คำแนะนำเกี่ยวกับไอคอนการสร้างรายได้สำหรับ YouTube Studio

เรากำลังทำการเปลี่ยนแปลง 2-3 อย่างเกี่ยวกับวิธีรวบรวมและใช้ข้อมูลในเนื้อหาสำหรับเด็กบน YouTube.com ซึ่งอาจทำให้วิธีการบางอย่างในบทความนี้เปลี่ยนแปลงไป ดูข้อมูลเพิ่มเติม
บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไอคอนที่ปรากฏใน YouTube Studio ดูบทความอธิบายไอคอนที่ปรากฏใน Creator Studio เวอร์ชันคลาสสิก

หากอยู่ในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube คุณจะมีตัวเลือกให้เปิดใช้โฆษณาในวิดีโอหากวิดีโอนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์สำหรับเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณา ในกรณีที่คุณไม่แน่ใจ โปรดดูบทความตัวอย่างเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณา หลังจากเปิดใช้โฆษณา คุณจะเห็นไอคอนการสร้างรายได้ปรากฏที่ด้านข้างวิดีโอแต่ละรายการ

ไอคอนเหล่านี้จะบ่งบอกว่าวิดีโอดังกล่าวกำลังสร้างรายได้อยู่หรือไม่ ส่วนปัจจัยที่กำหนดว่าคุณจะได้รับรายได้ไหมนั้นมีอยู่หลายปัจจัย ได้แก่ การร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์ ส่วนแบ่งรายได้ และความเป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณา โปรดอ่านคำแนะนำนี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของไอคอนแต่ละรายการ

เปิด

คุณเปิดการสร้างรายได้แล้วและวิดีโอนี้มีสิทธิ์แสดงโฆษณาส่วนใหญ่เนื่องจากเป็นไปตามหลักเกณฑ์สำหรับเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณา ทั้งนี้ โปรดทราบว่าคุณอาจไม่ได้รับรายได้ทั้งหมดจากโฆษณาในวิดีโอนี้ เนื่องจากรายได้ของคุณอาจถูกระงับชั่วคราวในกรณีที่มีการโต้แย้งเรื่องลิขสิทธิ์

ความหมายของไอคอนสีเขียว

  • หากคำอธิบายสถานะระบุว่า "เปิด" แสดงว่าคุณจะได้รับรายได้ทั้งหมดจากวิดีโอนี้
  • หากคำอธิบายสถานะระบุว่า "มีการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์" แสดงว่ารายได้ของคุณอาจถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากมีการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์ในวิดีโอ โดยในท้ายที่สุด รายได้จะตกเป็นของเจ้าของที่เหมาะสมหลังจากการร้องเรียนหรือการโต้แย้งได้ข้อยุติแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรายได้ระหว่างการโต้แย้ง Content ID
  • หากคำอธิบายสถานะระบุว่า “ข้อยกเว้น” แสดงว่าวิดีโอนี้มีสิทธิ์แสดงเฉพาะโฆษณาที่ไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้เนื่องจากมีการกำหนดสถานะเป็นสร้างมาเพื่อเด็ก 

จำกัด

คุณเปิดการสร้างรายได้แล้ว แต่แบรนด์ต่างๆ อาจเลือกที่จะไม่ลงโฆษณาในเนื้อหานี้ เนื่องจากวิดีโอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดสำหรับเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณา ซึ่งอาจทำให้คุณสร้างรายได้จากเนื้อหานี้ได้น้อยลง (เนื่องจากมีโอกาสที่โฆษณาจะแสดงน้อย) เมื่อเทียบกับเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้ลงโฆษณาทั้งหมด

ความหมายของไอคอนสีเหลือง

  • หากคำอธิบายสถานะระบุว่า "ทำให้มีโฆษณาจำกัดหรือไม่มีเลย คุณขอรับการตรวจสอบได้" แสดงว่าเนื้อหาดังกล่าวผ่านการประเมินโดยระบบอัตโนมัติ ในกรณีนี้ คุณอาจขอรับการตรวจสอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินเนื้อหาทำการตรวจสอบวิดีโออีกครั้งและแก้ไขสถานะการสร้างรายได้ของวิดีโอตามความเหมาะสม
  • หากคำอธิบายสถานะระบุว่า "ทำให้มีโฆษณาจำกัดหรือไม่มีเลยในตอนนี้ แต่วิดีโออยู่ในระหว่างตรวจสอบ" แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย (เจ้าหน้าที่ ไม่ใช่ระบบ) กำลังทำการประเมินวิดีโอนี้ โดยผู้เชี่ยวชาญมีสิทธิ์แก้ไขสถานะการสร้างรายได้หรือคงไว้ตามเดิม และการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญจะถือเป็นที่สิ้นสุด
  • หากคำอธิบายสถานะระบุว่า "ทำให้มีโฆษณาจำกัดหรือไม่มีเลยในตอนนี้ ยืนยันด้วยการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่แล้ว" แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายได้ตรวจสอบวิดีโอแล้ว และเห็นว่าวิดีโอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดสำหรับเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณา ในกรณีนี้ ระบบจะล็อกสถานะของไอคอนสีเหลืองไว้ไม่ให้แก้ไขได้

เปิด

คุณได้เปิดการสร้างรายได้ในวิดีโอเพลงคัฟเวอร์ซึ่งมีการอ้างสิทธิ์จากผู้เผยแพร่เพลง อย่างไรก็ตาม ทางผู้เผยแพร่เพลงได้ตกลงที่จะแบ่งรายได้ให้กับครีเอเตอร์ใน YPP ที่สร้างเพลงคัฟเวอร์

ความหมายของไอคอนสีเหลือง

ไม่มีสิทธิ์

คุณเปิดการสร้างรายได้แล้ว แต่วิดีโอไม่มีสิทธิ์สร้างรายได้เนื่องจากมีการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์

ความหมายของไอคอนสีแดง

  • หากคำอธิบายสถานะระบุว่า "มีการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์" แสดงว่ามีบุคคลอื่นที่ใช้ระบบ Content ID ร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์ในเนื้อหาที่ปรากฏในวิดีโอนี้ ซึ่งคุณอาจยื่นเรื่องโต้แย้งได้ในบางกรณี
  • หากคำอธิบายสถานะระบุว่า "มีการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์" และ "ประกาศเตือนบัญชี" แสดงว่าคุณได้ยื่นเรื่องโต้แย้งแล้ว แต่เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ยอมรับและขอให้ลบวิดีโอออก ในกรณีนี้ ระบบจะเพิ่มประกาศเตือนเรื่องลิขสิทธิ์ลงในบัญชีของคุณด้วย

 ปิด

คุณเลือกที่จะไม่เปิดการสร้างรายได้ในวิดีโอนี้

ความหมายของไอคอนสีเทา

  • หากคำอธิบายสถานะระบุว่า "มีการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์ มีสิทธิ์รับส่วนแบ่งรายได้" แสดงว่ามีบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของเนื้อหาในวิดีโอ ในกรณีนี้ ระบบจะยังแสดงโฆษณาโดยที่รายได้จะตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม เจ้าของลิขสิทธิ์ได้อนุญาตให้แบ่งรายได้ให้กับคุณ คุณจึงจะได้รับรายได้บางส่วนจากวิดีโอนี้หากเปลี่ยนสถานะการสร้างรายได้เป็น "เปิด"

ทำไมไอคอนจึงเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง

ในบางครั้ง ไอคอนการสร้างรายได้ของวิดีโอในเครื่องมือจัดการวิดีโออาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างสีเขียว (สร้างรายได้) หรือ กับสีเหลือง (มีโฆษณาจำกัดหรือไม่มีเลย) หรือ การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากระบบโฆษณาอัตโนมัติทำการสแกนหลายครั้งเพื่อประเมินว่าวิดีโอเป็นไปตามหลักเกณฑ์สำหรับเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณาหรือไม่

การจัดหมวดหมู่วิดีโออาจเปลี่ยนแปลงได้หลังจากเผยแพร่วิดีโอแล้ว เนื่องจากระบบยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากวิดีโอ อย่างไรก็ตาม เรากำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ขั้นตอนนี้รวดเร็วและมีความเสถียรยิ่งขึ้น

วิธีป้องกันและแก้ไขเมื่อไอคอนเปลี่ยนแปลง

ก่อนเผยแพร่วิดีโอ

หากต้องการตรวจสอบสถานะการสร้างรายได้ก่อนเผยแพร่วิดีโอสู่สาธารณะ ให้ลองอัปโหลดวิดีโอแบบไม่เป็นสาธารณะ การจัดหมวดหมู่วิดีโออาจมีการเปลี่ยนแปลงใน 24-48 ชั่วโมงแรกที่อัปโหลด ซึ่งปกติจะเริ่มคงที่หลังจากผ่านไป 48 ชั่วโมง แต่อย่าลืมว่าการมีส่วนร่วมกับวิดีโอของผู้ชมอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกได้

หลังจากเผยแพร่วิดีโอแล้ว

หากคิดว่าไอคอนสีเหลืองเกิดจากความผิดพลาดของระบบ คุณขอรับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ได้ ส่วนวิดีโอที่ได้รับการตรวจสอบก่อนหน้านี้และได้มีการตัดสินใจเป็นที่สิ้นสุดแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบการสร้างรายได้และกรณีที่ควรขอรับการตรวจสอบ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร