Ocena własnych treści pod kątem zgodności z wytycznymi na temat tworzenia filmów odpowiednich do wyświetlania reklam

Aktualizacja: styczeń 2020 r. Na podstawie opinii twórców muzyki oraz treści o grach doprecyzowaliśmy niektóre opcje oceny treści. Przedstawiamy te opcje w skrócie:
 
Niestosowny język: usunęliśmy zapis „Mocne wulgaryzmy używane w sposób obraźliwy lub nawołujący do nienawiści”, ponieważ ta kwestia jest już zawarta w wytycznych dotyczących treści szerzących nienawiść. Dodaliśmy także więcej wskazówek dotyczących opcji oceny, aby pomóc twórcom muzyki zrozumieć, jak wulgaryzmy w tekstach mogą wpłynąć na możliwość wyświetlania reklam w filmach.
 
Przemoc: zaktualizowaliśmy wszystkie opcje oceny, aby nakierować twórców treści o grach, którzy przesyłają filmy zawierające przemoc.
 
Treści związane z narkotykami: zaktualizowaliśmy opcje oceniania, aby dokładniej określić, na jakich treściach muzycznych powiązanych z narkotykami można zarabiać.
 
Treści związane z bronią palną: wprowadziliśmy zmiany w opcjach oceniania, aby wyjaśnić, na jakich treściach przedstawiających broń palną można zarabiać.

Dzięki temu artykułowi samodzielnie ocenisz swoje treści i dowiesz się, czy Twój film spełnia wytyczne na temat tworzenia filmów odpowiednich do wyświetlania reklam.

Opisujemy tutaj trzy rodzaje treści:

  • W tych treściach można włączyć reklamy: są to treści, które spełniają nasze Wytyczne na temat tworzenia filmów odpowiednich do wyświetlania reklam.
  • Można włączyć reklamy, ale wiele marek może nie zdecydować się na ich wyświetlanie: tego typu treści będą odpowiadać niektórym reklamodawcom, ale część marek może z nich zrezygnować. Oznacza to, że możesz zarobić mniej (ponieważ będzie wyświetlać się mniej reklam) niż w przypadku treści, które są odpowiednie dla wszystkich reklamodawców.
  • W tych treściach należy wyłączyć reklamy: tego typu materiały nie są odpowiednie dla żadnego z naszych reklamodawców. Musisz wyłączyć w nich reklamy.

Pamiętaj, że wszystko, co publikujesz w YouTube, musi być zgodne z naszymi Wytycznymi dla społeczności. Oprócz nich obowiązują też wytyczne na temat tworzenia filmów odpowiednich do wyświetlania reklam. Na ich podstawie możesz określić, czy reklamodawcy będą chcieli, by ich marka pojawiała się przy danych treściach. Jeśli Twój materiał nie jest odpowiedni do wyświetlania reklam, musisz je wyłączyć.

Nie chcemy mówić Ci, co masz tworzyć. Każdy twórca w YouTube jest wyjątkowy i wpływa na pełny życia charakter serwisu. Te wytyczne po prostu pozwalają lepiej zrozumieć, jakie typy treści nie będą dla reklamodawców atrakcyjne. Pewne materiały mogą nie być odpowiednie dla wszystkich marek, ale nadal możesz na nich zarabiać w YouTube Premium i za pomocą takich funkcji jak superczat czy wspieranie kanału.

Samodzielna ocena własnych treści

Nieodpowiedni język

Częste stosowanie mocnych wulgaryzmów.

W tych treściach można włączyć reklamy

Lekkie wulgaryzmy (typu „szlag” czy „cholera”) lub ich brak; ocenzurowane wulgaryzmy w tytule, miniaturze lub na początku filmu; mocne wulgaryzmy (takie jak słowo na „k”) w dalszej części filmu albo mocne wulgaryzmy w teledysku.
Można włączyć reklamy, ale wiele marek może nie zdecydować się na ich wyświetlanie Bardzo wulgarny język w tytule, miniaturze lub na początku filmu, mocne wulgaryzmy w tytule lub miniaturze teledysku.

Treści dla dorosłych

Zachowania seksualne oraz związane z nimi język i wyrażenia.
W tych treściach można włączyć reklamy Brak takich treści lub sceny romantyczne, pocałunki, rozmowy na temat związków uczuciowych i seksualności bez odnoszenia się do stosunków seksualnych, treści o umiarkowanym charakterze seksualnym, takie jak skąpy ubiór, zmysłowy taniec czy edukacja seksualna bez prezentowania aktów seksualnych, teledysk zawierający treści erotyczne bez nagości.
Można włączyć reklamy, ale wiele marek może nie zdecydować się na ich wyświetlanie Zamazana lub ocenzurowana nagość (niezależnie od kontekstu), ujęcia przedstawiające intymne części ciała (nawet jeśli są zakryte), rozmowy o intymnych doświadczeniach erotycznych, sceny sugerujące stosunek seksualny, akcesoria erotyczne bez widocznego kontaktu cielesnego lub nagości, realistyczne przedstawienie genitaliów.
W tych treściach należy wyłączyć reklamy Ujęcia odsłoniętych piersi lub całego nagiego ciała, akty seksualne, parzenie się zwierząt, rozmowy na temat fetyszów lub treści pornograficzne w miniaturze.

Przemoc

Sytuacje przedstawiające zranienie, urazy lub obrażenia.

W tych treściach można włączyć reklamy Umiarkowana przemoc lub jej brak; obrażenia bez pokazywania krwi lub drastycznych obrazów albo inscenizowana przemoc pojawiające się w filmie animowanym, komediowym, dramacie lub teledysku; przemoc widoczna w nieedytowanym filmie przedstawiającym rozgrywkę w grze.
Można włączyć reklamy, ale wiele marek może nie zdecydować się na ich wyświetlanie Prawdziwe obrażenia i sceny przemocy, na których widać krew, ukazane w kontekście wydarzeń sportowych, wypadków, żartów, „wpadek” lub filmów o zwierzętach; inscenizowana przemoc, której towarzyszą duże ilości krwi i okrucieństwo, pojawiająca się w animacji, filmie komediowym, dramacie, grze wideo lub teledysku; edytowana rozgrywka w grze wideo z ujęciami, które skupiają się na przemocy.
W tych treściach należy wyłączyć reklamy Prawdziwe poważne obrażenia, faktyczna śmierć, krzywdzenie osób nieletnich lub zwierząt, prezentacje wykorzystywania seksualnego i przemocy domowej lub dyskusje na ten temat; edytowana rozgrywka w grze wideo z ujęciami, które skupiają się na przemocy.

Sceny szkodliwe lub niebezpieczne

Sytuacje mogące zagrażać uczestnikom.
W tych treściach można włączyć reklamy Brak takich sytuacji lub wyczyny kaskaderskie, lub nieco niebezpieczne działania, które są przeprowadzane w profesjonalnych oraz kontrolowanych warunkach i podczas których nikt poważnie nie ucierpiał.
Można włączyć reklamy, ale wiele marek może nie zdecydować się na ich wyświetlanie Treści przedstawiające obrażenia fizyczne lub cierpienie, które jednak nie są głównym tematem filmu, w tym treści przedstawiające działania przeprowadzane w nieprofesjonalnych i niekontrolowanych warunkach.
W tych treściach należy wyłączyć reklamy Wypadki, żarty lub wyczyny kaskaderskie, które są ryzykowne dla zdrowia, np. picie/spożywanie niejadalnych produktów, jako główny motyw filmu; rozmowy na temat popularnych filmów przedstawiających tego typu treści.

Treści związane z narkotykami

Substancje nielegalne, podlegające kontroli lub stosowane rekreacyjnie.
W tych treściach można włączyć reklamy Brak takich substancji lub nawiązanie do narkotyków albo związanych z nimi akcesoriów w kontekście komediowym bądź edukacyjnym, w treściach muzycznych lub stwierdzeniach, które nie promują takich produktów; narkotyki w teledysku.
Można włączyć reklamy, ale wiele marek może nie zdecydować się na ich wyświetlanie Treści przedstawiające zażywanie narkotyków lub jego efekty, produkcję lub dystrybucję narkotyków i związanych z nimi akcesoriów w kontekście komediowym, dokumentalnym, informacyjnym lub edukacyjnym.
W tych treściach należy wyłączyć reklamy Treści przedstawiające lub omawiające nadużywanie, kupowanie, produkcję, sprzedaż albo uzyskiwanie narkotyków lub związanych z nimi akcesoriów w obrazowy i szczegółowy sposób.

Treści szerzące nienawiść

Materiał, który może obrażać dyskryminowane osoby lub grupy.
W tych treściach można włączyć reklamy Brak takich treści albo nieszkodliwe odniesienia do dyskryminowanych grup przedstawione w kontekście komediowym lub w ramach debaty publicznej.
Można włączyć reklamy, ale wiele marek może nie zdecydować się na ich wyświetlanie Treści, które mogą być obraźliwe w stosunku do dyskryminowanych grup, ale zostały użyte w kontekście edukacyjnym, informacyjnym lub dokumentalnym.
W tych treściach należy wyłączyć reklamy Okazywanie nienawiści lub dyskryminacji wobec chronionej grupy osób z powodu rasy, wieku lub innych naturalnych cech.

Treści związane z bronią palną

Przedstawienie prawdziwej broni lub jej imitacji albo rozmowy na ten temat.
W tych treściach można włączyć reklamy Brak takich treści lub treści dotyczące polowań, lub prezentacja broni palnej w bezpiecznym miejscu, np. na strzelnicy.
Można włączyć reklamy, ale wiele marek może nie zdecydować się na ich wyświetlanie Użycie broni palnej poza środowiskiem kontrolowanym, prezentowanie broni palnej wykonanej chałupniczo, wydrukowanej na drukarce 3D lub wcześniej zmodyfikowanej, strzelanie z broni pneumatycznej do osób bez wyposażenia ochronnego.
W tych treściach należy wyłączyć reklamy Treści przedstawiające produkcję lub modyfikację broni palnej, promujące producentów lub sprzedawców broni palnej, a także ułatwiające jej sprzedaż, treści pokazujące osoby nieletnie korzystające z broni palnej bez nadzoru osoby dorosłej.

Kwestie o charakterze wrażliwym

Niedawne wydarzenia związane z wojną, śmiercią lub tragedią.
W tych treściach można włączyć reklamy Brak takich treści lub analiza lub ocena poważnych i aktualnych wydarzeń, które nie zostały opisane poniżej.
W tych treściach należy wyłączyć reklamy Tematem są współczesne akty terroryzmu, wydarzenia pociągające za sobą wiele ofiar śmiertelnych lub kontrowersyjne problemy społeczne.

Wyłączenie odpowiedzialności: te pytania pomogą nam lepiej ocenić, czy Twój film spełnia Wytyczne na temat tworzenia filmów odpowiednich do wyświetlania reklam. Pamiętaj, że YouTube ma prawo do wyświetlania reklam przy Twoich treściach, ale nie ma takiego obowiązku. Te wytyczne nie są wymogiem, nie są też wyczerpujące. Odnoszą się one do wszystkich aspektów Twojego filmu, w tym do tytułu, miniatury, obrazów i opisu.

YouTube zastrzega sobie prawo do tego, by nie wyświetlać – według własnego uznania – reklam w filmach i na stronach odtwarzania filmów, w tym reklam od określonych reklamodawców lub w określonych formatach. Poważne lub wielokrotne naruszanie tych zasad może prowadzić do wyłączenia zarabiania na kanale albo zawieszenia uczestnictwa w programie partnerskim YouTube.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?