Pozeranie YouTube v zariadeniach Nintendo Switch

Videá na YouTube teraz môžete pozerať aj v zariadeniach Nintendo Switch. Môžete pozerať odoberané kanály, vyhľadávať obsah a svoje mobilné zariadenie používať ako diaľkové ovládanie.

Prihlásenie alebo odhlásenie

 1. Prejdite na Prihlásiť sa.
 2. Prihláste sa pomocou svojho účtu Google. Ak máte viac ako jeden účet Google, vyberte ten, ktorý používate so službou YouTube.
 3. Po prihlásení sa vám môže zobraziť zoznam identít Google pridružených k vášmu účtu. Vyberte účet, ktorý je prepojený s vaším kanálom na YouTube. Ak vyberiete účet značky, ktorý nemá kanál na YouTube, nebudete sa môcť prihlásiť.

Poznámka: Pri spúšťaní aplikácie vás požiadame, aby ste vybrali, ktorý účet Nintendo chcete používať. YouTube môžete používať pomocou ktoréhokoľvek účtu Nintendo.

Stiahnutie aplikácie

Aplikáciu YouTube nájdete v obchode Nintendo eShop vyhľadaním výrazu „YouTube“.
Viac o sťahovaní sa dozviete v obchode Nintendo eShop.

Prechádzanie v aplikácii a prehrávanie videí

Preskúmajte YouTube pomocou ľavého joysticku alebo krížového ovládača na ľubovoľnom pripojenom ovládači. Aplikácia YouTube momentálne nepodporuje gestá potiahnutím prstom.
Keď vyberiete video, ktoré chcete prehrať, zobrazí sa lišta s ovládačmi prehrávača ponúkajúca nasledujúce možnosti:
 • Domov: Na plochu sa vrátite klepnutím na B.
 • Prehrať Play icon: prehráte alebo znova spustíte video. Môžete aj klepnúť na A.
 • Titulky : zobrazíte skryté titulky videa, ak sú k dispozícii.

Pri prehrávaní videa vyberte Ďalšie akcie a zobrazia sa ďalšie možnosti:

 • Odoberať kanál
 • Ohodnotiť video
 • Nahlásiť video z dôvodu porušenia pokynov pre komunitu

Poznámka: Funkcia snímky obrazovky v zariadeniach Nintendo Switch nie je v aplikácii YouTube podporovaná.

Vyhľadávanie

Ak chcete hľadať videá, v hlavnej ponuke na YouTube stlačte X. Pri hľadaní pridáte stlačením tlačidla Y medzeru a tlačidlom B vymažete znak.
 • Prehliadanie videí: pri hľadaní sa budú relevantné videá zobrazovať v dolnej časti obrazovky. Vyhľadané videá môžete prehliadať stláčaním ľavého alebo pravého tlačidla na krížovom ovládači alebo ľavou páčkou.
 • Úprava vyhľadávania: opätovným stlačením tlačidla X alebo kliknutím na ikonu klávesnice otvoríte klávesnicu, na ktorej môžete písať.

Poznámka: Keď zariadenie používate v režime, v ktorom sa drží celé v rukách, pri používaní funkcie vyhľadávania môžete klávesnicu ovládať dotykom na obrazovke.

História vyhľadávania a pozerania

Ak chcete vymazať históriu pozerania alebo vyhľadávania, postupujte takto:
 1. Prejdite na Nastavenia .
 2. Vyberte Vymazať históriu pozerania alebo Vymazať históriu vyhľadávania.

Tým sa vo všetkých zariadeniach vymaže história pozerania alebo vyhľadávania vo vašom účte a tiež vaša história pozerania príbehov.

Rodičovské kontroly v systéme Nintendo a prihlásenie

Aplikácia Nintendo Switch má v nastaveniach systému konzoly System Settings funkciu Parental Controls (Rodičovská kontrola). Ak je funkcia Parental Controls (Rodičovská kontrola) zapnutá, aplikácia YouTube môže byť uzamknutá.
Ak chcete v zariadení Nintendo Switch zapnúť alebo vypnúť funkciu Parental Controls (Rodičovská kontrola), postupujte takto:
 1. Prejdite na System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte Parental Controls (Rodičovská kontrola).
 3. Vyberte Parental Controls Settings (Nastavenia rodičovskej kontroly).
 4. Vyberte I have the app installed. What’s next? (Aplikáciu mám nainštalovanú. Čo bude nasledovať?) alebo I don’t have a smart device! (Nemám inteligentné zariadenie!) a postupujte podľa pokynov.
 5. Pod položkou Restriction Level (Úroveň obmedzenia) vyberte požadovanú možnosť.

Ak je úroveň obmedzenia nastavená na Pre-Teen (Staršie dieťa) alebo Child (Dieťa), aplikácia YouTube v zariadení Nintendo Switch je zablokovaná. Pri nastavení Teen (Tínedžer) a Not Restricted (Neobmedzené) je aplikácia odomknutá.

Poznámka: Ak chcete zapnúť funkciu Parental Controls (Rodičovská kontrola), ktorá však nemusí platiť pre aplikáciu YouTube, prejdite na Restriction Level (Úroveň obmedzenia) a potom Custom Settings (Vlastné nastavenia) a potom Restricted Software (Softvér s obmedzeným prístupom).

Spárovanie mobilného zariadenia

Svoje mobilné zariadenie môžete používať ako diaľkové ovládanie. Môžete ho spárovať na m.youtube.com, v aplikácii YouTube pre Android alebo YouTube pre iOS.

Pozeranie zakúpeného obsahu

Zakúpený obsah môžete nájsť a pozerať v aplikácii YouTube na karte Knižnica.
Poznámka: Momentálne nie je možné nakupovať obsah priamo cez toto zariadenie.

Pozeranie 360° videí

V zariadení Nintendo Switch môžete pozerať aj 360° videá. Pri pozeraní 360° videí môžete pomocou ľavého aj pravého joysticku na pripojenom ovládači posúvať zobrazenie vo videu.

Kvalita videí

V režime, v ktorom sa drží celé zariadenie v rukách, je rozlíšenie vstavanej obrazovky maximálne 720p. Keď je zariadenie v doku, maximálne rozlíšenie je 1080p.
Ak chcete zmeniť kvalitu videa počas pozerania:
 1. V prehrávači videa vyberte Viac 3 dot menu icon.
 2. Vyberte položku Kvalita .
 3. Vyberte požadovanú kvalitu videa.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false