จัดการคลังของคุณ

คุณดูประวัติการเข้าชม ดูภายหลัง เพลย์ลิสต์ และรายละเอียดอื่นๆ ของช่องได้ในหน้าคลัง

หากต้องการค้นหาคลัง ให้ไปที่เมนูด้านซ้ายหรือด้านล่าง แล้วเลือกคลัง 

 ประวัติการเข้าชม

คุณจะดูวิดีโอที่รับชมล่าสุดได้ในส่วนประวัติการเข้าชม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการประวัติการดู

 ดูภายหลัง

คุณจะดูวิดีโอที่บันทึกไว้หรือวิดีโอที่ต้องการกลับไปรับชมอีกครั้งได้ในส่วนดูภายหลัง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มวิดีโอไปยังรายการดูภายหลัง

 เพลย์ลิสต์

คุณจะดูเพลย์ลิสต์ที่สร้างไว้ ซึ่งรวมถึงเพลย์ลิสต์สาธารณะ ส่วนตัว และที่ไม่เป็นสาธารณะได้ในส่วนเพลย์ลิสต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการเพลย์ลิสต์

 วิดีโอที่ชอบ

คุณจะดูวิดีโอที่กดชอบได้ในส่วนวิดีโอที่ชอบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการวิดีโอที่ชอบ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร