Översikt över ikoner för intäktsgenerering i YouTube Studio

Vi har uppdaterat den här sidan med information om den nya kontrollfunktionen för att identifiera problem med upphovsrätt eller lämplighet för annonser innan din videouppladdning slutförs. Läs mer

Om du deltar i YouTubes partnerprogram kan du aktivera annonser för videor – om videon uppfyller våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll.

När du aktiverar annonser visas en ikon för intäktsgenerering bredvid varje video. Ikonerna visar om du tjänar pengar på videon. Om du får intäkter eller inte beror på flera olika faktorer, till exempel upphovsrättsanspråk, intäktsdelning och annonsvänlighet. I den här översikten ser du vad varje ikon betyder.

Mer information om att ladda upp videor för intäktsgenerering och rekommenderade metoder finns i den här artikeln.

Generellt sett kan du publicera videor för intäktsgenerering om du ser en grön ikon. Vänta om ikonen Kontrollerar visas. Om du ser en gul ikon kan du publicera videon, göra justeringar eller överklaga.

  Kontrollerar

Du ser den här ikonen i din videolista när våra system kontrollerar om en video är lämplig för annonser. Inga annonser visas medan kontrollen görs.

Våra system kontrollerar om en video är lämplig för annonser vid uppladdningsprocessen. Det tar vanligtvis mindre än 20 minuter, och en timme som mest. När kontrollen är klar ser du statusen för intäktsgenerering. Om du vill vara säker på att maximera intäktspotentialen rekommenderar vi att du väntar tills kontrollerna är klara innan du gör videon offentlig.

Copyright & Ad-Suitability "Checks" in Upload Flow

Du har aktiverat intäktsgenerering och eftersom videon uppfyller våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll är den kvalificerad för de flesta annonser. Tänk på att du kanske inte får alla annonsintäkter för den här videon. Ibland kan intäkterna vara tillfälligt pausade på grund av bestridande av ett upphovsrättsanspråk eller ogiltig trafik.

Det betyder den gröna ikonen:

  • Om det står På som status: Du får alla intäkter för den här videon.
  • Om det står Undantag som status: Den här videon är bara kvalificerad för icke-anpassade annonser eftersom den är angiven som avsedd för barn.

Delning

Du har aktiverat intäktsgenerering för en video med en coverlåt, men en utgivare har gjort anspråk på den. Musikutgivaren har tidigare gått med på att dela intäkter med kreatörer som ingår i YouTubes partnerprogram och som lägger upp coverlåtar.

Det betyder den gröna ikonen:

Deposition

Du har aktiverat intäktsgenerering, och vi håller inne med intäkterna var för sig under ett Content ID-bestridande. När bestridandet är löst betalar vi intäkterna till den lämpliga parten.

Det betyder den gröna ikonen:

Begränsad

Du har aktiverat intäktsgenerering, men eftersom videon inte uppfyller alla våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll kan varumärken välja bort innehåll. Det innebär att du kanske får lägre intäkter på det här innehållet (eftersom det troligen visas färre annonser) jämfört med innehåll som är lämpligt för annonsörer.

Det betyder den gula ikonen:

  • Om det står ”Begränsat antal eller inga annonser. Du kan begära granskning.” som status: Videon har bedömts av våra automatiserade system. Du kan begära granskning. En person som specialiserar sig på policyer kommer då att titta på videon igen och kan ändra videons status för intäktsgenerering om det är lämpligt.
  • Om det står ”För närvarande begränsat antal eller inga annonser, men videon genomgår granskning” som status: Videon granskas av en policyspecialist (en riktig person, inte en maskin). Våra specialister kan låta statusen för intäktsgenerering stå kvar eller ändra den. Deras beslut är slutgiltigt.
  • Om det står ”För närvarande begränsat antal eller inga annonser. Bekräftat vid manuell granskning.” som status: Våra policyspecialister har tittat igenom videon och anser att den inte uppfyller alla våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll. Ikonen förblir gul och statusen kan inte ändras.

Ej kvalificerad

Du har aktiverat intäktsgenerering men det finns ett upphovsrättsanspråk på videon. Videon kan inte generera intäkter.

Det betyder den röda ikonen:

  • Om det står Upphovsrättsanspråk som status: Rättighetsinnehavaren har antingen gjort anspråk på din video via Content ID-systemet eller utfärdat en fullständig och giltig begäran om borttagning av upphovsrättsskäl för din video på grund av att den innehåller upphovsrättsskyddade verk utan tillåtelse. På grund av det kan du inte längre generera intäkter på videon.

 Av

Du valde att inte aktivera intäktsgenerering för videon.

Det betyder den grå ikonen:

  • Om det står ”Upphovsrättsanspråk. Kvalificerad för intäktsdelning.” som status: Någon annan har upphovsrätt till en del av innehållet i din video. Annonser visas och intäkterna går till upphovsrättsinnehavaren. Den goda nyheten för dig är att upphovsrättsinnehavaren är villig att dela intäkter med dig. Om du ändrar statusen för intäktsgenerering till På får du en del av intäkterna för den här videon.

Om ikonen ändras från grön till gul

Ibland ändras ikonen för intäktsgenerering för en video i Videohanteraren från grön (intäktsgenerering) eller till gul (begränsat antal eller inga annonser) eller . Det beror på att våra automatiska annonssystem gör flera kontroller för att avgöra om en viss video uppfyller våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll.

En videos klassificering kan ändras efter att den har publicerats eftersom våra system fortsätter att analysera mer information från videon. Vi arbetar aktivt för att göra den här processen snabbare och stabilare.

Det här kan du göra vid ikonändringar

Innan du publicerar videon

Vi rekommenderar att du väntar tills kontrollerna som görs vid uppladdningen är klara innan du publicerar videon. Läs mer om självcertifiering.

Efter att videon har publicerats

En videos klassificering kan ändras under de första 24–48 timmarna efter uppladdning. Den stabiliseras i allmänhet efter 48 timmar. Tänk på att statusen kan ändras igen baserat på hur tittarna engagerar sig i din video. Om du tror att en ikon har blivit gul av misstag kan du begära en mänsklig granskning. Videor som redan har granskats och fått ett slutligt beslut bör inte ändras. Läs mer om hur granskningar av intäktsgenerering fungerar och när du ska begära det.

Se en lista över dina videor med gul ikon

Om du vill se en lista över dina videor med gul ikon kan du filtrera på statusen Intäktsgenerering i avsnittet Video i YouTube Studio. Om du vill ha en kopia av videolistan kan du kontakta supporten för kreatörer.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
59
false
false