Nákup superčetu alebo supernálepky

Nechajte svoje správy v živom čete vyniknúť pomocou superčetu alebo supernálepiek. Keď si kúpite a odošlete superčet, môžete zvýrazniť svoju správu v zozname správ živého četu. Keď použijete supernálepku, počas živého četu sa zobrazí digitálna alebo animovaná správa. Prečítajte si viac o dostupnosti a systémových požiadavkách. Väčšinu výnosov z vášho nákupu dostane kanál.

Nákup superčetu alebo supernálepky

Na nákup superčetu alebo supernálepky v počítači postupujte takto:
 1. V živom čete kliknite na znak dolára . Živý čet musí byť viditeľný.
 2. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:​
  1. Supernálepka a potom Nájdite balík nálepiek, ktorý sa vám páči a potom vyberte konkrétnu nálepku, ktorú si chcete kúpiť.
  2. Superčet a potom Vyberte požadovanú sumu posúvačom alebo ju napíšte a potom pridajte nepovinnú správu.
   • Farba a čas navrchu zoznamu správ sa menia v závislosti od toho, koľko miniete. 
 3. Kliknite na Kúpiť a odoslať.
 4. Postupujte podľa pokynov na dokončenie nákupu.
Keď si kúpite superčet alebo supernálepku, odpočítavanie na nástenke bude ukazovať, ako dlho ešte bude superčet či supernálepka pripnutá navrchu četu. Autor môže živý čet alebo priamy prenos ukončiť skôr, ako vyprší váš čas na nástenke. Supernálepky a superčety sa medzi videami neprenášajú.
Poznámka: Váš superčet alebo supernálepka, názov kanála, profilová fotka a suma nákupu sú viditeľné pre verejnosť. Tieto informácie môže mať k dispozícii aj kanál prostredníctvom rozhrania YouTube Data API a môže ich zdieľať so službami tretích strán. Tak ako všetko na YouTube, aj superčety a supernálepky, ktoré odosielate, musia byť v súlade s našimi pokynmi pre komunitu.

Limity nákupov

Nákupy za menej ako 5 USD (alebo ekvivalentnú sumu v miestnej mene) sa na nástenke nezobrazia.

Na superčety a supernálepky môžete minúť spolu najviac 500 USD denne alebo 2 000 USD týždenne (alebo ekvivalentnú sumu v miestnej mene).

Moderovanie četu

YouTube a autori môžu moderovať všetky správy četu vrátane textu aj obrázkov. Moderované čety môžu byť z vášho zobrazenia alebo zo zobrazenia iných používateľov kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho oznámenia odstránené.

Aj vy môžete odstrániť superčet alebo supernálepku, ktorú ste si kúpili a odoslali. Kliknite na Viac  a potom Odstrániť.

Za moderované alebo odstránené superčety a supernálepky sa nevracajú peniaze. V prípade nejasností kontaktujte tím podpory služby YouTube alebo si pozrite naše pravidlá vrátenia peňazí.

Pravidlá superčetu a supernálepiek

Tak ako všetko na YouTube, aj superčety a supernálepky, ktoré odosielate, musia byť v súlade s našimi pokynmi pre komunitu.

Musíte tiež naďalej dodržiavať všetky príslušné zákony v súlade so zmluvnými podmienkami služby YouTube. S peniazmi, ktoré vynaložíte na superčety a supernálepky, sa môže nakladať rôzne podľa toho, aké zákony platia pre vás a vaše aktivity. Nezabúdajte, že superčet a supernálepky nie sú nástrojmi na crowdfunding a získavanie darov. Je vašou povinnosťou oboznámiť sa so všetkými príslušnými zákonmi a v plnom rozsahu ich dodržiavať. Okrem iného musíte vedieť, či si superčety alebo supernálepky smiete kúpiť.

Odoslanie sťažnosti na porušenie autorských práv na supernálepky

Ak si myslíte, že supernálepka porušuje vaše autorské práva, môžete podať oznámenie o porušení autorských práv. Začne sa tým právny proces. Ak chcete odoslať sťažnosť, musíte poskytnúť webovú adresu supernálepky, ktorá podľa vás porušuje vaše autorské práva.

Ak chcete odoslať sťažnosť, na adresu copyright@youtube.com musíte odoslať nasledujúce informácie:

 1. Vaše kontaktné údaje
  Budete musieť poskytnúť informácie, ako sú e‑mailová adresa, poštová adresa alebo telefónne číslo, vďaka ktorým vás budeme môcť v súvislosti s vašou sťažnosťou kontaktovať my a používatelia, ktorí nahrali supernálepky, ktoré ste odstránili.

 2. Popis diela, na ktoré vlastníte autorské práva, ktoré boli podľa vás porušené
  Vo svojej sťažnosti jasne a podrobne popíšte obsah chránený autorskými právami, v prípade ktorého chcete uplatniť svoj nárok. Ak vaša sťažnosť zahŕňa viacero diel chránených autorskými právami, zákon povoľuje reprezentatívny zoznam takýchto diel.

 3. Konkrétnu webovú adresu každej supernálepky, ktorá údajne porušuje vaše autorské práva
  Sťažnosť musí obsahovať konkrétnu webovú adresu supernálepky, ktorá podľa vás porušuje vaše práva. V opačnom prípade ju nebudeme môcť vyhľadať a odstrániť. Nestačí uviesť len všeobecné informácie o supernálepke, ako sú webová adresa kanála či používateľské meno.

  • Ako nájsť webovú adresu: V počítači prejdite na supernálepku v zozname správ alebo na proces nákupu supernálepky a potom pravým tlačidlom myši kliknite na supernálepku a potom Kopírovať adresu obrázka.

 4. Musíte uviesť nasledujúce vyhlásenie a vyjadriť s ním súhlas:
  „V dobrej viere som presvedčený/-á, že použitie materiálu spôsobom, ktorý je predmetom sťažnosti, nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom ani zákonom.“

 5. Ďalej treba uviesť nasledujúce vyhlásenie:
  „Informácie v tomto oznámení sú pravdivé. S plným vedomím trestu za krivú prísahu vyhlasujem, že som vlastník výlučných práv (alebo zástupca poverený konať v mene vlastníka), ktoré boli údajne porušené.“

 6. Váš podpis
  Žiadosť je úplná, len ak obsahuje fyzický alebo elektronický podpis vlastníka autorských práv alebo zástupcu oprávneného konať v jeho mene. Túto požiadavku splníte tak, že uvediete svoje celé meno (krstné meno a priezvisko, nie názov firmy), ktoré bude predstavovať váš podpis na konci sťažnosti.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false