Vad är en schemalagd begäran om borttagning av upphovsrättsskyddat material?

Om en upphovsrättsinnehavare upptäcker att du har lagt upp hans eller hennes upphovsrättsskyddade verk på YouTube utan tillstånd kan han eller hon schemalägga en begäran om borttagning av din video. Om upphovsrättsinnehavaren begär en fördröjd borttagning har du sju dagar på dig att agera innan innehållet i fråga tas bort.

Under den här sjudagarsperioden finns det några olika saker du kan göra:

  • Gör ingenting. Du kan vänta på att borttagningen verkställs om sju dagar. Då tas videon bort och ditt konto får en upphovsrättsvarning. En video kan få flera Content ID-anspråk eller begäranden om borttagning, men bara en upphovsrättsvarning åt gången.
  • Ta bort din video. Om du tar bort videon innan det har gått sju dagar finns inte din video kvar på webbplatsen men din kanal får ingen upphovsrättsvarning.
  • Kontakta innehållsägaren som begärde borttagningen av din video. Läs mer om att dra tillbaka anmälningar om intrång i upphovsrätten.
  • Om den fördröjda begäran om borttagning berodde på att du hade överklagat ett Content ID-anspråk kan du dra tillbaka överklagan inom sju dagar. Då förhindrar du borttagningen och anspråket förblir aktivt för videon. Läs mer om hur du bestrider ett Content ID-anspråk.

När YouTube tar bort videon efter sju dagar får din kanal en upphovsrättsvarning. Då försvinner inte varningen även om du tar bort videon. Upphovsrättsvarningar upphör efter 90 dagar. Videon återställs inte när varningen upphör. Om det här är din första varning måste du genomföra vår utbildning i upphovsrätt.

Nu kan du också bestrida anmälan om du anser att din video har tagits bort av misstag eftersom den identifierats på felaktiga grunder eller om det rör sig om tillåten användning.Läs mer om upphovsrättsvarningar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?