dozviete tu.

Hudobné vydavateľstvá

8. júl 2020
 • Prehľady identifikátora GRid: pri balíčkoch DDEX budeme GRiD odteraz vracať v prehľadoch stavov.
18. november 2019
 • Nastavovanie videí a kanálov ako určených pre deti: odteraz môžete vďaka šablónam DDEX alebo CSV video nastaviť ako určené pre deti.  Viac o videách určených pre deti sa dozviete tu.  Viac o prenose skladieb s obalom albumu určených pre deti sa dozviete tu.  Viac o prenose hudobných videí a webových videí cez DDEX sa dozviete tu.  Viac o používaní šablón CSV sa dozviete tu.  
19. jún 2019
 • Prehľady stavu vo formáte DDEX pre balíčky DDEX s hudobnými videami: prehľady stavu pri balíčkoch DDEX pre hudobné videá budú odteraz prenášané vo formáte DDEX.
 • Overovanie balíčkov DDEX hudobných videí: prenosy DDEX budeme overovať s ohľadom na XSD, čo znamená, že overovanie bude prísnejšie.  Feedy, ktoré boli predtým platné, po uvedení týchto zmien už platné byť nemusia.  DDEX môžete s ohľadom na XSD overiť tak, že sa prihlásite do systému na správu obsahu a prejdete na Prenos obsahu > Nástroj na nahrávanie.  Vyberte súbor DDEX a overovanie sa začne automaticky.   Viac o overovaní metadát v Nástroji na nahrávanie sa dozviete tu.
13. jún 2019
 • Súbor CSV s jedným albumom na skladbu s obalom albumu: odteraz prijímame len súbor CSV s jedným albumom na skladbu s obalom albumu.  Viacero albumov odoslaných v súbore CSV s jednou skladbou s obalom albumu spôsobí vrátenie chýb.  Rozdeľte súbor na viacero súborov CSV so skladbou s obalom albumu. Každý musí obsahovať jeden album.
4. jún 2018
 • Prehľady stavu vo formáte DDEX pre balíčky DDEX so zvukovými nahrávkami a skladbami s obalom albumu: prehľady stavu pri balíčkoch DDEX pre zvukové nahrávky a skladby s obalom albumu budú odteraz prenášané vo formáte DDEX.
 • Overovanie balíčkov DDEX zvukových nahrávok a skladieb s obalom albumu: prenosy DDEX budeme overovať s ohľadom na XSD, čo znamená, že overovanie bude prísnejšie.  Feedy, ktoré boli predtým platné, po uvedení týchto zmien už platné byť nemusia.  DDEX môžete s ohľadom na XSD overiť tak, že sa prihlásite do systému na správu obsahu a prejdete na Prenos obsahu > Nástroj na nahrávanie.  Vyberte súbor DDEX a overovanie sa začne automaticky.  Viac o overovaní metadát v Nástroji na nahrávanie sa dozviete tu.

22. február 2018

 • Prehľady stavu vo formáte CSV pre šablóny CSV na nahrávanie a aktualizáciu hudobných videí: pri balíčkoch so šablónou CSV na nahrávanie alebo aktualizáciu hudobných videí budeme odteraz namiesto prehľadov stavu vo formáte XML vracať prehľady vo formáte CSV.  Viac o prehľadoch stavu sa dozviete tu.
28. november 2017
 • Šablóna CSV na odpájanie hudobných diel: uviedli sme novú šablónu CSV, ktorá hudobným vydavateľstvám umožní odpájať ich zvukové nahrávky od hudobných videí.  K tejto novej šablóne sa môžete dostať na stránke Šablóny v Prenose obsahu.

4. júl 2017

 • Prehľady stavu vo formáte CSV pre šablóny CSV so zvukovými nahrávkami a hudobnými videami (iba referenčné): pri balíčkoch so šablónou CSV so zvukovými nahrávkami alebo hudobnými videami budeme odteraz namiesto prehľadov stavu vo formáte XML vracať prehľady vo formáte CSV.  Viac o prehľadoch stavu sa dozviete tu.

Film

4. február 2019
 • Prehľady stavu vo formáte CSV pre šablónu CSV s filmami (výpožička alebo nákup): pri balíčkoch so šablónou CSV s filmami (výpožička alebo nákup) budeme odteraz namiesto prehľadov stavu vo formáte XML vracať prehľady vo formáte CSV.  Viac o prehľadoch stavu sa dozviete tu.

15. január 2019

 • Ukončenie podpory šablóny CSV s filmami (speňažovanie pomocou reklám): s ukončením podpory nástroja Moje filmy prestaneme podporovať aj túto šablónu.

Televízne relácie

15. január 2019
 • Ukončenie podpory šablóny CSV s televíznymi epizódami (speňažovanie pomocou reklám): s ukončením podpory nástroja Moje relácie prestaneme podporovať aj túto šablónu.

16. október 2018

 • Prehľady stavu vo formáte CSV pre šablóny CSV s televíznymi epizódami (speňažovanie pomocou reklám): pri balíčkoch so šablónou CSV s televíznymi epizódami budeme odteraz namiesto prehľadov stavu vo formáte XML vracať prehľady vo formáte CSV.  Viac o prehľadoch stavu sa dozviete tu.

22. august 2018

 • Prehľady stavu vo formáte CSV pre šablóny CSV s televíznymi epizódami (výpožička alebo nákup): pri balíčkoch so šablónou CSV s televíznymi epizódami (výpožička alebo nákup) budeme odteraz namiesto prehľadov stavu vo formáte XML vracať prehľady vo formáte CSV.  Viac o prehľadoch stavu sa dozviete tu.

8. január 2018

 • Prehľady stavu vo formáte CSV pre šablóny CSV s televíznymi epizódami (iba referenčné): pri balíčkoch so šablónou CSV s televíznymi epizódami (iba referenčné) budeme odteraz namiesto prehľadov stavu vo formáte XML vracať prehľady vo formáte CSV.  Viac o prehľadoch stavu sa dozviete tu.

8. november 2017

 • Prehľady stavu vo formáte CSV pre šablóny CSV s reláciami a sériami: pri balíčkoch so šablónou CSV s reláciami a sériami budeme odteraz namiesto prehľadov stavu vo formáte XML vracať prehľady vo formáte CSV.  Viac o prehľadoch stavu sa dozviete tu.

Internet

18. november 2019
 • Nastavovanie videí a kanálov ako určených pre deti: odteraz môžete vďaka šablónam CSV video nastaviť ako určené pre deti.  Viac o videách určených pre deti sa dozviete tu.  Viac o používaní šablón CSV pri webových videách sa dozviete tu.  

22. február 2018

 • Prehľady stavu vo formáte CSV pre šablóny CSV na nahrávanie webových videí a ich aktualizáciu i šablóny s webmi (iba referenčné): pri balíčkoch so šablónou CSV na nahrávanie webových videí a ich aktualizáciu i šablóny s webmi (iba referenčné) budeme odteraz namiesto prehľadov stavu vo formáte XML vracať prehľady vo formáte CSV.  Viac o prehľadoch stavu sa dozviete tu.

Schránky

29. máj, 17. júl a 13. august 2017
 • Zlepšenia koncového servera SFTP: zlepšíme svoj systém SFTP, čo bude zahŕňať migráciu na nový systém koncového servera SFTP.  V tomto čase môžete zaznamenať nedostupnosť schránky SFTP na YouTube, ktorá bude trvať približne hodinu.  Ak budete nahrávať súbor do svojej schránky SFTP na začiatku obdobia našej údržby, pred odhlásením budete môcť dokončiť nahrávanie daného súboru.  (Nebudete môcť dokončiť nahrávanie celého balíčka, ale iba samostatného súboru, ktorý sa práve nahráva.)  Keď dokončíme údržbu, znova zapneme SFTP.  Vtedy sa budete môcť znova prihlásiť a nahrávať ako zvyčajne.  Po tejto údržbe už nebudete môcť premenovávať adresáre vo svojej schránke SFTP.  Premenovávať bude možné len súbory.  Okrem toho prídete o balíčky vo svojej schránke SFTP, ktoré sa nepodarilo nahrať.

   

Ďalšie novinky

15. november 2018
 • Šablóna CSV na správu zoznamov: uviedli sme novú šablónu CSV na správu zoznamov.  Používatelia odteraz môžu videá hromadne pridávať do zoznamu alebo ich z neho odstraňovať.  K tejto novej šablóne sa môžete dostať na stránke Šablóny v Prenose obsahu.

16. júl 2018

 • Prehľady stavu vo formáte CSV pre šablónu CSV na aktualizáciu diel: pri balíčkoch so šablónou CSV na aktualizáciu diel budeme odteraz namiesto prehľadov stavu vo formáte XML vracať prehľady vo formáte CSV.  Viac o prehľadoch stavu sa dozviete tu.

14. február 2018

 • Šablóna CSV na správu referenčných súborov: uviedli sme novú šablónu CSV na správu referenčných súborov.  Používatelia odteraz môžu hromadne aktivovať, deaktivovať a odstraňovať referenčné súbory.  K tejto novej šablóne sa môžete dostať na stránke Šablóny v Prenose obsahu.

17. december 2017

 • Prenos obsahu v Tabuľkách Google: svoje metadáta môžete odteraz prenášať z Tabuliek Google priamo na YouTube pomocou doplnku Tabuliek Google na prenos obsahu na YouTube.  V Tabuľkách Google môžete overiť svoje metadáta, zobraziť chyby prostredníctvom zvýraznených buniek alebo hárok s novými chybami v tabuľke a poslať súbor do nového balíčka v systéme na správu obsahu.

3. august 2017

 • Minimálna dĺžka referenčného súboru: minimálnu dĺžku povolenú na vytvorenie referenčného súboru sme zmenili na 20 sekúnd.  Nedeaktivovali sme žiadne existujúce referenčné súbory kratšie ako 20 sekúnd.  Tento nový limit sa bude vzťahovať na nové referenčné súbory vytvorené pracovnými postupmi v systéme na správu obsahu alebo Prenose obsahu. 

28. september 2016

 • Prehľady stavu vo formáte CSV pre šablónu CSV s lokalizáciami: pri balíčkoch so šablónou CSV s lokalizáciami budeme odteraz namiesto prehľadov stavu vo formáte XML vracať prehľady vo formáte CSV.  Viac o prehľadoch stavu sa dozviete tu.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false