Sledování YouTube na konzoli Nintendo Switch

Nyní můžete videa YouTube sledovat i na konzoli Nintendo Switch. Můžete si zobrazit odebírané kanály, vyhledávat obsah a používat mobilní zařízení jako dálkový ovladač.

Přihlášení a odhlášení

 1. Přejděte na přihlášení.
 2. Přihlaste se pomocí svého účtu Google. Pokud máte více účtů Google, nezapomeňte vybrat ten účet, který používáte na YouTube.
 3. Po přihlášení se vám pravděpodobně zobrazí seznam identit Google přidružených k vašemu účtu. Vyberte účet, který je propojen s vaším kanálem YouTube. Pokud si vyberete účet značky, který nemá kanál YouTube, nebudete se moci přihlásit.

Poznámka: Po spuštění aplikace se vám zobrazí výzva, abyste vybrali účet Nintendo, který chcete použít. YouTube můžete používat s libovolným účtem Nintendo.

Stažení aplikace

Aplikaci YouTube najdete v obchodě Nintendo eShop po vyhledání výrazu „YouTube“.
Další informace o stažení získáte v Nintendo eShop.

Ovládání aplikace a přehrávání videa

K procházení aplikace YouTube můžete použít levý joystick nebo směrový ovladač na libovolném připojeném ovladači. Gesta pomocí posouvání prstem aktuálně nejsou v aplikaci YouTube podporována.
Až si vyberete video, které chcete přehrát, zobrazí se panel s ovládacími prvky přehrávače. Panel obsahuje následující funkce:
 • Domů Home: Návrat na domovskou obrazovku.
 • Přehrát Play icon: Přehrání nebo obnovení přehrávání videa.
 • Titulky : Zobrazení skrytých titulků videa, pokud jsou k dispozici.

Další možnosti se můžete při přehrávání videa zobrazit výběrem možnosti „Další akce“:

 • Přihlásit se k odběru kanálu.
 • Ohodnotit video.
 • Nahlásit video, které porušuje pokyny pro komunitu.

Poznámka: Funkce snímání obrazovky na Nintendo Switch není v aplikaci YouTube podporována.

Vyhledávání

Stisknutím tlačítka X v hlavní nabídce YouTube můžete vyhledávat videa. Během vyhledávání slouží tlačítko Y k vložení mezery a tlačítko Bk odstranění znaku.
 • Procházení videí: Během vyhledávání se v dolní části obrazovky zobrazují související videa. Stisknutím směrového ovladače nebo levé páčky směrem doleva nebo doprava můžete mezi těmito nabídkami procházet.
 • Úprava vyhledávacího dotazu: Pokud znovu stisknete X nebo kliknete na ikonu klávesnice, otevře se klávesnice pro psaní.

Poznámka: Funkce dotykového displeje funguje s klávesnicí pro vyhledávání, když se zařízení používá v kapesním režimu.

Historie vyhledávání a sledování

Historii vyhledávání a sledování můžete vymazat takto:
 1. Přejděte na Nastavení .
 2. Vyberte možnost Vymazat historii sledování nebo Vymazat historii vyhledávání.

Dojde k vymazání historie vyhledávání nebo sledování z vašeho účtu na všech zařízeních a historie sledování příběhů.

Přihlášení a rodičovská kontrola Nintendo

Aplikace Nintendo Switch umožňuje rodičovskou kontrolu, kterou najdete v nastavení systému konzole. Pokud je rodičovská kontrola zapnutá, může být aplikace YouTube zamčená.
Zapnutí nebo vypnutí rodičovské kontroly na zařízení Nintendo Switch:
 1. Přejděte do části System Settings (Nastavení systému).
 2. Vyberte možnost Parental Controls (Rodičovská kontrola).
 3. Vyberte možnost Parental Controls Settings (Nastavení rodičovské kontroly).
 4. Vyberte možnost Use Your Smart Device (Použít chytré zařízení) nebo Use this Console (Použít konzoli).
 5. Vyberte požadovanou možnost Restriction Level (Úroveň omezení).

Pro úrovně omezení „Pre-Teen“ (Pro starší děti) a „Child” (Pro děti) je aplikace Nintendo Switch uzamčena. Pro úrovně „Teen“ (Pro mládež) a „Not Restricted“ (Neomezeno) je aplikace odemčena.

Poznámka: Pokud chcete zapnout rodičovskou kontrolu, ale ne nezbytně pro aplikaci YouTube, přejděte do části Custom Settings (Vlastní nastavení) a poté do části Restricted Software (Omezený software).

Spárování mobilního zařízení

Mobilní zařízení můžete používat jako dálkové ovládání. Můžete ho spárovat prostřednictvím stránek m.youtube.com, aplikace YouTube pro Android nebo aplikace YouTube pro iOS.

Sledování zakoupeného obsahu

Zakoupený obsah si můžete zobrazit a sledovat ho v aplikaci YouTube na kartě Knihovna.
Poznámka: Momentálně není možné nakupovat obsah přímo v zařízení.

Přehrávání 360° videí

Na konzoli Nintendo Switch je také možné sledovat 360° videa. Při sledování 360° videí se dá rozhlížet kolem pomocí levého a pravého joysticku na připojeném ovladači.

Kvalita videa

V kapesním režimu je maximální rozlišení zabudovaného displeje 720p. Ve spojeném režimu je maximální rozlišení 1080p.
Během sledování můžete kvalitu videa změnit takto:
 1. Vyberte v přehrávači videa ikonu možností 3 dot menu icon.
 2. Vyberte možnost Kvalita .
 3. Vyberte požadovanou kvalitu videa.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?