Gi innholdet ditt en vurdering opp mot retningslinjene våre for annonsørvennlig innhold.

I denne artikkelen får du hjelp til selv å vurdere om videoen din samsvarer med retningslinjene våre for annonsørvennlig innhold.

I denne artikkelen kan du lese om følgende tre alternativer:

  • Du kan slå på annonser for dette innholdet: Denne typen innhold samsvarer med retningslinjene våre for annonsørvennlig innhold.
  • Du kan slå på annonser, men mange annonsører velger kanskje å ikke annonsere: Denne typen innhold er egnet for enkelte annonsører, mens andre kanskje har valgt det bort. Dette betyr at du kanskje tjener mindre på dette innholdet (fordi det sannsynligvis vises færre annonser) enn på innhold som passer for alle annonsører.
  • Du bør slå av annonser for dette innholdet: Denne typen innhold er ikke egnet for annonsørene våre. Du bør slå av annonser.

Husk at alt du legger ut på YouTube, må samsvare med retningslinjene for brukere. Retningslinjene våre for annonsørvennlig innhold er et sett med regler som kommer i tillegg til retningslinjene for brukere. De angir hvorvidt annonsører ønsker at merkevarene deres skal vises sammen med denne typen innhold. Hvis innholdet ditt ikke er annonsevennlig, bør du slå av annonser.

Vi forteller deg ikke hva du skal lage. Alle skaperne på YouTube er unike, og dette er med på å gjøre YouTube til et levende samfunn. Formålet med disse retningslinjene er å hjelpe deg med å forstå hva slags innhold annonsørene kanskje ikke ønsker å assosieres med. Selv om noen typer innhold kanskje ikke passer for alle merkevarer, kan du likevel tjene penger på YouTube Premium og funksjoner som Superchat og kanalmedlemskap.

Gi innholdet ditt en egenvurdering

Upassende språk

Gjentakende bruk av svært stygt språk.

Du kan slå på annonser for dette innholdet

Ingen forekomster eller forekomster av milde former for stygt språk (som «pokker», «faen») eller sensurert stygt språk i begynnelsen av videoen, i tittelen eller i miniatyrbildet for videoen. Det forekommer enkelte innslag av stygt språk (som vulgære navn på kjønnsorganer) senere i videoen.
Du kan slå på annonser, men mange annonsører velger kanskje å ikke annonsere Det brukes svært stygt språk i begynnelsen av videoen, i tittelen eller i miniatyrbildet for videoen, men formålet er humoristisk, dokumentarisk, nyhetsmessig eller pedagogisk.
Du bør slå av annonser for dette innholdet Det brukes svært stygt språk på en hatsk eller nedsettende måte.

Seksuelt innhold

Atferd, språk eller uttrykk av seksuell art.
Du kan slå på annonser for dette innholdet Ingen forekomster eller forekomster av romantikk, kyssing eller generell omtale av forhold eller seksualitet uten referanser til samleie, eller moderat seksuelt betont innhold som kan omfatte begrenset bekledning, sensuell dansing eller pedagogisk informasjon om kropp og sex uten bruk av bilder, eller videoen er en musikkvideo med seksuelt innhold uten nakenhet.
Du kan slå på annonser, men mange annonsører velger kanskje å ikke annonsere Det forekommer uskarp eller sensurert nakenhet, selv om det brukes i pedagogisk, nyhetsmessig eller annen sammenheng, fokus på intime kroppsdeler (selv om disse er tildekket), omtale av seksuelle handlinger, underforståtte henvisninger til seksuelle handlinger, sexleketøy uten hudkontakt eller nakenhet eller realistiske fremstillinger av kjønnsorganer.
Du bør slå av annonser for dette innholdet Det forekommer eksplisitt nakenhet, nakne bryster, seksuelle handlinger, paring blant dyr eller omtale av fetisjer, eller videoen eller miniatyrbildet har seksuelt innhold.

Vold

Fremstillinger av smerte, lidelser eller skader.

Du kan slå på annonser for dette innholdet Ingen forekomster eller forekomster av mild voldsbruk, personskader uten synlig blod eller eksplisitt innhold, eller forekomster av dramatisert vold som inngår i videospill-, animasjons-, humor-, drama- eller musikkvideoer.
Du kan slå på annonser, men mange annonsører velger kanskje å ikke annonsere Det forekommer ekte skader/vold med synlig blod som inngår i videoer med sport, ulykker, skøyerstreker, knall og fall eller dyr. Det forekommer dramatisert, overdreven vold med blod og gørr som inngår i videospill eller i animasjons-, humor,- drama- eller musikkvideoer.
Du bør slå av annonser for dette innholdet Det forekommer ekte, alvorlige skader, ekte dødsfall, skader som påføres mindreårige, dyremishandling eller fremstillinger eller omtale av seksuelt misbruk eller familievold.

Skadelige eller farlige handlinger

Situasjoner der deltakerne potensielt settes i fare.
Du kan slå på annonser for dette innholdet Ingen handlinger eller stunt eller handlinger som er forbundet med en viss fare, men der de aktuelle handlingene utføres i et profesjonelt og kontrollert miljø der ingen blir alvorlig skadet.
Du kan slå på annonser, men mange annonsører velger kanskje å ikke annonsere Fysiske skader eller nødssituasjoner vises, men er ikke fokus for videoen. Dette omfatter handlinger som utføres av amatører i et miljø som ikke er kontrollert. 
Du bør slå av annonser for dette innholdet Det fokuseres på stunt, ulykker eller skøyerstreker som kan være helseskadelige, for eksempel ved at ting som ikke er egnet for menneskelig konsum, spises eller drikkes, eller det snakkes om populære videoer med denne typen innhold.

Innhold relatert til narkotika

Ulovlige eller rekreasjonelle rusmidler eller regulerte stoffer.
Du kan slå på annonser for dette innholdet Ingen forekomster, eller pedagogisk innhold, musikk, utsagn eller humoristiske referanser om narkotika eller brukerutstyr for narkotika som ikke promoterer eller forherliger narkotika.
Du kan slå på annonser, men mange annonsører velger kanskje å ikke annonsere Innholdet fokuserer på fremvisning eller forbruk, produksjon eller distribusjon av rusmidler eller brukerutstyr for rusmidler i en musikalsk, humoristisk, nyhetsmessig, pedagogisk eller dokumentarisk sammenheng.
Du bør slå av annonser for dette innholdet Det forekommer fremstillinger eller omtale av misbruk, kjøp, produksjon, salg eller tilveiebringelse av rusmidler eller brukerutstyr for rusmidler på en eksplisitt og detaljert måte.

Hatsk innhold

Innholdet er trolig støtende for marginaliserte enkeltpersoner eller grupper.
Du kan slå på annonser for dette innholdet Ingen forekomster eller forekomster av henvisninger til marginaliserte grupper, men dette er gjort på en ikke-støtende måte, for eksempel i humoristisk sammenheng eller som et innlegg i en offentlig debatt. 
Du kan slå på annonser, men mange annonsører velger kanskje å ikke annonsere Innhold som kan være støtende for en marginalisert gruppe, men som brukes i en dokumentarisk, nyhetsmessig eller pedagogisk sammenheng. 
Du bør slå av annonser for dette innholdet Hat eller diskriminering rettet mot en beskyttet gruppe basert på rase, alder eller andre personlige egenskaper. 

Innhold relatert til skytevåpen

Fremstillinger eller omtale av ekte eller falske skytevåpen.
Du kan slå på annonser for dette innholdet Ingen forekomster eller forekomster av jaktrelatert innhold eller skytevåpen som vises i kontrollerte miljøer, som skytebaner.
Du bør slå av annonser for dette innholdet Innhold som viser hvordan man produserer eller modifiserer skytevåpen, eller som promoterer forhandlere eller produsenter av skytevåpen, eller som legger til rette for salg av skytevåpen.

Sensitive temaer

Nylige hendelser knyttet til krig, dødsfall eller tragedier.
Du kan slå på annonser for dette innholdet Ingen forekomster eller forekomster av analyser av eller meningsutveksling rundt alvorlige og aktuelle hendelser som ikke beskrives nedenfor.
Du bør slå av annonser for dette innholdet Diskusjoner om terrorhandlinger i moderne tid, hendelser som har ført til katastrofale tap av menneskeliv, eller kontroversielle samfunnsspørsmål.

Ansvarsfraskrivelse: Disse spørsmålene gir oss en bedre forståelse av hvordan videoen din overholder retningslinjene for annonsørvennlig innhold. Ikke glem at YouTube har rett, men ingen forpliktelse, til å vise annonser sammen med videoene dine. Disse retningslinjene er ikke uttømmende eller foreskrivende, og de gjelder for alle aspekter knyttet til videoen din, inkludert tittelen, miniatyrbildet, bildene og beskrivelsen.

Vi i YouTube forbeholder oss retten til etter eget skjønn å avgjøre at det ikke skal vises annonser i visse videoer eller på visse videosider – inkludert annonser fra bestemte annonsører eller i bestemte formater. Alvorlige eller gjentatte brudd på disse retningslinjene kan føre til at annonser blir deaktivert for kanalen din, eller at du midlertidig utestenges fra YouTubes partnerprogram.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?