Hodnocení obsahu pomocí vlastní certifikace

Svůj obsah můžete sami ohodnotit a zjistit, zda video splňuje pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty.

V tomto článku najdete tři možnosti:

 • U tohoto obsahu můžete zapnout reklamy: Tento obsah splňuje naše pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty.
 • Můžete zapnout reklamy, ale zobrazí se pouze reklamy značek, které vyjádřily souhlas: Ve výchozím nastavení inzerenti u tohoto obsahu reklamy nezobrazují, některé značky ale mohou mít jiný názor. Vaše tržby z tohoto obsahu proto budou nižší (menší počet zobrazených reklam) než z obsahu, který je vhodný pro všechny inzerenty.
 • Pro tento obsah byste měli reklamy vypnout: Tento typ obsahu není vhodný pro žádné z našich inzerentů. Měli byste reklamy vypnout.

Nezapomeňte, že všechno, co publikujete na YouTube, musí splňovat naše Pokyny pro komunitu YouTube. Naše pokyny týkající se obsahu vhodného pro inzerenty jsou další sadou pravidel, která doplňují Pokyny pro komunitu. Popisují druhy obsahu, se kterým lze dosáhnout plného či omezeného zpeněžení. Pokud pro reklamy není vhodný, měli byste reklamy vypnout.

Neříkáme vám, co máte tvořit. Každý autor na YouTube je jedinečný a přispívá k vitalitě YouTube. Tyto pokyny vám mají pomoci lépe porozumět typům obsahu, u kterého inzerenti nemusejí chtít, aby byl zobrazován. I když některé typy obsahu nemusí vyhovovat všem značkám, můžete dále vydělávat peníze prostřednictvím služby YouTube Premium nebo funkcemi jako je Superchat nebo členství v kanálech.

Co najdete v tomto článku
Níže uvádíme jednotlivé sekce dotazníku a podrobnější popis typů obsahu, který do jednotlivých kategorií spadá. Upozorňujeme, že se nejedná o kompletní výčet.

Nevhodné výrazy

Časté používání silně vulgárních výrazů.

Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti

Pro tento obsah můžete zapnout reklamy

Žádné nebo jen lehce vulgární výrazy („sakra“, „vole“ a podobně), cenzurované vulgarity v názvu, miniatuře nebo na začátku videa (přibližně v prvních 30 sekundách); zřídka se vyskytující silně vulgární výrazy (např. slovo ku*va) po začátku videa; silně vulgární výrazy v hudebních videích.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • Miniatury obsahující cenzurované vulgární výrazy.

Definice:

 • Cenzurované vulgární výrazy zahrnují vypípaná či ztlumená slova a skrývání napsaných slov pomocí černých pruhů, symbolů nebo textu přidaného při postprodukci.
 • Začátek videa značí zhruba prvních 30 sekund videa.
 • Hrubé vulgarity zahrnují slova jako „sr*t“, jejich odvozeniny a podobné výrazy.
Reklamy můžete zapnout, ale inzerovat budou pouze značky, které vyjádřily souhlas

Silně vulgární výrazy v názvu, miniatuře nebo na začátku videa (přibližně v prvních 30 sekundách); silně vulgární výrazy v názvu nebo miniatuře hudebního videa, časté silně vulgární výrazy v průběhu videa.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • názvy, které obsahují silně vulgární výrazy, včetně záměrných pravopisných chyb, jako například „Tohle je sr4čka!“.

Definice:

 • Hrubé vulgarity zahrnují slova jako „k*rva“, „h*vno“ nebo „sr*t“.
Pro tento obsah byste měli reklamy vypnout

Extrémně vulgární výrazy použité v názvu, miniatuře nebo kdykoli v průběhu videa, například „p*ča“, „n*gr“, „buz**ant“ nebo jiné nenávistné urážky.

Obsah pro dospělé

Sexuální chování, vyjadřování nebo výrazy; reálné záběry i počítačově generované obrazy. 
Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Pro tento obsah můžete zapnout reklamy

Žádný obsah jen pro dospělé, případně obsah s milostnou tématikou, líbání, rozhovory o romantických vztazích nebo sexualitě bez zmínek o pohlavním styku. Obsah s mírným sexuálním podtextem, jako například odhalující oblečení, smyslné tance, sexuální výchova bez explicitního obsahu nebo hudební video obsahující sexuální obsah bez nahoty.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obsah zaměřený na uspokojování sexuálních tužeb

 • romantické scény, které nejsou sexuálně vzrušivé, jako jsou animované či reálné scény obsahující hrané líbání,
  • scény zobrazující sexuální napětí mezi postavami bez explicitního vyobrazení sexuálních aktů,
  • scény s líbáním, kdy je důraz na romantickém aspektu scény a záměrem není sexuální uspokojení,
    
 • hovory o sexu s komediálním kontextem nebo hovory, které nejsou vedeny sexuálně vzrušujícím způsobem, jako je sexuální výchova určená pro výuku ve školách,
  • odborné zobrazení reprodukční anatomie pomocí schémat nebo modelů, 
  • diskuze o sexuální orientaci a o vývoji sexuální identity ve vztazích, 
    
 • smyslné taneční pohyby v profesionálním prostředí, které jsou součástí uměleckého vyjádření,
  • pohyby v rámci taneční choreografie, které evokují sexuální styk (například zrychlené dýchání nebo pohyby pánve),
    
 • tanec, který je obvykle spojován se smyslností (například tanec u tyče) v profesionálním prostředí, například v tanečním studiu.

Nahota

 • zakrytá nahota, přičemž nahota není hlavním záměrem, jako jsou například scény ze sauny, ve kterých nejsou odhaleny bradavky, pozadí či genitálie (záběr je například rozmazaný nebo pixelizovaný),
  • rozmazaná nahota historických postav, které jsou jen spoře oblečené, ve vzdělávacím kontextu, 
  • zcela zakryté genitálie tak, aby je nebylo možné vidět, s jiným než sexuálním účelem (například lékařský zákrok),
  • zobrazení kojení (bez viditelných bradavek),
    
 • vyobrazení polooděných lidí s prezentací, která nemá být sexuálně vzrušující, jako jsou ženy v bikinách u bazénu,
  • recenze oblečení zaměřené na provedení a funkci oblečení, nikoli na tělesné části pod ním, například prsa,
  • umělecká vyjádření, například sochy, skici nebo počítačově generovaná grafika zahrnující kreslenou nahotu, například postavy v klasickém umění nebo fotografie domorodců v bederních rouškách,
  • průhledné nebo tenké zakrytí ženských prsou nebo dekoltu, hýždí nebo mužského těla v odpovídajícím prostředí, jako je molo módní přehlídky, lékařské vyšetření nebo rekreační pláž, 
  • viditelná částečná nahota jako součást sportu, například boxu, kdy je takové oblečení vyžadováno.

Definice:

 • Sexuálně uspokojující obsah: Obsah, který diváka cíleně nebo pravděpodobně vzruší.
 • Nepřímo vyjádřené sexuální jednání: Chování, které napodobuje sexuální styk, například sex bez penetrace.
 • Obsah se sexuálním podtextem: Vizuální, verbální nebo textové materiály se sexuálním podtónem, které vyjadřují sexuální záměr za účelem vyvolání sexuálního vzrušení.
 • Explicitnost: Míra zobrazení sexuálního jednání nebo nahoty za účelem vzrušení diváka.
Reklamy můžete zapnout, ale inzerovat budou pouze značky, které vyjádřily souhlas

Rozmazaná nebo zakrytá nahota, a to i v případě vzdělávacího, zpravodajského nebo jiného kontextu, zobrazení intimních partií těla (i zahalených), rozhovory o intimních sexuálních zážitcích, naznačené sexuální akty, sexuální pomůcky bez kontaktu s člověkem nebo nahotou, realistické zobrazení genitálií.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obsah zaměřený na uspokojování sexuálních tužeb 

 • názvy nebo miniatury se sexualizovanými tématy (včetně zavádějících signálů), 
  • popisy nebo obsažené odkazy na sexuální aktivity (například obsažené odkazy na sexuální části těla pomocí emodži nebo grafiky),
  • zakroužkování nebo jiné zvýraznění části miniatury, které zahrnuje sexuální jednání,
  • zavádějící název, kde video slibuje sexuální obsah, ale ve skutečnosti ho neobsahuje, 
    
 • zobrazení nedráždivých sexuálních aktivit ve vzdělávacím, dokumentárním nebo hraném obsahu,
  • vysvětlení sexuálních aktivit a jejich historie se vzdělávacím účelem, například lékařská témata,
  • neupravené záběry páření zvířat včetně těch s komediálním kontextem,
    
 • obsažené sexuální jednání nebo chování,
  • určité signály ve videu, které naznačují, že dochází k sexuální aktivitě, například zvuky, otřesy nebo sténání,
 • vyobrazení sexuálních pomůcek či zařízení nebo jiných produktů určených pro zvýšení sexuální aktivity, i když není zobrazeno jejich používání, 
  • neúmyslné zobrazení sexuální pomůcky ve videu, které se sexuálním tématem nesouvisí (například v pozadí),
  • lékařský předmět, který se podobá genitáliím, předvedený v rámci diskuze,
    
 • scény obsahující sexuální napětí, jako je smyslný tanec, osahávání či mazlení s cílem vzrušit diváka,
  • krátké scény sexuálních aktivit v rámci delšího příběhu,  
  • profesionální taneční choreografie s častými sexuálně vzrušujícími pozicemi nebo pohyby (například tělesný kontakt) nebo v minimálním oblečení (například tenké zakrytí prsou),
 • hovory o intimních sexuálních zkušenostech, jako je masturbace, pohlavní styk a jiné sexuální praktiky; může se jednat například o sexuální narážky nebo sexuálně explicitní text nebo zvuk, jako jsou podrobné rozhovory o sexu,
  • zvukové kompilace sexuálních aktivit bez obrazu nebo vizuálních scén, 
  • popisování sexuálních aktivit s cílem vzrušit diváka,
  • zmínky o sexuálních fetiších, i když nejsou popisné, 
    
 • sexuálně zaměřený obsah, jako jsou dokumenty o sexuálním průmyslu nebo platformách s předplatným obsahu pro dospělé.

Nahota

 • vzdělávací nebo dokumentární obsah zobrazující plnou nahotu, 
  • historické nebo oborové přehledy související se sexem nebo nahotou, například na téma malování na kůži celého těla, 
 • rozmazaná nebo pixelizovaná nahota, při níž jsou stále rozpoznatelné sexuální části těla,
  • scény s nahými těly zakrytými hvězdičkami nebo rozmazáním, ale stále viditelnou siluetou,
 • déle trvající vyobrazení nahoty (animovaná, reálná či hraná), 
  • sexualizované sporé oblečení (bikiny, prádlo) zobrazované opakovaně jako hlavní objekt, 
    
 • vyobrazení intimních částí těla, jako jsou opakované či zaměřené záběry na poprsí či rozkrok, s cílem diváka vzrušit, 
  • kompilace viditelně rozpoznatelných linií genitálií při vzrušení,  
  • minimálně zakryté (například tenkými proužky látky) sexuální části těla (prsa, dekolt, hýždě) jako častý objekt záběru,  
  • návodná videa ke kojení s viditelnými bradavkami,
  • smyslný tanec (například twerking) s minimálním oblečením v profesionálním prostředí, 
    
 • vyobrazení běžných objektů připomínajících genitálie, jako jsou vycpávky, nebo jejich používání tak, aby vypadaly jako genitálie a vzrušovaly diváka.

Definice:

 • Zakrytá nahota zahrnuje používání vizuálních technik, jako je rozmazávání nebo zakrývání nahoty pomocí černých pruhů či pixelace.
Pro tento obsah byste měli reklamy vypnout

Odhalená prsa nebo úplná nahota, sexuální akty, páření zvířat, hovory o fetiších nebo miniatura se sexuálním obsahem.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • dospělé aktivity, jako je úplné odhalení intimních částí těla a sexuální akty,
 • sexuální zábava, jako je pornografie či jiné sexuální služby,
 • barvitě znázorněné sexuální akty nebo simulace s úmyslem vzrušit,
 • vyobrazení nebo hovory o fetiších,
 • obsah zaměřený na sexuální skandály nebo záběry odhalující soukromý intimní materiál,
 • napodobování sexuálních aktivit,
 • propagace sexuálního jednání za odměnu,
 • smyslný tanec v jiném než profesionálním prostředí,
  • tělesný kontakt nebo imitace sexuálních pohybů za účelem vyvolání sexuálního napětí.

Násilí

Obsah, který se zaměřuje na krvavé scény, násilí nebo zranění, není vhodný k inzerci, pokud je prezentován bez dalšího kontextu. Pokud je násilný obsah zobrazený ve zprávách nebo vzdělávacích, uměleckých nebo dokumentárních videích, záleží na daném kontextu. Obsahuje-li video například důvěryhodné zprávy informující v žurnalistickém kontextu o násilné události, může splňovat podmínky pro zpeněžení. Násilí v běžném průběhu videoher je z hlediska reklamy obecně přijatelné, montáže zaměřující se na bezdůvodné násilí však nikoli. Tyto zásady se vztahují na všechny hry (realistické i nerealistické).

Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Pro tento obsah můžete zapnout reklamy

Žádné násilí, násilí, jež se objevuje jako součást needitovaných herních videí; mírné násilí s minimálním zobrazením krve; mrtvá těla, která jsou zcela cenzurována, rozmazána, připravena na pohřbení nebo zobrazena v kontextu historických událostí, například válek, jako součást vzdělávacích videí.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obecné násilí 

 • hraný obsah obsahující nerealistické, neexplicitní násilí nebo krátké realistické násilí, 
  • krátká rychlá scéna s fyzickým zraněním (například výstřel do břicha) jako součást násilné akční scény v rámci delšího příběhu, 
  • krátké úryvky násilí z akčního filmu, kde jsou zranění téměř neznatelná,
 • vyobrazení lehkých zranění, jako je pád na kolena bez krvácení nebo jen s omezeným množstvím krve,
  • náhodný nebo záměrný pád z kopce nebo naražení do zdi v rámci hrané scény nebo sportu,  
 • oznámení tragédií zahrnujících více úmrtí, bez hrůzných realistických podrobností, 
  • reportáže o vraždách ve městě bez popisu fyzického stavu obětí. 

Hry

 • mírně explicitní násilí, které je součástí videoher,
  • explicitní scény (například krvavý útok, kde jsou dobře viditelná zranění) v rámci běžného obsahu hry.  

Smrt a tragédie 

 • neexplicitní zobrazení mrtvých těl ve vzdělávacím kontextu,
  • veřejné vyjádření úcty mrtvým doprovázené zobrazením mrtvého těla bez explicitních záběrů,
  • zobrazení plně zakrytých nebo pokojně působících mrtvých těl v historickém kontextu.

Lov

 • lovecký obsah, který neobsahuje vyobrazení explicitních zranění či dlouhého utrpení zvířat,
  • lovecká videa, kde není okamžik smrti nebo zranění viditelný a která neobsahují zaměření na zpracování mrtvých zvířat pro trofejní nebo konzumní účely.

Násilí ve světě zvířat

 • vyobrazení zvířecího násilí v přírodě, které není explicitní,
  • predátoři v honbě za kořistí, přičemž explicitní detaily (zaměření na krvácející zranění kořisti nebo explicitní záběr na ulovení zvířete) nejsou součástí; krev může být krátkodobě zobrazena v omezeném množství, ale není hlavním objektem videa.

Týrání zvířat

 • nesestříhané záběry zvířecího násilí řízeného člověkem (například býčí zápasy) bez propagace tohoto jednání,
   
 • reportáže nebo diskuze o týrání zvířat, které neobsahují násilné záběry,
  • debaty o týrání zvířat bez detailů o konkrétním jednání.

Násilí ve sportu

 • násilí v soubojových sportech se zbraní (například šerm) bez ohledu na ochranné vybavení nebo bezpečnostní opatření, 
 • sportovní zranění, která nejsou explicitní, nebo explicitní zranění ve sportovních utkáních, ve kterých je vidět krev,
  • sport v profesionálním prostředí (například sportovní hala), kde hráči nosí předepsané ochranné rukavice či chrániče zubů,   
  • krátkodobé zobrazení zranění v rámci hry, které může být explicitní (například zlomená ruka),
  • menší neexplicitní zranění (například pád na kolena) v rámci sportovního utkání.

Pouliční šarvátky

 • vyobrazení bojů ve vzdělávacím kontextu,
  • sebeobrana zobrazovaná jako návod, 
  • šarvátky bez opakovaného tvrdého fyzického boje (například pěstní souboj) jako krátkodobá součást v širším kontextu.

Prosazování zákona a potyčky

 • interakce s policejními orgány, které neobsahují konflikt či hrubé chování,
  • krátkodobý, nesestříhaný záznam policejního zásahu proti civilistům pro vzdělávací účely, bez zobrazení explicitního fyzického konfliktu v popisu či zvukovém nebo obrazovém formátu, 
  • běžná interakce s policií (například žádost o pomoc nebo udělení pokuty za parkování).

Definice:

 • Lehké násilí zahrnuje rvačky v obsahu z reálného života nebo pomíjivé násilí jako je rána pěstí.
 • Pojem „hraný“ zahrnuje předem připravený obsah, jako jsou filmy nebo fikce, včetně animovaného obsahu.
Reklamy můžete zapnout, ale inzerovat budou pouze značky, které vyjádřily souhlas

Editovaná herní videa s úseky, které jsou zaměřeny na explicitní násilí; středně závažné násilí se zobrazením krve; mrtvá těla připravená na pohřbení nebo zobrazená v kontextu historických událostí, např. válek, jako součást videa bez vzdělávacího účelu.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obecné násilí

 • opravdové nebo hrané násilí, které má za následek viditelné vážné zranění a zobrazuje krvavé scény nebo zlomené kosti,
  •  hrané delší video s krátkou, mimořádně násilnou scénou (například masové zabíjení) nebo kompilace takových násilných scén, 
  • realistické popisy tragédií (zvukové nebo obrazové). 

Hry

 • editovaná herní videa s úseky, které jsou zaměřeny na explicitní násilí,
  • brutální zabíjení nebo těžká zranění (například stětí hlavy) s přímými záběry na tělesné tekutiny nebo části těla v částech videa. 

Smrt a tragédie

 • mrtvá těla (kromě těch připravovaných na pohřeb) ve vzdělávacím kontextu nebo dokumentárním obsahu, jako jsou válečné dokumenty,
  • mrtvá těla bez viditelných zranění nebo tělesných tekutin zobrazená v rámci zpravodajství, 
  • explicitní záběry na mrtvá těla (včetně vyobrazených zmrzačení nebo úrazů) pro vzdělávací účely. 

Pouliční šarvátky

 • pouliční boje v kontextu vzdělávacího nebo dokumentárního účelu, 
  • explicitní pouliční násilí včetně scén s vážným zraněním, fyzickými útoky a duševním stresem (například křik), 
  • zaměření na rvačky (například záznam bojů mezi vězni). 

Prosazování zákona a potyčky

 • násilná, útočná či hrubá interakce s policejními orgány ve vzdělávacím kontextu nebo jako součást většího příběhu, 
  • šokují policejní zásahy zobrazující násilné potyčky (například rány nebo sražení civilistů k zemi). 

Násilí ve sportu 

 • explicitní sportovní zranění, která jsou součástí většího videa s kontextem (např. kompilace obsahující explicitní zranění, která ale nejsou hlavním záměrem videa).

Násilí ve světě zvířat

 • zvířecí násilí v přírodě se zobrazením explicitních zranění zvířat,
  • pokud jsou jasně viditelná zranění (například krev nebo kosti) hlavním objektem videa.

Týrání zvířat 

 • vzdělávací nebo dokumentární materiály o týrání zvířat se záznamem týrání.

Lov

 • lovecký obsah s krátkodobým explicitním zobrazením například mrtvých nebo zraněných zvířat (například krvavých tělesných částí). 

Války a konflikty

 • skutečné, nesestříhané záběry ozbrojeného konfliktu (například války) bez vzdělávacího kontextu,
  • nesestříhané záběry násilných útoků sdílené bez určitého záměru,  

zahraniční teroristické organizace nebo organizace obchodující s drogami, jako jsou drogové kartely, 

 • vzdělávací nebo dokumentární obsah o těchto skupinách, i když nejsou hlavním objektem videa, 
 • související obrazové, satirické či komediální zobrazení, například vtipy o terorismu, 
 • veřejná oznámení týkající se souvisejících skupin.
Pro tento obsah byste měli reklamy vypnout

Editovaná herní videa, která jsou primárně zaměřena na explicitní násilí; drsné násilí nebo zobrazení smrti, u kterých se objevuje krev; ubližování nezletilým; týrání zvířat; domácí násilí; explicitní mrtvá těla jako součást videa bez vzdělávacího účelu.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obecné násilí 

 • zaměření na krev, vnitřnosti, krvavé scény, tělní sekrety (lidské či zvířecí), místo násilného činu nebo snímky nehod s nejasným či žádným kontextem,
 • scény zobrazující bezdůvodné násilí na dětech, i když je jen hrané.

Hry

 • editovaná herní videa s úseky, které jsou zaměřeny na explicitní násilí,
  • zaměření na zobrazení násilí v hraných situacích, jako jsou „kompilace smrtí“ či kompilace explicitního násilí z videoher či filmů.

Smrt a tragédie

 • mrtvoly nebo výrazně explicitní zranění, jako je useknutí hlavy či amputace.

Války a konflikty

 • záběry nebo snímky střelby, výbuchu, popravy či bombového útoku,
   
 • surové záběry válečných obětí s explicitním zobrazením zranění nebo smrti.

Násilí ve světě zvířat

 • zvířecí násilí v jakémkoli jiném kontextu než v přírodě.

Týrání zvířat

 • krutost nebo bezdůvodné násilí vůči zvířatům, jako je týrání (například kopnutí) nebo násilí řízené člověkem (například nucené kohoutí zápasy). 

Prosazování zákona a potyčky

 • explicitní násilí v kontextu fyzického konfliktu, veřejné demonstrace nebo policejní brutality.

Násilí ve sportu 

 • sportovní videa, jejichž hlavním záměrem je zobrazení explicitních zranění.

Zahraniční teroristické organizace a organizace obchodující s drogami

 • zmínky o zahraničních teroristických organizacích nebo organizacích obchodujících s drogami bez kontextu nebo jako primární objekt videa, například:
  • jména (skupiny či vůdce) nebo obrázky v názvu či miniatuře,
  • nábor členů skupiny,
  • oslava nebo propagace skupiny (například umělecké zobrazení s hudbou, které naznačuje oprávněnost násilného jednání).

Nebezpečné nebo násilné činy

Situace, které mohou být pro účastníky nebezpečné.
Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Pro tento obsah můžete zapnout reklamy

Bezpečné nebo mírně nebezpečné jednání, prováděné v profesionálním a kontrolovaném prostředí, kde nikdo není vážně zraněn.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obecné nebezpečné nebo násilné činy

 • riskantní aktivity bez viditelných zranění, například:
  • profesionální kaskadérské výstupy nebo extrémní sporty, například seskoky v létajícím obleku,
  • záběry člověka, který provádí jízdu na kole či motorce na zadních kolech nebo přízemní parkour.

Kompilace nehod

 • videa kompilací nehod bez zaměření na explicitní zranění (například náraz do skleněných dveří). 

Žerty a výzvy

 • žerty nebo výzvy, při kterých dochází ke zmatení či nepohodlí, ale bez rizika dlouhodobé újmy, jako je výzva „ice bucket challenge“ (polití ledovou vodou z kbelíku).

Zdravotní dezinformace

 • vzdělávací nebo poradenský obsah o bezpečných praktikách ohledně medicíny či zdraví, například návod, jak přestat kouřit nebo jak vyléčit chřipku.

Elektronické cigarety a tabák 

 • veřejná oznámení o preventivních praktikách,
 • hraný obsah zaměřený na užívání,
 • náhodné zobrazování elektronických cigaret nebo tabáku (například náhodně procházející člověk s cigaretou), 
 • vzdělávací nebo dokumentární obsah o průmyslu, který pracuje s tabákem.

Definice:

 • „Vážná zranění” označují zranění, které nelze ošetřit bez odpovídající lékařské péče nebo doma, jako jsou zlomeniny, viditelná vymknutí nebo velké množství krve.
 • Jako úpravy těla se mohou označovat zásahy, jako jsou tetování, piercing nebo chirurgický zákrok.
 • „Hraný” označuje předem připravený obsah, jako jsou filmy nebo fiktivní scény.
Reklamy můžete zapnout, ale inzerovat budou pouze značky, které vyjádřily souhlas

Obsah zobrazující, ale nikoli zaměřený na fyzickou újmu, bolest nebo nepohodlí, včetně činů prováděných v neprofesionálním, nekontrolovaném prostředí

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obecné nebezpečné nebo násilné činy

 • vysoce rizikové aktivity, jako je parkour na mrakodrapech, nebo zobrazení vážného zranění, jako jsou následky pádů na skateboardu nebo kompilace úrazů na kole,
 • škodlivé nebo nebezpečné jednání, u kterého je explicitní násilí prezentováno vzdělávacím nebo dokumentárním způsobem. 

Žerty a výzvy

 • žerty nebo výzvy, které mohou způsobit mimořádné rozrušení, například fyzický konflikt, hrubé výrazy nebo urážky, patří sem také hrozby ohrožení životního postavení, například žert o propuštění z práce, nebo emoční hrozby ve vztazích (například žerty o rozchodu, kdy může dojít k duševnímu zranění, nebo žerty o uvěznění týkající se příbuzných a podobně),
 • žerty obsahující velká množství tělesných tekutin nebo explicitní násilí,
 • výzvy, které zahrnují konzumaci netoxických, nejedlých látek, jako je požití lepicí tyčinky nebo krmiva pro domácí mazlíčky, požití jedlých látek, které jsou ve vysokém množství škodlivé, jako je chilli paprička Carolina Reaper, nebo zobrazení mírné fyzické reakce. 

Elektronické cigarety a tabák

 • recenze nebo srovnání tabákových výrobků (například srovnání náplní do vaporizéru),
 • vzdělávací nebo dokumentární zmínka o službách pro závislé.

Definice:

 • „Mírná fyzická reakce” označuje například zvedání žaludku a kašel vedoucí ke zvracení.
Pro tento obsah byste měli reklamy vypnout

Zaměření na nehody, žerty či akrobacii, které představují zdravotní riziko, například konzumace nepoživatelných věcí nebo diskuze o trendy videích, která tento typ obsahu zobrazují.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obecné nebezpečné nebo násilné činy

 • oslava škodlivého nebo nebezpečného jednání či jednání, které je považováno za nebezpečné, jako například kompilace explicitně zobrazených nehod.

Kompilace nehod

 • kompilace nezdarů zachycující újmu nebo úraz.

Žerty a výzvy

 • žerty nebo výzvy, které nesmí být napodobovány, jako je výzva k pití chlóru, a mohou mít za následek okamžité a vážné poškození zdraví,
 • Žerty, ve kterých se vyskytuje: 
  • sebevražda, smrt, terorismus, například žerty s falešnou bombou nebo ohrožování smrtelně nebezpečnými zbraněmi,
  • nevyžádané sexuální jednání, jako je násilné líbání, osahávání, sexuální zneužití nebo skryté kamery v šatnách či kabinkách,
  • fyzická újma nebo rozrušení, kde toto rozrušení není podstatou videa,
  • dlouhotrvající emoční nepohoda nezletilého, jako je žert, který trvá delší dobu a způsobí, že se dítě bojí nebo je rozrušené; může to být žert, v jehož průběhu dítě uvěří, že mu zemřeli rodiče,
  • výhružky nebo obhajoba fyzického nebo psychického násilí vůči sobě či ostatním, jako je lehnutí si mezi železniční kolejnice,
  • propagace lékařsky nebezpečného jednání, jako je cílené vystavení se viru, nebo podněcování paniky v souvislosti s onemocněním COVID-19,
 • propagace použití zbraní za účelem zranění dalších osob,
 • zobrazení konzumace látek v množstvích, která mají za následek vizuálně šokující reakce, jako je zvracení po požití chilli papričky Bhut Jolokia,
 • výzvy, které mohou při napodobení vést k vážnému poranění, jako je „fire challenge" (polití hořlavinou a zapálení) nebo „bird box challenge" (podle filmu V pasti),
 • propagace nebo obhajování škodlivých zdravotních nebo lékařských tvrzení nebo praktik: 
  • videa, které obhajují nebo poskytují pokyny k vědecky neověřeným lékařským informacím, jako je domácí léčba rakoviny nebo nepravdivá tvrzení o příčině, původu či šíření onemocnění COVID-19,
  • šíření mýtů, jako je protiočkovací obsah, které jsou v rozporu s lékařskými postupy, jež jsou obecně přijímány jako normální a běžné, 
  • popírání existence určitých lékařských diagnóz, jako je HIV nebo COVID-19. 

Elektronické cigarety a tabák 

 • propagace tabáku a tabákových výrobků,
 • záběry nezletilých užívajících tabákové výrobky.

Obsah související s rekreačním užíváním drog

Obsah, který souvisí s rekreačním užíváním drog
Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Pro tento obsah můžete zapnout reklamy

Žádný obsah související s drogami, případně obsah zobrazující drogy a pomůcky pro aplikaci drog ve vzdělávacím, hudebním nebo humorném kontextu, kde nedochází k jejich podpoře; drogy v hudebních videích.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • diskuze o drogách ve vzdělávacích nebo dokumentárních souvislostech, jako je věda o zneužívání drog,
 • diskuze o drogách, která nemá vést k propagaci nebo oslavě užívání drog, jako je osobní příběh o opioidové krizi,
 • zaměření na drogové policejní zátahy nebo obchod s drogami v kontextu zpravodajství, bez zobrazení konzumace, výroby a distribuce,
 • hudební videa s letmými záběry drog.
Reklamy můžete zapnout, ale inzerovat budou pouze značky, které vyjádřily souhlas

Obsah zaměřený na zobrazování nebo důsledky konzumace, výroby nebo distribuce drog nebo pomůcek pro aplikaci drog v kontextu komedie, zpravodajství, vzdělávání nebo dokumentaristiky.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • hraný obsah zobrazující konzumaci rekreačních drog,
 • zaměření na výrobu drog nebo jejich distribuci v rámci vzdělávacího či dokumentárního kontextu, jako je dokument zaměřený na výrobu domácích opioidů nebo zpravodajské reportáže o farmách s konopím,
 • hudební videa zobrazující drogy.
Pro tento obsah byste měli reklamy vypnout

Zobrazení nebo diskuze o užívání, nákupu, výrobě, prodeji či hledání drog nebo pomůcek pro aplikaci drog názorným a podrobným způsobem.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • propagace rekreačních drog,
 • vychvalování užívání rekreačních drog,
 • zaměření na konzumaci drog (včetně účinků) bez vzdělávacího nebo dokumentárního kontextu,
 • tipy nebo doporučení týkající se užívání drog,
 • zaměření na odvětví rekreačních drog, například coffee shopy, grow shopy nebo pěstování konopí,
 • poskytování rad k užívání, koupi, výrobě nebo distribuci drog, například pokynů k nalezení dealera nebo doporučování míst, kde brát drogy.

Nenávistný obsah

Obsah, který pravděpodobně urazí členy marginalizované skupiny.
Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Pro tento obsah můžete zapnout reklamy

Žádný nenávistný obsah, případně zmínky týkající se marginalizovaných skupin způsobem, který neubližuje, v rámci obecné diskuze nebo v komediálním kontextu.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • zpravodajský obsah, který popisuje marginalizovanou skupinu nebo podává informace o diskriminaci, které může taková skupina čelit, aniž by měl vzbudit nenávist, například zpravodajská reportáž o homofobii,
 • komediální obsah, v němž se vyskytují vtipy na účet marginalizované skupiny způsobem, který není zraňující, v rámci obecné diskuze nebo komediálního kontextu, jako jsou vtipy, které nemají za cíl vzbudit nenávist, ve výstupu stand-up komika,
 • umělecký obsah, který používá citlivou terminologii, aniž by měl vzbudit nenávist, v rámci např. popových klipů.
Reklamy můžete zapnout, ale inzerovat budou pouze značky, které vyjádřily souhlas

Obsah, který může být vůči některé marginalizované skupině urážlivý, ale slouží pro vzdělávací, zpravodajské nebo dokumentární účely.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • politický projev nebo debata, která může obsahovat urážlivé výrazy, ale jejímž cílem je vzdělávat, například politická debata o právech transsexuálů.
Pro tento obsah byste měli reklamy vypnout

Nenávist nebo diskriminace vůči chráněné skupině na základě rasy, věku nebo jiných přirozených vlastností.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • tvrzení s cílem znevážit členy chráněné skupiny nebo je označit výslovně nebo náznakem za méněcenné, například „všichni lidé z této země jsou nechutní”,
 • obsah podporující, oslavující nebo schvalující násilí proti druhým,
 • obsah propagující nenávistné skupiny nebo jejich výzbroj či vybavení,
 • obsah vytvořený teroristickými skupinami nebo na jejich podporu,
 • obsah, který podporuje teroristické činy, včetně náboru členů,
 • obsah, který oslavuje teroristické útoky,

Obsah související se střelnými zbraněmi

Zobrazení nebo hovory o skutečných zbraních nebo jejich atrapách.
Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Pro tento obsah můžete zapnout reklamy

Žádný obsah související se střelnými zbraněmi, případně obsah související s lovem či střelnými zbraněmi v bezpečném prostředí, jakým je například střelnice.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • záběry střelby během lovu v neobydlené oblasti, například v lese,
 • diskuze o legislativě týkající se zbraní nebo zavedení regulace zbraní.

Definice:

 • „Bezpečné prostředí” označuje místa, jako jsou střelnice nebo uzavřené prostory postavené za účelem střelby na terč.
Reklamy můžete zapnout, ale inzerovat budou pouze značky, které vyjádřily souhlas

Používání zbraní mimo kontrolované prostředí; zobrazování podomácku vyrobených či upravených zbraní nebo zbraní vyrobených na 3D tiskárně; používání airsoftových nebo kuličkových zbraní proti osobám bez ochranných pomůcek.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • ukázky použití zbraní v nevhodném a nekontrolovaném prostředí (např. na ulici mimo dům, uvnitř budovy, která není střelnice).
Pro tento obsah byste měli reklamy vypnout

Obsah zobrazující výrobu nebo úpravu střelných zbraní, propagující výrobce nebo prodejce zbraní, zprostředkující prodej zbraní nebo zobrazující nezletilé se zbraněmi bez dohledu dospělých.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • návody, jak přidat „bump stock“ ke střelné zbrani,
 • doporučení nejlepších výrobců zbraní nebo firem, u kterých si lze střelné zbraně zakoupit (např. „15 nejlepších prodejen zbraní”).
 • přímá doporučení na místa, která zprostředkovávají prodej zbraní,
 • propagace prodeje střelné zbraně nebo dílu, mimo jiné:
  • prodej součásti střelné zbraně nebo dílu, který pro střelnou zbraň nezbytný nebo zlepšuje její funkci, například:
  • „80% díly“ zbraní,
  • munice,
  • držáky munice,
  • tlumiče,
  • nábojové pásy,
  • zásobníky,
  • konverzní sady,
  • rukojeti zbraní,
  • zaměřovače,
  • mířidla.
 • videa, která inzerují obsah pro obchody se zbraněmi,
 • videa, která propagují výrobce nebo slevové kódy do prodejen zbraní,
 • videa, která obsahují návod k výrobě střelné zbraně, návody, software nebo vybavení pro 3D tisk zbraní nebo dílů.

Kontroverzní témata a citlivé události

Nedávné události týkající se války, smrti nebo katastrof.
Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Pro tento obsah můžete zapnout reklamy

Žádný obsah s citlivými tématy, případně analýza či názory týkající se závažných a aktuálních událostí, které nejsou popsány níže, jako je onemocnění COVID-19.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • Letmé zmínky o jakémkoli z níže uvedených témat nebo událostí.
Pro tento obsah byste měli reklamy vypnout

Debaty o nedávných teroristických činech, událostech s tragickými ztrátami na lidských životech nebo kontroverzní společenská témata.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • zaměření na kontroverzní témata jako je:
  • Týrání dětí
  • Pedofilie
  • Dětské manželské svazky
  • Sexuální zneužívání
  • Sexuální obtěžování
  • Sebepoškozování
  • Sebevražda
  • Porucha příjmu potravy
  • Domácí násilí
  • Interrupce
  • Šikana
 • Zaměření na citlivé události, jako jsou:
  • kruté činy nebo tragické události, které vedou ke ztrátám na životech například masová střelba zahraniční teroristické organizace nebo drogového kartelu, 
  • ozbrojený konflikt (neupravené záběry),
  • teroristické činy (například 11. září), 
 • záběry nebo fotky z místa činu / následků citlivé události.

Definice:

 • Za citlivé události jsou považovány pouze relativně nedávné události, jako je například střelba v mešitě na Novém Zélandu.
 • Zaměření znamená, že segment nebo případně celé video se soustředí na dané téma. Můžete to také znamenat, že probíhá delší diskuze. Zmínka o některém z témat uvedených jako kontroverzní nebo citlivé není důvodem pro Žádné reklamy. Například krátká zmínka o kontroverzním nebo citlivém tématu (například „Příští týden si budeme povídat o klesajícím počtu sebevražd“) není považována za zaměření; naopak segment videa, ve kterém se o tomto tématu mluví, je považován za zaměření. Zaměření nemusí být slovní. Pokud je ve videu obrázek nebo text zaměřený na citlivé téma, je to považováno za zaměření.

Šokující obsah

Situace, které mohou diváky rozrušit, znechutit nebo šokovat

Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Pro tento obsah můžete zapnout reklamy

Lehce nebo mírně šokující obsah, který je cenzurovaný nebo zobrazovaný ve vhodném kontextu pro vzdělávací, dokumentární a podobné účely.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Části těla, tekutiny, exkrementy

 • tělesné části, tekutiny nebo exkrementy prezentované v podobě určené pro děti nebo ve vzdělávacím, vědeckém, dokumentárním nebo uměleckém kontextu, kdy záměrem videa není diváka šokovat,
 • hrané situace, při kterých jsou zobrazovány tělesné části, tekutiny nebo exkrementy a jejichž záměrem je diváka šokovat, a to především pro zábavné účely (například kouzelnický trik); záběry ale musí být ve vhodném kontextu,

Lékařské a kosmetické procedury

 • lékařské nebo kosmetické procedury ve vzdělávacím kontextu a se zaměřením především na samotnou proceduru, nikoli na tělesné části, tekutiny nebo exkrementy,
 • tělesné části, tekutiny nebo exkrementy v cenzurovaném nebo velmi krátkém záběru v porovnání se záznamem vlastní procedury,
 • videa se záběry lidského nebo zvířecího porodu určené ke vzdělávacím účelům, bez přehnaného zaměření na tělesné části, tekutiny nebo exkrementy,

Nehody a zranění

 • nehody, při kterých není žádné viditelné zranění (například tělesné tkáně či krvácející rány),
 • nehody, které diváka nerozruší, protože nejsou vidět žádné vážnější důsledky,
 • nehody, při kterých není zaznamenáno žádné utrpení,
 • nehody, při kterých nedojde k žádným zjevným zraněním a nevyžádají dlouhodobou následnou lékařskou péči,
 • nehody a zranění ve zpravodajském, dokumentárním nebo uměleckém kontextu (například film nebo hudební video),

Příprava zvířat a jejich konzumace

 • zobrazení masa nebo rybího masa v syrovém stavu nebo během přípravy pokrmu, například při prezentaci různých technik vaření nebo při předvádění receptů (například návod jak vykostit rybu nebo příprava grilování),
 • zobrazení profesionální přípravy zvířat ke konzumaci se zaměřením na řemeslo a na porcování zvířat,
 • vzdělávací, dokumentární, vědecké nebo umělecké zobrazení náboženských rituálů, při kterých dochází ke konzumaci zvířat, bez zaměření na děsivé nebo krvavé záběry,
 • vzdělávací, dokumentární, vědecké nebo umělecké zobrazení stravovacích zvyklostí a tradic různých kultur, bez senzacechtivého zobrazování pojídání nebo nevhodného zacházení se zvířaty či hmyzem,
 • části zvířat bez prezentace viditelných znaků živého tvora (vyjma ryb a korýšů).

Definice

 • Pojem „záměr šokovat“ označuje cíl videa, který je dán celkovým kontextem a zaměřením prvků.
 • Pojem „hraný“ označuje obsah odehrávaný podle předem vytvořeného scénáře (například filmy nebo hudební videa) nebo ve fiktivních kulisách včetně animovaného obsahu.
 • Pojem „nehoda“ označuje nešťastnou událost, která většinou vede k poškození majetku nebo zranění, i když takové zranění nemusí být na první pohled zřetelně viditelné (například dopravní nehoda).
 • Pojem „viditelné zranění“ označuje tělesné části, tekutiny nebo exkrementy (například tkáně nebo krev).
 • Pojem „rozrušit“ označuje znepokojující emoci nebo překvapení v důsledku konfrontace s viditelným nebo logicky předpokládaným neblahým důsledkem nebo zraněním.
 • Pojem „utrpení“ označuje viditelnou, slyšitelnou nebo jinak vnímanou prezentaci lidského trápení v důsledku bolesti. V tomto případě se daný pojem vztahuje na osoby, které jsou účastníky nehody nebo které absolvují lékařské nebo kosmetické procedury (včetně porodu).
 • Pojem „stravovací zvyklosti a tradice různých kultur“ označuje zvyky a sociální chování různých společenských skupin ve vztahu ke konzumaci různých druhů jídla.
 • Pojem „senzacechtivě“ v souvislosti se zobrazováním částí zvířat nebo pojídáním zvířat či hmyzu: prezentovat způsobem, jehož cílem je vzbudit zvědavost nebo široký zájem, především prostřednictvím přehnaných nebo živých detailů.
 • Pojem „nevhodné zacházení“: v souvislosti se způsobem přípravy nebo pojídání zvířat brutálním nebo nekulturním způsobem.
 • Pojem „profesionální kontext“: v souvislosti s povoláním řezníka či rybáře a v kontextu, kdy tyto osoby porcují a připravují mrtvá zvířata.
 • Pojem „znaky živého tvora“: jedná se o znaky, které ukazují, že dané zvíře bylo/je živou bytostí, například čenich, uši nebo tlama.
Reklamy můžete zapnout, ale inzerovat budou pouze značky, které vyjádřily souhlas

Šokující obsah, například explicitní zobrazení částí lidského nebo zvířecího těla, který není cenzurovaný nebo jehož cílem je šokovat.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Části těla, tekutiny, exkrementy

 • zaměření na skutečné tělesné části, tekutiny nebo exkrementy s cílem šokovat,
 • hraná prezentace tělesných částí, tekutin nebo exkrementů se zaměřením na děsivé nebo krvavé detaily,

Lékařské a kosmetické procedury

 • vzdělávací, dokumentární, vědecké nebo umělecké zobrazení lékařských nebo kosmetických procedur zaměřené na necenzurované detaily tělesných částí, tekutin nebo exkrementů během vlastní procedury nebo po ní,
 • porody se zaměřením na tělesné části, tekutiny nebo exkrementy nebo s velkým viditelným utrpením,

Nehody a zranění

 • nehody, při kterých dojde k tak silnému nárazu, že to diváka rozruší,
 • nehody, při kterých dojde k viditelnému zranění nebo u nich lze logicky předpokládat, že bude potřeba dlouhodobá následná lékařská péče,
 • nehody, jejichž důsledkem je velké viditelné utrpení,
 • kompilace nehod,

Příprava zvířat a jejich konzumace

 • příprava nebo konzumace zvířat s cílem šokovat,
 • vzdělávací, dokumentární, vědecké nebo umělecké zobrazení zaměřené na nevhodné zacházení s nestaženými nebo nenaporcovanými zvířaty,
 • zaměření na viditelné znaky živého tvora (například vaření bez dostatečného kontextu),
 • senzacechtivá prezentace nebo konzumace (například senzacechtivá verze konzumace „meok-bang“ nebo zvířata konzumující potravu snímaná za účelem „ASMR“).
Pro tento obsah reklamy vypněte

Výrazně šokující obsah, který je dobře viditelný nebo slyšitelný nebo kde hlavním cílem videa je diváka šokovat.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Části těla, tekutiny, exkrementy

 • odpuzující, děsivá nebo krvavá prezentace tělesných částí, tekutin nebo exkrementů s minimálním nebo žádným kontextem,
 • hrané šokující prvky prezentované s omezeným kontextem a s hlavním záměrem diváka šokovat,

Lékařské a kosmetické procedury

 • nesestříhané záběry lékařských nebo kosmetických procedur bez kontextu nebo se zaměřením na tělesné části, tekutiny nebo exkrementy,
 • nesestříhané záběry porodu zobrazující tělesné části, tekutiny nebo exkrementy nebo utrpení s minimálním nebo žádným kontextem,

Nehody a zranění

 • šokující prezentace nehod a extrémních zranění, kdy jsou vidět části těla nebo kde lze logicky předpokládat velmi vážné zranění,
 • nesestříhané záběry vážných nehod bez kontextu,
 • záběry nehod, jejichž účastníci jsou děti,
 • kompilace nehod, jejichž jediným cílem je opakovaně šokovat diváky,

Příprava zvířat a jejich konzumace

 • příprava a konzumace skutečných zvířat, pokud je jediným cílem šokovat diváky, způsob prezentace je děsivý a krvavý nebo chybí kontext,
 • explicitní zobrazení zabíjení zvířat nebo jejich stahování z kůže,
 • zobrazení živých zvířat trpících v důsledku toho, že jsou připravována ke konzumaci (mimo vzdělávací, dokumentární, vědecký nebo umělecký kontext),
 • konzumace zvířat se zaměřením na viditelné znaky živého tvora (mimo vzdělávací, dokumentární, vědecký nebo umělecký kontext).

Prohlášení: Tyto otázky nám pomohou určit, zda video splňuje naše pokyny pro obsah vhodný pro inzerenty. Mějte na paměti, že YouTube má právo, ale ne povinnost, zobrazit u videa jakékoliv reklamy. Tyto pokyny nejsou normativní ani vyčerpávající a vztahují se na všechny aspekty videa včetně názvu, miniatury, obrázků a popisu.

YouTube si vyhrazuje právo dle uvážení nezobrazovat reklamy ve videích a na stránkách sledování, a to včetně reklam od konkrétních inzerentů nebo v určitých formátech. Při závažném nebo opakovaném porušování těchto podmínek může dojít k ukončení zobrazování reklam na vašem kanálu nebo k pozastavení členství v Partnerském programu YouTube.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?