Przewodnik po ikonach zarabiania w YouTube Studio

Wprowadzamy zmiany w sposobie, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy dane dotyczące treści przeznaczonych dla dzieci w YouTube.com. W rezultacie niektóre instrukcje podane w tym artykule mogły się zmienić. Więcej informacji

Możesz włączyć reklamy w filmach, jeśli należysz do programu partnerskiego YouTube, a Twój film jest zgodny z wytycznymi na temat tworzenia filmów odpowiednich do wyświetlania reklam. Jeżeli nie masz pewności, czy Twój film spełnia warunki, przeczytaj artykuł Samodzielna ocena filmów. Gdy włączysz reklamy, obok każdego filmu zobaczysz ikonę zarabiania.

Ikony te informują, czy film generuje przychody. To, czy osiągniesz przychody, zależy od wielu czynników, w tym od roszczeń dotyczących praw autorskich, dzielenia się przychodami oraz od tego, czy Twoje treści są atrakcyjne dla reklamodawców. Z tego przewodnika dowiesz się, co oznacza każda ikona.

Więcej informacji o przesyłaniu filmów, na których chcesz zarabiać, oraz sprawdzone metody znajdziesz w tym artykule.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli ikona jest zielona, możesz skonfigurować transmisję. Jeżeli widoczna jest ikona sprawdzania, zaczekaj. Gdy zobaczysz żółtą ikonę, możesz skonfigurować transmisję, wprowadzić w niej zmiany lub przesłać odwołanie.

 Sprawdzam

Tę ikonę zobaczysz, gdy nasze systemy będą sprawdzać Twój film pod kątem możliwości wyświetlania w nim reklam.

Zazwyczaj trwa to mniej niż 20 minut, a maksymalnie 1 godzinę. Gdy proces sprawdzania się zakończy, pojawi się status zarabiania. W tym czasie nie będą wyświetlać się żadne reklamy. Aby maksymalnie wykorzystać potencjał zarobkowy, zalecamy przesłanie treści jako niepublicznych lub prywatnych godzinę przed ich publikacją.New Monetization Icon: Check Ad-Suitability Before Your Video Goes Public

Włączone

Zarabianie zostało włączone, a ponieważ film jest zgodny z wytycznymi na temat tworzenia filmów odpowiednich do wyświetlania reklam, większość reklam może się w nim pojawić. Pamiętaj, że możesz nie otrzymać wszystkich przychodów z reklam przy tym filmie. Czasami przychody mogą zostać tymczasowo wstrzymane z powodu sporu dotyczącego praw autorskich.

Co oznacza dla Ciebie zielona ikona?

  • Jeśli opis stanu brzmi „Włączone”: otrzymujesz pełne przychody z tego filmu.
  • Jeżeli opis stanu brzmi „Roszczenie dotyczące praw autorskich”: przychody mogą zostać tymczasowo wstrzymane z powodu roszczenia dotyczącego praw autorskich. Przychody ostatecznie trafią do odpowiedniego właściciela, gdy roszczenie lub spór zostaną rozwiązane. Dowiedz się więcej na temat zarabiania w trakcie sporu dotyczącego roszczenia z systemu Content ID.
  • Jeśli opis stanu brzmi „Wyjątki”: w tym filmie można wyświetlać tylko reklamy niespersonalizowane, ponieważ został on oznaczony jako przeznaczony dla dzieci.

 Ograniczone

Zarabianie na tym filmie zostało włączone, ale ponieważ nie jest on zgodny ze wszystkimi wytycznymi na temat tworzenia filmów odpowiednich do wyświetlania reklam, marki mogą zrezygnować z umieszczania w nim reklam. Oznacza to, że możesz zarobić mniej (ponieważ będzie wyświetlać się mniej reklam) niż w przypadku treści, które są odpowiednie dla reklamodawców.

Co oznacza dla Ciebie żółta ikona?

  • Jeśli opis stanu brzmi „Powoduje ograniczenie lub brak reklam. Możesz poprosić o powtórne sprawdzenie”: oznacza to, że oceny dokonały nasze zautomatyzowane systemy. Możesz poprosić o ponowne sprawdzenie, co oznacza, że osoba specjalizująca się w ocenie treści obejrzy film i w razie potrzeby zmieni jego stan zarabiania.
  • Jeżeli opis stanu brzmi „Obecnie powoduje ograniczenie lub brak reklam, ale film jest w trakcie sprawdzania”: oznacza to, że specjalista ds. zasad (prawdziwa osoba, nie komputer) właśnie sprawdza ten film. Nasi specjaliści mogą utrzymać lub zmienić stan zarabiania, a ich decyzja jest ostateczna.
  • Jeśli opis brzmi „Aktualnie powoduje ograniczenie lub brak reklam. Potwierdzono przez sprawdzenie ręczne”: oznacza to, że nasi specjaliści ds. zasad sprawdzili film i uważają, że nie jest on zgodny ze wszystkimi wytycznymi na temat filmów odpowiednich do wyświetlania reklam. Żółta ikona jest zablokowana i nie można jej zmienić.

 Włączone

Masz włączone zarabianie na filmie zawierającym cover utworu, ale wydawca zgłosił do niego roszczenie. Wydawca ten wcześniej zgodził się już dzielić przychodami z tymi twórcami coverów, którzy należą do programu partnerskiego YouTube.

Co oznacza dla Ciebie żółta ikona?

  • Jeśli opis brzmi „Roszczenie dotyczące praw autorskich. Dzielenie się przychodami”: oznacza to, że otrzymasz tylko część przychodów z tego filmu. Dowiedz się więcej na temat dzielenia się przychodami i zarabiania na kwalifikujących się filmach z coverami.

 Nieodpowiedni

Masz włączone zarabianie, ale do filmu zgłoszono roszczenie dotyczące praw autorskich. Z tego powodu zarabianie na nim jest niemożliwe.

Co oznacza dla Ciebie czerwona ikona?

  • Jeśli opis stanu brzmi „Roszczenie dotyczące praw autorskich”: oznacza to, że inna strona korzystająca z systemu Content ID przesłała roszczenie dotyczące praw autorskich do treści zawartych w Twoim filmie. W niektórych sytuacjach możesz zgłosić sprzeciw.
  • Jeżeli opis brzmi „Roszczenie dotyczące praw autorskich” i „Ostrzeżenie dotyczące konta”: oznacza to, że przesłano sprzeciw, ale właściciel praw autorskich go nie zaakceptował i poprosił o usunięcie Twojego filmu. W takim przypadku na Twoje konto nałożymy ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich.

 Wyłączone

Zarabianie na tym filmie nie zostało włączone.

Co oznacza dla Ciebie szara ikona?

  • Jeśli opis brzmi „Roszczenie dotyczące praw autorskich. Możliwe dzielenie się przychodami”: oznacza to, że właścicielem praw autorskich do treści w Twoim filmie jest ktoś inny. Reklamy są wyświetlane, a przychody trafiają do właściciela praw autorskich. Dobra wiadomość dla Ciebie jest taka, że właściciel praw autorskich jest otwarty na możliwość dzielenia się z Tobą przychodami. Jeśli zmienisz stan zarabiania na „Włączone”, otrzymasz część przychodów z tego filmu.

Dlaczego ikona zmienia kolor z zielonego na żółty?

Czasami ikona zarabiania w Menedżerze filmów zmienia się z zielonej (zarabianie:  lub ) na żółtą (ograniczenie lub brak reklam:  albo ). Dzieje się tak, ponieważ nasze automatyczne systemy reklamowe wielokrotnie skanują filmy, by ustalić, czy spełniają one wytyczne na temat tworzenia filmów odpowiednich do wyświetlania reklam.

Klasyfikacja filmu może się zmienić po jego opublikowaniu, ponieważ systemy nieustannie analizują kolejne informacje dotyczące Twoich treści. Cały czas pracujemy nad tym, aby proces ten był szybszy i stabilniejszy.

Co można zrobić ze zmianami ikon?

Przed udostępnieniem filmu

Jeśli chcesz sprawdzić możliwość zarabiania przed opublikowaniem filmu, możesz przesłać go jako niepubliczny. Klasyfikacja filmu może się zmieniać przez 24–48 godzin od momentu przesłania. Zwykle stabilizuje się ona po 48 godzinach. Pamiętaj, że klasyfikacja może się zmienić w zależności od tego, jak widzowie reagują na film.

Po udostępnieniu filmu

Jeśli uważasz, że żółta ikona przy Twoim filmie pojawiła się w wyniku błędu, możesz przesłać prośbę o ręczne sprawdzenie. Jeżeli na podstawie wcześniej przeprowadzonego procesu ręcznej weryfikacji podjęto ostateczną decyzję w sprawie ikony, którą został oznaczony film, jej kolor nie powinien się zmienić. Dowiedz się więcej o tym, jak działają oceny możliwości zarabiania i kiedy o nie prosić.

Wyświetlanie listy filmów oznaczonych żółtą ikoną

Aby wyświetlić listę filmów oznaczonych żółtą ikoną, możesz przefiltrować swoją sekcję filmów w Studiu twórców według stanu zarabiania. Aby uzyskać kopię listy filmów, skontaktuj się z zespołem pomocy dla twórców.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?