Video chỉ cung cấp cho các thành viên của YouTube Music Premium

Khi tìm cách xem một số video nhất định, bạn có thể gặp một trong các thông báo lỗi sau:

  • "Video này chỉ cung cấp cho các thành viên của YouTube Music Premium." 
  • "Đăng ký Music Premium để nghe bài hát này"

Một số hãng nhạc đã chọn chỉ cung cấp nội dung của họ cho những người xem cụ thể trên YouTube theo thỏa thuận về quyền âm nhạc của các hãng này. Bạn có thể chuyển đến trang các loại tư cách thành viên trả phí của chúng tôi để xem nội dung này. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false